Διόδια Εγνατίας Οδού

diodia

2010-12-11 23:04:12

Μέχρι τις 11/01/2010 καλούνται οι ενδιαφερόμενες εταιρείες να υποβάλλουν τις προσφορές τους για την ανάληψη του έργου «Προµήθεια, Εγκατάσταση, Προσωρινή Λειτουργία και Συντήρηση Συστήµατος Ηλεκτρονικών Διοδίων (ΣΗΔ) απρόσκοπτης διέλευσης από πολλαπλές λωρίδες κυκλοφορίας (Multi-lane Free Flow) στην Εγνατία Οδό».

Το σύστηµα θα είναι ενταγµένο στο γενικότερο σύστηµα τηλεδιοδίων που προβλέπεται να εφαρµοστεί µελλοντικά στους αυτοκινητόδροµους όλης της χώρας (καθώς θα βασίζεται στη χρήση τεχνολογίας µικροκυµάτων 5,8 GHz (DSRC) που χρησιµοποιείται και στους υπόλοιπους αυτοκινητοδρόµους της χώρας) και θα είναι σε θέση να προσαρµοσθεί και στο ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό σύστηµα διοδίων.

Με τη χρήση αυτού του συστήματος δε χρειάζεται τα οχήµατα να ελαττώνουν την ταχύτητά τους, δηλαδή η ροή της κυκλοφορίας δεν επηρεάζεται καθόλου, οπότε αποφεύγεται η πιθανή δηµιουργία ουρών και καθυστερήσεων για τους χρήστες. Ο χρήστης επιβαρύνεται αναλογικά µε την απόσταση που διανύει, µπορεί να εφαρµοστεί σε πολλαπλές λωρίδες απρόσκοπτης διέλευσης κυκλοφορίας χωρίς την κατασκευή θαλαµίσκων διοδίων.

 

Το σύστηµα είναι επεκτάσιµο (δεν επηρεάζεται αρνητικά από την προσθήκη νέων κόµβων ενώ µπορεί να επεκταθεί και σε άλλες οδούς).

 

Το σύστηµα που θα υλοποιηθεί θα αφορά ανοικτό σύστηµα διοδίων, δηλαδή οι ηλεκτρονικοί «σταθµοί» – θέσεις χρέωσης (tolling points) θα βρίσκονται στα τµήµατα κατά µήκος του άξονα και όχι στις εισόδους/εξόδους των ανισόπεδων κόµβων. Ως τµήµα ορίζεται το τµήµα του άξονα µεταξύ δυο διαδοχικών ανισόπεδων κόµβων. Η χρέωση σε κάθε µια από αυτές τις θέσεις θα προσδιορίζεται βάσει του µήκους της «περιοχής χρέωσης». Οι θέσεις χρέωσης είναι µεταλλικά πλαίσια πάνω στα οποία τοποθετείται ο απαιτούµενος εξοπλισµός για την καταγραφή και κατηγοριοποίηση των διερχόµενων οχηµάτων, τα οποία θα πρέπει να έχουν προµηθευτεί ειδικό ποµποδέκτη που τοποθετείται στο παρµπρίζ (OBU). Επίσης, θα είναι εξοπλισµένα και µε κάµερες, ώστε να γίνεται αυτόµατη αναγνώριση των πινακίδων των οχηµάτων που δεν έχουν ποµποδέκτες (σύστηµα ANPR).

 

Στον κύριο άξονα θα εγκατασταθούν περίπου 35 «σταθµοί» ανά κατεύθυνση, δηλαδή στα µισά περίπου τµήµατα του άξονα, χρεώνοντας όµως όλο το µήκος του άξονα. Το σύστηµα της θα πρέπει να είναι επεκτάσιµο έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα, να συµπεριλάβει στο µέλλον πύκνωση των «σταθµών» σε, ενδεικτικά, 35 νέες θέσεις ανά κατεύθυνση στον κύριο άξονα και ενδεχοµένως και άλλους οδικούς άξονες.

 

 

 

 

Σύσκεψη στο ΥΠΕΚΑ για τις ιχθυοκαλλιέργειες

2010-12-11 21:22:15

 

Με τον Υφουπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Θάνο Μωραϊτη θα συναντηθεί τη Δευτέρα το πρωί το Δ.Σ. του Συλλόγου Ιχθυοκαλλιεργητών Θεσπρωτίας με θέμα το χωροταξικό σχεδιασμό των ιχθυοκαλλιεργειών και τα ασφαλτικά!

 

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 το πρωί της Δευτέρας στο ΥΠΕΚΑ, παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων και αρμοδίων φορέων του υπουργείου Περιβάλλοντος αλλά και του υπουργείου Θαλλασίων υποθέσεων στο οποίο υπάγονται πλέον τα ζητήματα αλιείας. Το θέμα της σύσκεψης θα είναι ο χωροταξικός σχεδιασμός των ιχθυοκαλλιεργείων και αναμένεται να συζητηθεί και το ζήτημα των ασφαλτικών Σαγιάδας. Στη σύσκεψη θα συμμετάσχει σύσωμο το Δ.Σ. του Συλλόγου Ιχθυοκαλλιεργητών Θεσπρωτίας αλλά και εκπρόσωπος του Δήμου Σαγιάδας και της Πανελλήνιας Ένωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Ιχθυοκαλλιέργειας.

 

Ταυτόχρονα, ο Σύλλογος Ιχθυοκαλλιεργητών Θεσπρωτίας, εξασφάλισε, με ερώτημα που απηύθυνε η νομική του σύμβουλος προς το ΥΠΕΚΑ, αρνητική γνωμοδότηση για την εγκατάσταση της βιομηχανικής μονάδας των ασφαλτικών πλησίον των ιχθυοκαλλιεργείων. Συγκεκριμένα στις 22/11/2010 απθύθυνε ερώτημα προς τη Διεύθυνση Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ, η οποία σε εξαιρετικά επείγουσα απάντησή της, που κοινοποιείται και στη Διεύθυνση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Ηπείρου, επισημαίνει ότι:

 

“Γνώμη της υπηρεσίας μας είναι ότι με δεδομένη τη μεγάλη συγκέντρωση μονάδων υδατοκαλλιέργειας στο θαλάσσιο χώρο της Σαγιάδας, αλλά και των κατευθύνσεων του εγκεκριμένου χωροταξικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων γης και τη χωροθέτηση των βιομηχανικών μονάδων, σκόπιμο είναι να αποφευχθεί η εγκατάσταση της συγκεκριμένης βιομηχανικής μονάδας ως ασύμβατης και εν δυνάμει επικίνσυνης για την ιχθυοκαλλιεργητική δραστηριότητα”.

 

Στη γνωμοδότησή του αυτή η Διεύθυνση Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ λαμβάνει υπόψη

 

– το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, το οποίο προτείνει την ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιεργητικής δραστηρίοτητας αφενός στην περιοχή της Λωρίδας Σαγιάδας κατά μήκος των ελληνοαλαβανικών συνόρων και αφετέρου σε κατάλληλα σημεία του Αμβρακικού.

 

– Τη μελέτη “Στρατηγικό Πλαίσιο κατευθύνσεων για την ανάπτυξη των Θαλάσσιων Υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα” όπου προβλέπεται ζώνη χωροθέτησης μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας η οποία περιλαμβάνει όλη την παραλιακή ζώνη της Λωρίδας Σαγιάδας.

 

– Τη μελέτη Καθορισμού Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) στη Θεσπρωτία η οποία προβλέπει την δημιουργία ζώνης ΠΟΑΥ στη Λωρίδα Σαγιάδας από την Ελληνο-Αλβανική μεθόριο μέχρι τις εκβολές του Ασπροποτάμου.

 

– Το προωθούμενο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις υδατοκαλλιέργειες, το οποίο θα δοθεί σύντομα σε διαβούλευση.

 

– Τέλος, τόσο το Χωροταξικό της Περιφέρειας Ηπείρου, όσο και η νομολογία του ΣτΕ προβλέπει για την παράκτια ζώνη την απαγόρευση της εκτός σχεδίου δόμησης κατατάσσοντας τη ζώνη αυτή στις ζώνες ήπιου ελέγχου και ρύθμισης των συγκρούσεων γης.

 

 

 

 

Εγνατία οδός Ηγουμενίτσα � Γιάννενα:

2010-12-11 11:23:19

 

Από βδομάδα και βλέπουμε!

 

«Από βδομάδα» απάντά το τηλεφωνικό κέντρο 1077 της Εγνατίας Οδού, θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία στον άξονα Ηγουμενίτσας – Ιωαννίνων, στον κόμβο της Πεδινής, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιορίσει αν αυτό αφορά την αρχή ή το τέλος της επόμενες εβδομάδας.

 

Οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται και το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί όπως και στο τέλος του Νοέμβρη. Με κατασκευή αναχωμάτων δεξιά και αριστερά ώστε να δημιουργηθεί μια ασφαλής ζώνη στη μέση και να δοθεί μια λωρίδα κυκλοφορίας σε κάθε κατεύθυνση. Με την ευχή αυτή τη φορά να μη βρέξει ή αν βρέξει να μη βρέξει πολύ ή αν βρέξει πολύ να κρατήσουν – αυτή τη φορά – τα αναχώματα!

 

Πρόκειται βέβαια για μια προσωρινή λύση, που δεν είναι σίγουρο ότι θα καταστεί δυνατό να λειτουργήσει.

Ταυτόχρονα, μηχανικοί της Εγνατία Οδός ΑΕ, από τη Θεσσαλονίκη, βρίσκονται πλέον στα Γιάννενα προκειμένου να εξετάσουν τη δυνατότητα να δοθεί κάποια άλλη πρόσβαση, ίσως μετά της έξοδο της σήραγγας της ΔΩΔΩΝΗΣ στην Γέφυρα της Πεδινής, στους οδηγούς, η οποία και θα αποτελεί την «εναλλακτική» λύση σε περιπτώσεις σαν κι αυτή. Οι μηχανικοί επισημαίνουν πως η λύση αυτή δεν παρουσιάζει τεχνικές δυσκολίες και είναι μικρού σχετικά κόστους.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υποδομών Γ. Μαγκριώτη ο οποίος επισκέφθηκε τα Ιωάννινα και τον κόμβο της Πεδινής το απόγευμα της Δευτέρας, οριστική λύση θα δοθεί το συντομότερο δυνατό, ανεξάρτητα από το κόστος που θα απαιτηθεί, αφού όπως επεσήμανε, πρόκειται για τον σημαντικότερο αυτοκινητόδρομο της χώρας.

 

Η οριστική λύση εξετάζεται αν θα είναι η εκ νέου διευθέτηση των αποστραγγιστικών έργων στην περιοχή που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1950 ή η κατασκευή νέου υπερυψωμένου οδοστρώματος (για περίπου 3 χλμ, από την έξοδο της σήραγγας της ΔΩΔΩΝΗΣ έως τον κόμβο της πεδινής) με κόστος που εκτιμάται στα 2-3 εκ. ευρώ.

 

Η κυκλοφορία σήμερα

 

Το τμήμα λοιπόν κόμβου Δωδώνης – κόμβου Ιωαννίνων παραμένει κλειστό για τα ΙΧ και η κίνηση διεξάγεται μέσω του παλαιού δρόμου Δωδώνης – Ιωαννίνων, ενώ τα φορτηγά οχήματα ακολουθούν υποχρεωτικά την παλαιά εθνική οδό Ηγουμενίτσας – Ιωαννίνων από τον κόμβο Νεοχωρίου και μετά. Βέβαια η παλιά Εθνική οδός αντιμετωπίζει πλέον προβλήματα συντήρησης αφού πρακτικά είχε «ξεχαστεί» μετά την παράδοση της Εγνατίας, κρίνεται όμως επαρκής για την εξυπηρέτηση της παρούσας κατάστασης.

 

Πάντως το τμήμα αυτό είναι και το μόνο που παραμένει κλειστό μια βδομάδα μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, αφού τα υπόλοιπα προβλήματα που προέκυψαν (κόμβος Αράχθου – κόμβος Περιστερίου και σήραγγα Δεματίου) αποκαταστάθηκαν μέσα στη βδομάδα που μεσολάβησε.

 

 

 

Υποφέρει ο κάμπος

2010-12-10 15:57:50

 

Αδιάθετα και σε εξευτελιστική τιμή τα εσπεριδοειδή του Κάμπου Κεστρίνης – Ασπροκκλησίου – Σαγιάδας

 

Ο Βροχερός καιρός και τα ακραία καιρικά φαινόμενα άφησαν την αρνητική τους επίπτωση και στα εσπεριδοειδή του κάμπου Κεστρίνης – Ασπροκκλησίου – Σαγιάδας και όχι μόνο. Η συνεχιζόμενη κακοκαιρία και οι υπερχειλίσεις του Καλαμά έχουν συμβάλει στην καταστροφή των προϊόντων αφού μεγάλο μέρος των παραγωγών δεν έχουν πρόσβαση στα κτήματα τους αλλά και ότι άντεξε στον καιρό έχασε όμως σε αντοχή και τιμή με αποτέλεσμα η σημερινή τιμή να μην καλύπτει ούτε το κόστος παραγωγής.

 

Σύμφωνα με τον Νομαρχιακό Σύμβουλο και παραγωγό κ. Μιχάλη Γκίκα η πολιτεία πρέπει να ενσκήψει στο σοβαρό αυτό πρόβλημα, αφού από την παραγωγικότητα του κάμπου εξαρτώνται τα εισοδήματα στην περιοχή τα οποία συντηρούν το χειμώνα σε μεγάλο βαθμό και την εγχώρια αγορά. Άλλωστε η Περιφερειάρχης κίνησε τις απαιτούμενες διαδικασίες και χαρακτηρίστηκε ο νομός και οι πληγείσες ως πλημμυροπαθείς και επομένως οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην καταβολή των αποζημιώσεων των παραγωγών που μετράνε τη δεδομένη στιγμή μόνο ζημιές και απώλειες.

 

 

Γενική συνέλευση Εργαζομένων στη ΔΩΔΩΝΗ

2010-12-08 20:31:36

 

Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου των Εργαζομένων στη ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε., συνήλθε στις 6 Δεκεμβρίου σε πλήρη απαρτία και αποφάσισε με απόλυτη ομοφωνία να προτείνει μία σειρά από μέτρα με στόχο όχι μόνο την κάλυψη των εργασιακών δικαιωμάτων αλλά και του χαρακτήρα της γαλακτοβιομηχανίας. Η συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

 

Α. Συμμετέχουμε στην γενική απεργία που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ για την 15η Δεκεμβρίου 2010 και εκφράζουμε την αντίθεσή μας για κάθε νέο αντεργατικό μέτρο. Οι εργαζόμενοι έχουν εξαντλήσει τα όρια αντοχής και δεν θα ανεχθούν την παράταση, πόσο μάλλον την επαύξηση των περικοπών, της λιτότητας, των απολύσεων και την κατάργηση κάθε εργασιακού και κοινωνικού δικαιώματος.

 

Β.Ειδικότερα για τα συμβαίνοντα στην εταιρία μας:

1.Τονίζουμε την ανάγκη η ΔΩΔΩΝΗ να διατηρήσει το χαρακτήρα της και να συνεχίσει να λειτουργεί σύμφωνα με τις ιδρυτικές καταστατικές της δεσμεύσεις:

-Να στηρίζει το εισόδημα των παραγωγών

 

-Να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της Ηπείρου

 

2.Καλούμε την Διοίκηση της εταιρίας και τις Διοικήσεις των μετόχων να αναλάβουν τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για να αποτελέσει η ΔΩΔΩΝΗ και στο μέλλον μια εταιρία πρότυπο στο πεδίο εφαρμογής των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης, της επιχειρηματικής ηθικής και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

 

3.Δηλώνουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε, να αλλάξουν οι όροι και στην ουσία να καταργηθεί το επί 23 συναπτά έτη ευρισκόμενο σε ισχύ ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο των εργαζομένων, που αποτελεί βάση της συμφωνίας των εργαζομένων με την επιχείρηση.

 

4.Καταγγέλλουμε τις επανειλημμένες προσπάθειες της Διοίκησης να καταπατήσει με βάναυσο τρόπο θεμελιώδεις διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού εργασίας μεταξύ των οποίων αναφέρεται συγκεκριμένα το άρθρο 11 του κανονισμού.

 

5.Καταδικάζουμε τις αλαζονικές και προσβλητικές συμπεριφορές και σχόλια εις βάρος των εργαζομένων και της ίδιας της επιχείρησης από όπου και αν προέρχονται. Η ΔΩΔΩΝΗ χαρακτηρίζεται από την επιτυχημένη κερδοφόρα παρουσία της στον κόσμο των επιχειρήσεων και αυτή η πορεία μέχρι σήμερα βασίζεται σ’ αυτούς ακριβώς τους εργαζόμενους, που σήμερα λοιδορούνται. Απαιτείται περίσσεια θράσους και παντελής αδυναμία κατανόησης του μεγέθους και των επιτευγμάτων της ΔΩΔΩΝΗΣ για να τολμήσει κανείς να απαξιώσει και να υποτιμήσει αυτή την ιστορία της οποίας συστατικό στοιχείο αποτελούν οι εργαζόμενοι.

 

6.Διαμαρτυρόμαστε για την αδράνεια των Διοικήσεων να ασχοληθούν με ουσιώδη προβλήματα οργάνωσης και λειτουργίας της εταιρίας και συγκεκριμένα με τον εκσυγχρονισμό του οργανογράμματος και την περιγραφή των θέσεων εργασίας. Απαιτούμε την άμεση ενασχόληση και την παρουσίαση χρονοδιαγράμματος στο επόμενο κιόλας Διοικητικό Συμβούλιο για την επίλυση των απόλυτα αιτιολογημένων και δίκαιων προτάσεών μας:

 

-Ικανοποίηση των αιτημάτων εθελούσιας εξόδου των εργαζομένων, που σύμφωνα με την νομοθεσία έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα,

 

-Αξιοποίηση του υφιστάμενου προσωπικού για την κάλυψη των κρίσιμων κενών θέσεων σε όλα τα επίπεδα,

 

-Αναπλήρωση των τεράστιων κενών προσωπικού, που υφίστανται σε όλους τους τομείς λειτουργίας της επιχείρησης με την μονιμοποίηση εποχικών εργαζομένων, που επί μακρόν καλύπτουν πάγιες λειτουργικές ανάγκες.

 

-Αποκατάσταση της εκτεταμένης καταπάτησης των αρχών της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων. Ιδιαίτερα οι περιπτώσεις της άδικης και άνισης μεταχείρισης μεταξύ συναδέλφων, που εκτελούν επακριβώς την ίδια εργασία έχοντας τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και όμως μισθολογικά αντιμετωπίζονται διαφορετικά, πρέπει να αποτελέσουν άμεση προτεραιότητα,

 

7.Διεκδικούμε -παρά την εκφοβιστική ρητορική των εκφραστών του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου- τη διαμόρφωση των εισοδημάτων των εργαζομένων στις κερδοφόρες επιχειρήσεις της πραγματικής οικονομίας, όπως είναι η ΔΩΔΩΝΗ, προς την κατεύθυνση του κοινοτικού μέσου όρου. Οι εργαζόμενοι έχουν μερίδιο στην επιτυχία και τα κέρδη και όχι μόνο σε ζημιές και ελλείμματα τα οποία μάλιστα δεν οφείλονται σε αυτούς.

 

 

 

Αλβανία

2010-12-08 17:26:49

 

Συνεχίζεται η παραγωγή πετρελαίου της Bankers Petroleum μετά το πέρας των βροχών στο Patos-Marinza

 

Bankers Petroleum Ltd δήλωσε ότι έχει αποκατασταθεί το 67 τοις εκατό της παραγωγής πετρελαίου της στο κοίτασμα Patos-Marinza στην Αλβανία, το οποίο είχε κλείσει λόγω πλημμύρας κατά τις τελευταίες δύο ημέρες, αυξάνοντας την αξία των μετοχών της κατά 4 τοις εκατό.

 

Μετά το πέρας των βροχών, η Bankers δήλωσε πως έχει αποκατασταθεί από το πρωί της Δευτέρας η παραγωγή της, των 1.200 βαρελιών πετρελαίου την ημέρα (bopd), αλλά προέβλεψε πως νέες βροχοπτώσεις μπορεί να καθυστερήσουν περαιτέρω την επανέναρξη των δραστηριοτήτων της.

 

Balkans.com

 

 

 

 

Αλβανία :

2010-12-08 16:32:53

 

Περισσότεροι πελάτες επιλέγουν ηλεκτρονικά προϊόντα τραπεζικών συναλλαγών

 

 

 

Περισσότεροι πελάτες επιλέγουν ηλεκτρονικά προϊόντα τραπεζικών συναλλαγών στην Αλβανία, καθώς, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η κεντρική τράπεζα της βαλκανικής αυτής χώρας, το 2010 καταγράφηκε αύξηση στην έκδοση χρεωστικών και πιστωτικών καρτών, έναντι του 2009. Από τον Ιανουάριο μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2010, ο αριθμός των καρτών που εκδόθηκαν (χρεωστικών και πιστωτικών) αυξήθηκε κατά 14%, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2009 και διαμορφώθηκε σε 673.333. Το 96% του συνόλου των καρτών είναι χρεωστικές κάρτες.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

 

 

Ηγουμενίτσα – Γιάννενα χωρίς Εγνατία!

2010-12-06 16:45:57

 

 

6/12/2010

Δελτία Τύπου

Ιωάννινα, 6/12/2010

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό στο τμήμα

«Α/Κ Νεοχωρίου – Α/Κ Ιωαννίνων».

 

Από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ανακοινώνεται ότι, εξαιτίας προβλημάτων που οφείλονται στις εξαιρετικά έντονες βροχοπτώσεις της τελευταίας περιόδου, οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσμα την κατάκλυση του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων και τμήματος της Εγνατίας Οδού με όμβρια ύδατα, διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία και στους δύο κλάδους, στο τμήμα «Α/Κ Νεοχωρίου – Α/Κ Ιωαννίνων», έως ότου επιτευχθούν ασφαλείς συνθήκες κυκλοφορίας, με την εφαρμογή των απαραίτητων προσωρινών έργων.

Η κυκλοφορία κατά το διάστημα διακοπής θα διεξάγεται από την Εθνική Οδό, Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας μέσω Νεράϊδας και Α/Κ Νεοχωρίου .

Ζητούμε την κατανόηση των οδηγών για την προσωρινή όχληση.

Από το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων & Υποδοχής Πολιτών

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ

Διεύθυνση Εποπτείας Έργων Δυτικού τομέα

Περιφερειακή Υπηρεσία Ιωαννίνων

ΤΗΛ. 26510-91900 begin_of_the_skype_highlighting 26510-91900 end_of_the_skype_highlighting

 

 

 

 

 

 

 

 

Παραίτηση υπέβαλλε ο ταμίας του Κ.Π Αριάδνη

2010-12-04 13:52:15

 

Καταγγέλλει ότι το Κέντρο Πρόληψης χρησιμοποιήθηκε ως μέσο μεταφοράς κονδυλίων σε ιδιώτη και ότι ο Πρόεδρος του φορέα παρέδωσε αυτά τα χρήματα χωρίς τη συγκατάθεση του

 

Την παραίτηση του από το Δ.Σ του Κέντρου Πρόληψης ΑΡΙΑΔΝΗ υπέβαλε ο ταμίας του φορέα κ. Οικονομίδης Απόστολος ο οποίος στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου του φορέα εκπροσωπούσε το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας.

 

Ο κ. Οικονομίδης ως αιτία της παραίτησης του αναφέρει την «παράνομη» και «απαράδεκτη» δοσοληψία του Κέντρου Πρόληψης, το οποίο λειτούργησε ως κανάλι μεταφοράς χρημάτων από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας σε ιδιώτη.

 

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει στη επιστολή παραίτησης του προς τον Πρόεδρο του φορέα, του παραδόθηκε από τον Γραμματέα του κέντρου επιταγή της Ν.Α Θεσπρωτίας, με σκοπό να την οπισθογραφήσει για να κατατεθεί στον λογαριασμό του κέντρου. Γεγονός που έπραξε από τη στιγμή που υπήρχε απόφαση αποδοχής των χρημάτων από το Δ.Σ.

 

Λίγες ώρες αργότερα του ζητήθηκε να πάει στην τράπεζα να υπογράψει ώστε τα χρήματα να μεταφερθούν σε λογαριασμό ιδιώτη ως αποζημίωση, όπως του εξήγησε τηλεφωνικώς ο Πρόεδρος του Κέντρου, για τη συγγραφή βιβλίου και ότι τα τυχόν κέρδη του εν λόγω βιβλίου θα αποδίδονταν έπειτα στο κέντρο. Για τα παραπάνω όπως αναφέρει ο κ. Οικονομίδης στην παραίτηση του, δεν υπήρχε καμία γραπτή συμφωνία και κατά συνέπεια αρνήθηκε να υπογράψει την έγκριση μεταφοράς των χρημάτων θεωρώντας την όλη μεθόδευση παράνομη και απαράδεκτη. Παράτυπα, σύμφωνα πάντα με την ίδια επιστολή, ο Πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης παρακάμπτοντας τον ταμία προχώρησε στην ανάληψη των χρημάτων παραδίδοντας τα σε εκτυπωτική εταιρία. Λίγες μέρες αργότερα ο ιδιώτης για τον οποίο προορίζονταν τα χρήματα προχώρησε στην έκδοση εφημερίδας στην αρχή μάλιστα της προεκλογικής περιόδου. Αναλυτικά η επιστολή παραίτησης προς τον Πρόεδρο του Κέντρου Πρόληψης με τον παραιτηθέντα ταμία να ζητά να επιστραφούν τα χρήματα πίσω στον λογαριασμού του κέντρου και να επιφυλάσσεται για περεταίρω ενέργειες.

 

ΠΡΟΣ

 

ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Δ.Σ.

 

ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗ

 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 17-11-2010

 

 

 

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Π Α Ρ Α Ι Τ Η Σ Η Σ

 

Κύριε Πρόεδρε

 

Στις 01-09-2010 μου δόθηκε από την γραμματεία του κέντρου επιταγή την οποία είχε εκδώσει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας ποσού 10.000 ευρώ προς το κέντρο πρόληψης με σκοπό να την οπισθογραφήσω σαν ταμίας για να κατατεθεί στον λογαριασμό του κέντρου.

 

Πράγματι το έκανα διότι θεώρησα ότι είναι επιχορήγηση προς το κέντρο και διότι προς τούτο υπήρχε απόφαση αποδοχής του Δ.Σ.

 

Μετά από λίγες ώρες μου ζητήθηκε να πάω να πάω στην Τράπεζα με σκοπό να υπογράψω για να μεταφερθούν τα χρήματα στον κύριο Ευάγγελο Μάστορα, διότι τέτοια συμφωνία υπήρχε, χωρίς να γνωρίζω ποιοι την έκαναν. Βεβαίως αρνήθηκα διότι προς τούτο δεν γνώριζα τίποτα αλλά και διότι δεν υπήρχε απόφαση του Δ.Σ.

 

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα με τον πρόεδρο, μου εξήγησε ότι επειδή η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας δεν είχε το δικαίωμα να επιχορηγήσει τον κ. Μάστορα με το ποσό αυτό για την έκδοση κάποιου βιβλίου που είχε κάνει, θα έδινε τα χρήματα στον κ. Μάστορα δια μέσου του κέντρου πρόληψης. Ο δε κος Μάστορας θα έδινε τυχόν κέρδη από την πώληση του βιβλίου στο κέντρο πρόληψης.

 

Σημειωτέον ότι για τα παραπάνω καμία γραπτή συμφωνία δεν υπήρχε, και πώς να υπάρχει αφού όλα είναι και παράνομα και παράτυπα.

 

Με λύπη μου διαπίστωσα ότι στις 02-09-2010 ο πρόεδρος παρακάμπτοντάς με ως ταμία έκανε ανάληψη το ποσό των 10.000 ευρώ χωρίς απόφαση του Δ.Σ. και τα παρέδωσε στην εταιρεία ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ, η οποία δεν γνωρίζω αν είχε συσταθεί όταν εκδόθηκε το βιβλίο.

 

Ας σημειωθεί ότι λίγες μέρες μετά εκδόθηκε το πρώτο φύλλο της εφημερίδας ΘΕΣΠΡΩΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ της οποίας εκδότης και διευθυντής είναι ο κος Μάστορας.

 

Το όλο θέμα είναι άκρως απαράδεκτο και παράνομο. Είναι κλασσική περίπτωση κατασπατάλησης των χρημάτων του Θεσπρωτικού λαού και δεν γνωρίζω τι άλλο κρύβεται αφού ήταν και προεκλογική περίοδος.

 

Φρονώ λοιπόν ότι δεν μπορώ να συμμετέχω σε αυτό το Δ.Σ. του κέντρου και δηλώνω την παραίτηση μου από την θέση που συμμετέχω σαν εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας.

 

Καλώ όλους τους εμπλεκόμενους να επιστρέψουν άμεσα το ποσό των 10.000 ευρώ στο κέντρο πρόληψης και επιφυλάσσομαι για περαιτέρω ενέργειες.

 

Με Τιμή

 

Απόστολος Οικονομίδης

 

Ταμίας, Μέλος του Δ.Σ.

 

 

 

 

Ληστεία σε Εμπορικό Κατάστημα της πόλης

2010-12-04 12:41:50

 

Ανενόχλητοι και από την πόρτα, ως άλλοι ιδιοκτήτες, ληστές διέρρηξαν κατάστημα επώνυμων ρούχων σε κάθετο του πεζόδρομου Ηγουμενίτσας

 

Ανενόχλητοι και από την πόρτα, ως άλλοι ιδιοκτήτες, ληστές διέρρηξαν κατάστημα επώνυμων ρούχων ξημερώματα Παρασκευής σε κάθετο του πεζόδρομου Ηγουμενίτσας.

 

Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν χωρίς να αντιληφθεί κανείς το παραμικρό, παρότι στο κέντρο της πόλης, ν’ αδειάσουν στη κυριολεξία όλο τα ράφια αφήνοντας άθικτη μόνο τη βιτρίνα του καταστήματος για ευνόητους λόγους.

 

Η ζημιά για τους καταστηματάρχες αναλογεί στο σύνολο του εμπορεύματος, ενώ έρευνα διενεργεί το Α.Τ Ηγουμενίτσας.

 

 

 

 

 

 

ΧΥΤΥ:

2010-12-03 12:49:37

 

Το πρώτο «αγκάθι» για τους νέους Αιρετούς στην Ήπειρο

 

 

 

Ρεπορτάζ: Βάσω Γκόρου

 

 

 

Η χωροθέτηση του Εργοστασίου Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων στην Ήπειρο θα είναι το πρώτο ζήτημα για το οποίο θα κληθούν να λάβουν αποφάσεις συλλογικά, οι 18 εκπρόσωποι των «Καλλικρατικών» ΟΤΑ και η νέα αιρετή Περιφέρεια και μάλιστα πριν ακόμη ορκιστούν και αναλάβουν επισήμως καθήκοντα αφού η μελέτη για ΧΥΤΥ στην Ήπειρο είναι έτοιμη και αναμένεται να παραληφθεί εντός του Δεκεμβρίου.

 

H Επιτροπή Επίβλεψης και Παρακολούθησης της μελέτης, η οποία συνεδρίασε την περασμένη Δευτέρα στην Περιφέρεια, αποφάσισε να πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση με την παρουσία των 18 νεοεκλεγμένων δημάρχων ώστε να παρουσιαστούν οι προτάσεις της μελέτης για την χωροθέτηση του Εργοστασίου Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων στην Ήπειρο. Στη διάρκεια της συνεδρίασης, παρουσιάστηκαν από τους μελετητές η μεθοδολογία επιλογής των χώρων, τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλεξιμότητας των περιοχών που μπορούν να υποδεχθούν τις συγκεκριμένες υποδομές καθώς και τα σενάρια χωροθέτησης που προκύπτουν ανάλογα με την κεντροβαρικότητα των θέσεων και τα κόστη λειτουργίας και μεταφόρτωσης.

 

Από τη μελέτη τίθεται το ερώτημα για το αν και κατά πόσο θα πρέπει παράλληλα με το Εργοστάσιο Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων να χωροθετηθεί και η κατασκευή ΧΥΤΥ για όλη την Ήπειρο, αν οι υφιστάμενοι Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων θα μπορούσαν να μετατραπούν σε ΧΥΤΥ, ή αν θα πρέπει να επιδιωχθεί ο συνδυασμός και των δύο λύσεων.

 

Το Εργοστάσιο Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Υπολειμμάτων

 

Βιολογική επεξεργασία και ανακύκλωση θα είναι η μέθοδος με την οποία θα γίνεται η επεξεργασία των σκουπιδιών στην Ήπειρο. Η Επιτροπή Επίβλεψης και Παραλαβής της μελέτης έχει ήδη, σε παλιότερη συνεδρίασή της ομόφωνα επιλέξει την τεχνολογία επεξεργασίας των απορριμμάτων.

 

Η επιλογή αυτή περιλαμβάνει την κατασκευή μονάδας αερόβιας μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας με ανάκτηση ανακυκλώσιμων ή και παραγωγή RDF (εναλλακτικό καύσιμο από απόβλητα) και μονάδα αναερόβιας χώνευσης προδιαλεγμένου οργανικού υλικού.

 

Η μέθοδος

 

Η μονάδα μηχανικής διαλογής και αερόβιας βιολογικής επεξεργασία, θα έχει δυναμικότητα 110.000tn. Tα πρώτα χρόνια, η μονάδα θα λειτουργεί σε δύο βάρδιες προκειμένου να καλύψει το πλεονάζον εισερχόμενο υλικό και ωσότου η διαλογή στην πηγή αυξηθεί στα επιθυμητά επίπεδα.

 

Η μονάδα αναερόβιας χώνευσης δυναμικότητας 40.000tn θα ενσωματωθεί ως διακριτή γραμμή επεξεργασίας στην παραπάνω μονάδα. Θα διαθέτει ξεχωριστό χώρο υποδοχής και μηχανικής προεπεξεργασίας ενώ θα απαιτηθούν επιπροσθέτως υποδομές για το σύστημα αναερόβιας χώνευσης. Οι υποδομές της κομποστοποίησης, ωστόσο, θα είναι κοινές με τη μονάδα αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας και ο καταμερισμός θα γίνεται ανάλογα με την ποσότητα των χωνεμένων στερεών υπολειμμάτων που θα εξέρχονται από τους αντιδραστήρες και θα υπόκεινται σε μετακομποστοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, τα προδιαλεγμένα οργανικά θα επεξεργάζονται σε ξεχωριστό τμήμα από ότι τα οργανικά των σύμμεικτων. Αυτό έχει ως στόχο, την παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ από το προδιαλεγμένο οργανικό.

 

Η στόχευση είναι η μείωση των υπολειμμάτων στο 1/5 της ποσότητας των σκουπιδιών που παράγονται σήμερα (περί των 40.000tn λένε οι αισιόδοξες προβλέψεις). Σήμερα ο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου έχει δυναμικότητα 30.000 tn/ετησίως και άλλη τόση ο ΧΥΤΑ της Βλαχέρνας.

 

Οι προτάσεις

 

Το ερώτημα, λοιπόν που θα τεθεί στους νέους αιρετούς της Ηπείρου, δημάρχους και περιφερειάρχη, έχει να κάνει με το αν θα χωροθετηθεί παράλληλα με το εργοστάσιο επεξεργασίας και ένας Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων, για όλη την Ήπειρο, ή το ρόλο αυτό θα επιτελέσουν οι υπάρχοντες ΧΥΤΑ. Στην συνάντηση της Δευτέρας οι προτάσεις από την πλευρά των μελετητών ήταν τρεις:

 

• Χωροθέτηση ΧΥΤΥ και εργοστασίου επεξεργασίας μαζί.

 

• Χωροθέτηση μόνο εργοστασίου και μετατροπή των υφισταμένων ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ και

 

• Να λειτουργήσουν και οι υφιστάμενοι ΧΥΤΑ ως ΧΥΤΥ και να κατασκευαστεί και νέος (ΧΥΤΥ) μαζί με το εργοστάσιο επεξεργασίας.

 

 

 

Οι θέσεις των εκπροσώπων Βλαχέρνας, Καρβουναρίου, Ελληνικού

 

Η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Ηπείρου, Δήμητρα Γεωργακοπούλου – Μπάστα έχει δεσμευθεί σε παλαιότερες δηλώσεις της, πως ο ΧΥΤΥ δεν πρόκειται να γίνει στο Ελληνικό Ιωαννίνων και έχουν δοθεί και σαφείς οδηγίες για αυτό στους μελετητές, μετά τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων για την κατασκευή εκεί του ΧΥΤΑ του Νομού. Η άλλη εναλλακτική λύση είναι να μετατραπούν σε ΧΥΤΥ, οι ήδη υπάρχοντες ΧΥΤΑ Καρβουναρίου (στη Θεσπρωτία) και Βλαχέρνας (στην Άρτα) και να εξυπηρετήσουν όλη την Ήπειρο.

 

Στην Επιτροπή συμμετέχει και ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης του ΧΥΤΑ Βλαχέρνας Ευστάθιος Γιαννούλης, ο οποίος στην σύσκεψη της επιτροπής εξέφρασε την αντίθεσή του στην ταυτόχρονη χωροθέτηση εργοστασίου με ΧΥΤΥ, επειδή όπως τόνισε «στα όρια της Ηπείρου θα είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί τέτοιος χώρος για να κατασκευασθούν και τα δυο, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να προχωρήσουμε και το εργοστάσιο επεξεργασίας Έτσι η πρόταση μας είναι να χωροθετηθεί το εργοστάσιο επεξεργασίας και να αξιοποιηθούν οι υπάρχοντες ΧΥΤΑ ως ΧΥΤΥ».

 

Στην ίδια συνάντηση, συμμετείχαν ο βουλευτής Θεσπρωτίας Χρήστος Κατσούρας και ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Γιάννης Σιντελές. Ο μεν κ. Σιντελές επέμεινε ότι ο ΧΥΤΑ Ελληνικού δεν θα παίξει ρόλο ΧΥΤΥ στο μέλλον, ο δε κ. Κατσούρας, σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του επεσήμανε «πως θα πρέπει να ισχύσουν τα ίδια μέτρα και σταθμά για όλες τις περιοχές της Ηπείρου. Τόνισε δε ότι δεν είναι δυνατόν καμιά περιοχή να αναλάβει το ρόλο του αποδέκτη των σκουπιδιών όλης της Ηπείρου».

 

Πάντως από τα πρώτα στοιχεία της μελέτης θεωρείται δεδομένο ότι η χωροθέτηση του εργοστασίου επεξεργασίας θα γίνει στα όρια του νομού Ιωαννίνων και άρα θα απαιτηθούν σταθμοί μεταφόρτωσης με αντίστοιχα κόστη μεταφοράς και λειτουργίας, για τους οποίους ακόμα δεν έχει ξεκινήσει κάποια διαδικασία.

 

 

 

 

 

 

ΤΕΙ Ηγουμενίτσας:

2010-12-03 12:43:43

 

Οι πρώτες αντιδράσεις στην πρόταση του Προέδρου για την μεταφορά του παραρτήματος

 

ρεπορτάζ: Βάσω Γκόρου

 

Οι πρώτες δημόσιες αντιδράσεις για την πρόταση Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου Γρ. Γκίκα για την αναδιάρθρωση του ΤΕΙ, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στη ΒδΕλλα της περασμένης Παρασκευής, προήλθαν από το Νομαρχιακό Συμβούλιο Θεσπρωτίας το οποίο στη συνεδρίασή τους της 1ης Δεκεμβρίου συζήτησε εκτενώς το θέμα.

 

Η απόφαση-ψήφισμα του Ν.Σ. Θεσπρωτίας κάνει λόγο και για «παλαιότερες προσπάθειες για υποβάθμισή του Παραρτήματος του ΤΕΙ Ηγουμενίτσας», ενώ ζητά την δημιουργία νέων τμημάτων και την αναβάθμισή του με κάθε τρόπο.

 

Το νομαρχιακό συμβούλιο εκφράζει τη διαφωνία του στην πρόταση του προέδρου του ΤΕΙ η οποία ουσιαστικά κλείνει το παράρτημα της Ηγουμενίτσας και μεταφέρει τα τμήματα σε άλλες πόλεις.

 

Συγκεκριμένα ο κ. Γκίκας προτείνει την μεταφορά του τμήματος Ιχθυοκομίας – Αλιείας στην Άρτα και τη μεταφορά του τμήματος Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο στην Πρέβεζα όπως και του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων για το οποίο μάλιστα προτείνει και τη συγχώνευσή του με άλλο τμήμα, ενώ ταυτόχρονα εισηγείται τη λειτουργία του νεοιδρυθέντος Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας στα Ιωάννινα.

 

Για την Ηγουμενίτσα εισηγείται ως ευχή(;;;) «να επιδιωχθεί η δημιουργία Σχολής Ξένων Γλωσσών και Επικοινωνίας. Στην περίπτωση αυτή προτείνει να παραμείνει το Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο (ως έχει) και έναν νέο κύκλο σπουδών.»

 

 

 

Το ψήφισμα του Νομαρχιακού Συμβουλίου:

 

Μετά τη συζήτηση του θέματος το Νομαρχιακό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:

 

«1. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο έχει επανειλημμένα τοποθετηθεί στο ζήτημα της λειτουργίας του Παραρτήματος του ΤΕΙ Ηγουμενίτσας, έχοντας αντισταθεί σε παλαιότερες προτάσεις για υποβάθμισή του και έχοντας ζητήσει την απρόσκοπτη λειτουργία του, την δημιουργία νέων τμημάτων και την αναβάθμισή του με κάθε τρόπο. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση (Ν. Α. Θεσπρωτίας, Δήμος Ηγουμενίτσας), με κάθε τρόπο (οικόπεδα, έργα, παρεμβάσεις κλπ.), προσπάθησαν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στην καλύτερη λειτουργία του.

 

2. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία και διαφωνία του με την πρόταση αυτή του Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου, που ουσιαστικά προτείνει το κλείσιμο του Παραρτήματος του ΤΕΙ Ηγουμενίτσας και την μεταφορά των Τμημάτων του σε άλλες πόλεις.

 

3. Το Παράρτημα του ΤΕΙ Ηγουμενίτσας είναι ήδη για την πόλη, για την περιοχή, για τους φοιτητές και για τους εργαζόμενους, μια κοινωνική πραγματικότητα, με μια πολυεπίπεδη και πολυδιάστατη συμβολή στην μορφωτική, πολιτιστική, κοινωνικοοικονομική αναβάθμισή της. Το ξερίζωμα αυτού του θεσμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από την πόλη μας, θα έχει σοβαρές, απρόβλεπτες, αρνητικές συνέπειες για τη νεολαία, για την κοινωνία , για τον τόπο μας.

 

4. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο δηλώνει ότι θα μας βρει κάθετα αντίθετους αυτή και κάθε άλλη προσπάθεια από οποιονδήποτε για την κατάργηση, υποβάθμιση ή την μεταφορά τμημάτων του Παραρτήματος του ΤΕΙ Ηγουμενίτσας σε άλλες πόλεις.

 

5. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο θα επιδιώξει με κάθε τρόπο και με παρεμβάσεις του προς την Πολιτεία και προς κάθε κατεύθυνση, σε συνεργασία και με τους άλλους φορείς και σε συμπαράσταση στο Σύλλογο Φοιτητών, απόρριψη της Πρότασης αυτής του Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου, την συνέχιση της λειτουργίας του Παραρτήματος του ΤΕΙ Ηγουμενίτσας, την δημιουργία και νέων τμημάτων, όπως το «Οπτικής & Οπτικομετρίας», που έχει ήδη ιδρυθεί, αλλά δεν λειτούργησε και την με κάθε τρόπο αναβάθμισή του».

 

Τέλος, το Νομαρχιακό Συμβούλιο αποφάσισε να καλέσει στην επόμενη, τελευταία συνεδρίασή του, τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Ηπείρου Γρ. Γκίκα, ώστε να γίνει ουσιαστικός διάλογος και ανταλλαγή απόψεων για το μέλλον του Παραρτήματος της Ηγουμενίτσας.

 

 

 

Οι αντιδράσεις των τμημάτων

 

Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα έχει συνεδριάσει το τμήμα ιχθυοκομίας-αλιείας το οποίο εκφράζει τη βούλησή του για ίδρυση Γεωπονικής Σχολής, αλλά εκφράζει την επιθυμία του να παραμείνει το τμήμα στην Ηγουμενίτσα, στην οποία με το πέρασμα των χρόνων έχει δημιουργηθεί σημαντική εργαστηριακή υποδομή.

 

Την περασμένη Δευτέρα συνεδρίασε και το τμήμα Εφαρμοσμένων Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο, το οποίο δεν συναινεί με τη μεταφορά του στην Πρέβεζα.

 

Συγκεκριμένα το τμήμα αυτό είναι το μοναδικό από τα τρία της Ηγουμενίτσας το οποίο θεωρείται βιώσιμο, αφού είναι το μόνο που έχει ικανό αριθμό εισακτέων (περίπου 250 κάθε έτος) και μάλιστα με βαθμό υψηλότερο του 10.

 

Η μεγάλη πλειοψηφία των εισαχθέντων στο Τμήμα Εφαρμοσμένων Ξένων Γλωσσών προέρχονται από το Α’ επιστημονικό πεδίο (φιλολογικά), ενώ οι εισαχθέντες από το Ε’ επιστημονικό πεδίο (οικονομικά) είναι συνήθως μόλις το 1% (2-3) στους κατά μέσο όρο 250 εισακτέους. Αυτό πρακτικά, καθιστά μη λειτουργική την ουσιαστική ένταξή του στη σχολή διοίκησης και οικονομίας, αφού ο κορμός των μαθημάτων στη σχολή αυτή είμαι μαθήματα οικονομικού περιεχομένου και όχι γλωσσικού. Το τμήμα μάλιστα έχει παλαιότερα προτείνει τη δημιουργία Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας και Τμήματος Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ώστε να καταστεί δυνατή η δημιουργία ανεξάρτητης Σχολής Ξένων Γλωσσών και Επικοινωνίας στην Ηγουμενίτσα. Να σημειωθεί ότι το τμήμα αυτό μαζί με το αντίστοιχο Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστήμιου είναι τα μοναδικά στη χώρα μας που προσφέρουν ειδίκευση στον τομέα των Ξένων Γλωσσών, μια αναγκαιότητα για την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της Ελληνικής Οικονομίας που στο εξωτερικό έχει ήδη γίνει πραγματικότητα.

 

Επίσης, το τμήμα παρουσίασε τη μεγαλύτερη άνοδο στη βαθμολογία εισαγωγής στα ΤΕΙ με τον τελευταίο εισαχθέντα φοιτητή να έχει συγκεντρώσει περίπου 11000 μόρια. Το Τμήμα αυτό έχει εγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Ο αριθμός των φοιτητών που το επιλέγουν είναι μεγάλος αφού το έτος 2008/2009 εισήχθησαν περίπου 280 άτομα στο τμήμα., το έτος 2009/2010 εισήχθησαν 230 και το 2010/2011 εισήχθησαν περίπου 300 φοιτητές, όλοι αρκετά πάνω από την βαθμολογική βάση του δέκα, γεγονός που το καθιστά ισχυρότερο από τα άλλα τμήματα της σχολής διοίκησης και οικονομίας τα οποία τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν πτώση των βάσεών τους (Το Τμήμα Λογιστικής στην Πρέβεζα είχε φέτος ως βάση το 7,79 και το Χρηματοοικονομικής το 3,24). Αυτή τη στιγμή σε όλα τα εξάμηνα του τμήματος φοιτούν 700 περίπου φοιτητές και κάθε έτος αποφοιτούν περί τους 150, αναλογία που θεωρείται περισσότερο από ικανοποιητική σε σχέση με τα δεδομένα των Ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ.

 

 

 

 

Ποιός φταίει για τις καταστροφές από τις βροχές;

2010-12-01 18:37:55

 

ΑΥ.ΡΙ.Ο ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

 

 

Δεν φταίνε μόνο οι βροχές για τις καταστροφές

 

Η εικόνα των σοβαρών καταστροφών, που παρουσιάζει όλη η Ήπειρος και κυρίως ο νομός Ιωαννίνων μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών θέτει το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα της περιοχής μπροστά στις διαχρονικές ευθύνες του. Είναι ασφαλώς αντικειμενικό το γεγονός ότι το φετινό φθινόπωρο ήταν το πιο βροχερό από το 1915, που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Είναι επίσης αντικειμενικό το γεγονός ότι η γεωλογική δομή της οροσειράς της Πίνδου και η αστάθεια του φλύσχη δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την εμφάνιση κατολισθήσεων και καθιζήσεων.

 

Από εκεί και πέρα όμως η έκταση των καταστροφών οφείλεται κυρίως στις παραλείψεις, την ανευθυνότητα και τις κοντόφθαλμες λογικές. Υποστηρίζουμε βεβαίως το αίτημα να κηρυχθεί ο νομός σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εφόσον τεκμηριώνεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, επιμένουμε όμως στα μακρόπνοα προληπτικά σχέδια, που είναι πάντα φθηνότερα από την αποκατάσταση των καταστροφών

 

Σε ό,τι αφορά τις κατολισθήσεις, επισημαίνουμε ότι σε άλλες περιοχές του κόσμου αλλά και της Ελλάδας έχουν αντιμετωπιστεί πολύ πιο αποτελεσματικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Νομός Ευρυτανίας, ο οποίος παλαιότερα αποτελούσε πραγματικό πονοκέφαλο για τις Υπηρεσίες, με τους μισούς σχεδόν από τους οικισμούς του να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα κατολισθήσεων. Κι όμως τα μέτρα που εφαρμόστηκαν τη δεκαετία του 1980 ύστερα από εκτεταμένες γεωλογικές μελέτες είχαν ως αποτέλεσμα οι κατολισθήσεις να είναι συνήθως επιφανειακού χαρακτήρα και να περιοριστούν δραστικά οι καταστροφές. Πιστεύουμε ότι το ίδιο επιβάλλεται να γίνει στην Ήπειρο, να σταματήσουν οι ανεύθυνες διευθετήσεις ρεμάτων χωρίς γεωλογικές μελέτες, να υπάρξει αναλυτική γεωλογική αποτύπωση με εντοπισμό των επικίνδυνων θέσεων και να ληφθούν προληπτικά μέτρα (αποστράγγιση, φυτοκάλυψη, κατασκευή τοιχίων από συρματοκιβώτια κλπ.) σε μεγάλη έκταση.

 

Τα πλημμυρικά φαινόμενα στο Λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων είναι άλλη μία θλιβερή ιστορία. Αποδεικνύεται ότι η κερδοσκοπική λογική, το μπάζωμα και το χτίσιμο πάνω σε φυσικούς αποδέκτες ομβρίων υδάτων, ο περιορισμός της έκτασης της Παμβώτιδας κατά 2.000 στρέμματα, η κατασκευή των αναχωμάτων και η αποκοπή της λίμνης από τον ζωτικό της χώρο, όπου εκτονωνόταν οι πλημμυρικές παροχές, δεν είναι φαινόμενα χωρίς συνέπειες. Είναι εμφανές ότι η απουσία διεξόδου για τις πλεονασματικές ποσότητες του νερού είχε ως άμεσο αποτέλεσμα τον κορεσμό της Λαγκάτσας και τις πλημμύρες στο Λεκανοπέδιο.

 

Δεν έχει όμως σημασία μόνο να αναλύσουμε τις ευθύνες του παρελθόντος αλλά και να προλάβουμε τις νέες παραλείψεις. Να προλάβουμε ας πούμε την προσπάθεια να αναθεωρηθεί η οριοθέτηση της λίμνης και να περιοριστεί η έκτασή της υπέρ ιδιωτικών συμφερόντων, που έχουν ως απώτερο στόχο την υπεραξία από την οικοπεδοποίηση των παραλίμνιων εκτάσεων. Επισημαίνουμε τις σοβαρές ευθύνες του σημερινού Νομάρχη Ιωαννίνων και αυριανού αιρετού Περιφερειάρχη Ηπείρου, που έσπευσε προεκλογικά να στηρίξει την αναθεώρηση της οριοθέτησης υπέρ των ιδιοκτησιών και σε βάρος της λίμνης. Καλούμε τον κ. Καχριμάνη να αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι στο δημόσιο συμφέρον, να σταματήσει να χαϊδεύει αυτιά ψηφοφόρων αλλά και να μεριμνήσει για ορισμένες άμεσες ενέργειες, όπως λ.χ. για τη νομική αντιμετώπιση της προσφυγής ιδιωτών κατά της οριοθέτησης στην περιοχή του Λασπότοπου, που εκδικάζεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας λίγες μέρες μετά από την ανάληψη των καθηκόντων του.

 

Δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε ότι η κερδοσκοπία και η περιφρόνηση των φυσικών ισορροπιών προκαλούν τελικά πολύ μεγάλο κοινωνικό και οικονομικό κόστος. Οι πολίτες πρέπει να υπερασπίσουν το περιβάλλον και τα δημόσια αγαθά.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

 

 

*Τα πάντα θυσιάζονται στο βωμό του κέρδους

Η επανάληψη των μόνιμων τραγικών αποτελεσμάτων, που βλέπουμε μετά από κάθε βροχόπτωση, επιβεβαιώνει ότ η ανθρώπινη ζωή, το βιος των κατοίκων και γενικά ο τρόπος που διαβιώνει ο λαός, θυσιάζεται στο βωμό των κερδών του κεφαλαίου και στην πολιτική που το υπηρετεί.

 

Η έλλειψη γεωτεχνικών μελετών σχετικά με τις οικιστικές ζώνες μαζί με τη δημιουργία των κατάλληλων εκείνων έργων που θα προφύλασσαν τους κατοίκους αποκαλύπτει για άλλη μια φορά τη γύμνια των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ. Επίσης, των ντόπιων αιρετών τους (Καχριμάνης- Αργύρης, Φίλιος- Γκόντας) που αρκούνται σε μια διαχειριστική λογική , ενώ ως κύρια αιτία επικαλούνται τις έντονες βροχοπτώσεις και την ιδιομορφία του εδάφους. Κι αυτό, σε μια περιοχή όπως τα Γιάννενα όπου και συχνές και μεγάλης διάρκειας βροχοπτώσεις υπάρχουν, ενώ οι γεωλογικές συνθήκες επιβάλλουν τη διεξαγωγή των κατάλληλων επιστημονικών μελετών και των αναγκαίων τεχνικών έργων, για να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ανάλογων καταστροφών.

 

 

*Τα αντιπλημμυρικά έργα :

 

*είναι μηδαμινά σε σχέση με τα απαιτούμενα, είναι αποσπασματικά, δεν εντάσσονται σε ένα ενιαίο δεσμευτικό πρόγραμμα με μακροχρόνιο ορίζοντα.

 

 

*Κατασκευάζονται με προδιαγραφές που δεν ικανοποιούν τις ανάγκες, αλλά τα συμφέροντα των εργολάβων.

 

 

*Προγραμματίζονται και κατασκευάζονται όχι έγκαιρα, αλλά μετά τις καταστροφές και συχνά είναι ημιτελή.

 

 

*Οι δημόσιες επενδύσεις κατευθύνονται σε έργα που επιβάλλονται και εξυπηρετούν τις πολυεθνικές και όχι τις λαικές ανάγκες. Αναφορές στο κόστος των έργων αναδεικνύουν την αδιαφορία για τη ζωή και την περιουσία των εργαζομένων, όταν οι καταστροφές είναι πολλαπλάσιες από τις δαπάνες για αντιπλημμυρική προστασία.

 

 

*Το ανθρώπινο δυναμικό και ο τεχνικός εξοπλισμός στους αρμόδιους φορείς και οργανισμούς είναι ελάχιστος, ενώ το κράτος αποποιείται των ευθυνών του και το κόστος ασφάλισης μεταφέρεται σε ιδιώτες από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες.

 

 

*Αποτελούν προσβολή στη νοημοσύνη του λαού οι τυπικά επαναλαμβανόμενες δηλώσεις μετά από κάθε καταστροφή, για δήθεν προγραμματισμό και κατασκευή έργων όταν: 1)Προωθείται η αλόγιστη επέκταση πόλεων χωρίς τα απαιτούμενα έργα υποδομής προς όφελος των κερδοσκόπων της γης. Οι ελεύθεροι χώροι δίνονται βορά στο μεγάλο κεφάλαιο. 2)Νομιμοποιείται η αυθαίρετη δόμηση, επιτρέπεται η καταπάτηση ή κάλυψη των ρεμάτων. 3)Έχουν μπει στο χρονοντούλαπο η προστασία, η ανάπτυξη του δασικού πλούτου και με συνταγματικές διατάξεις.

 

 

 

 

Όσο συνεχίζεται αυτή η πολιτική, οι καταστροφές θα επαναλαμβάνονται, ο λαός με τη ζέστη θα ασφυκτιά και θα καίγεται, με το σεισμό θα βλέπει ερείπια, με τις βροχές θα πνίγεται. Οι μαζικοί φορείς των εργαζομένων, οι επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς, η αγωνιζόμενη Τοπική Διοίκηση είναι ανάγκη να αναλάβουν ουσιαστικές πρωτοβουλίες και δράση.

 

Γραφείο Τύπου ΝΕ Ιωαννίνων ΚΚΕ

 

1/12/2010

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Συνεχίζονται οι προσπάθειες των Υπηρεσιών της Ν.Α.Ι. για

 

την αντιμετώπιση των προβλημάτων από την κακοκαιρία

 

Στα πολλαπλασιαζόμενα προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, αναφέρθηκε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου ο Νομάρχης Ιωαννίνων κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης. Όπως είπε, έχει ήδη συνταχθεί κατάλογος εργασιών που απαιτούνται σε πρώτη φάση για την αποκατάσταση της βατότητας του οδικού δικτύου και της αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινόμενων, ενώ υπάρχει συνεχή επαφή με τα αρμόδια υπουργεία. «Είμαστε σε επικοινωνία με την Γ. Γ. Π. Ηπείρου κ. Δ. Γεωργακοπούλου – Μπάστα, ενημερώσαμε και τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Μ. Χρυσοχοϊδη», είπε ο Νομάρχης.

 

Ο κ. Καχριμάνης συνέστησε στους πολίτες του Νομού να είναι προσεκτικοί τις επόμενες ημέρες, καθώς οι προβλέψεις των μετεωρολόγων κάνουν λόγο για νέες βροχοπτώσεις και καταιγίδες μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο.

 

Τα σοβαρότερα, μέχρι σήμερα, προβλήματα, όπως ανακοίνωσε ο Νομάρχης, εντοπίζονται στα οδικά δίκτυα Πωγωνίου, Λάκκας Αώου, Λάκκας Σουλίου, Τζουμέρκων (όπου υπάρχει και η καταστροφή της γέφυρας Γκόγκου) και στην περιοχή Κληματικά – Βαγενίτι- Σπήλαιο- Κοκκινόχωμα.

 

Σε κατάσταση επιφυλακής παραμένουν οι Υπηρεσίες για τα κατολισθητικά φαινόμενα σε Μουζακαίους, Δαφνούλα, Ανήλιο και Μέτσοβο. Πλημμυρισμένες και παρά τις εργασίες που εκτελούνται από τη Ν.Α.Ι. στο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας παραμένουν εκτάσεις στην περιοχή της Πεδινής και της Καστρίτσας, ενώ από την υπερχείλιση της λίμνης έχουν πλημμυρίσει σπίτια και καταστήματα στο Νησί και στην περιοχή «Βορειοηπειρωτικά» της πόλης, ενώ ανάλογο πρόβλημα υπάρχει και σε τμήμα του Περάματος λόγω υπερχείλισης της τάφρου.

 

«Η Πολιτική Προστασία – ανέφερε σε άλλο σημείο των δηλώσεων του ο κ. Αλεξ. Καχριμάνης – από την αρχή κινήθηκε σε όλα τα μέτωπα και προσπάθησε να δώσει λύσεις. Έχουν μισθωθεί πάρα πολλά ιδιωτικά μηχανήματα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, καταγράφουμε ζημιές για να γίνουν οι πρώτες επιδιορθώσεις, που αφορούν κυρίως βατότητες οδών και γενικά κάνουμε όσα είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουν οι υπηρεσίες μας».

 

Ο Νομάρχης έκανε ειδική αναφορά στην περιοχή Σεισμοπλήκτων – Νεοχωρόπουλου, τονίζοντας ότι μετά τις έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν από 7 έως 14 Νοεμβρίου «ως Πολιτική Προστασία δράσαμε, συνεχίσαμε να δουλεύουμε και έτσι παρά το δεύτερο κύμα βροχοπτώσεων δεν είχαμε προβλήματα σε αυτή την περιοχή καθώς δούλεψε το σύστημα της απορροής των υδάτων».

 

Για τα πλημμυρικά φαινόμενα στο Λεκανοπέδιο, ο κ. Καχριμάνης είπε ότι αυτά εντοπίζονται στην Πεδινή και στην Καστρίτσα, σε περιοχές που βρίσκονται δίπλα από την Εγνατία Οδό. «Τα έργα που κατασκεύασε η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. δεν είναι αρκετά. Απαιτείται – συμπλήρωσε- να τοποθετηθεί αντλιοστάσιο στην περιοχή της Καστρίτσας για να γίνεται απορροή προς την τάφρο της Λαψίστας, ενώ στην Πεδινή, χρειάζεται αντλιοστάσιο και γεωτρήσεις για να διοχετεύονται τα νερά καθώς έχει κλείσει η καταβόθρα».

 

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου ο κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, τόνισε, μεταξύ άλλων, και τα εξής:

 

«Η Ν.Α.Ι. πήρε γενναίες αποφάσεις και συνέδεσε τη λίμνη με τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα του Μιτσικελίου. Εκεί υπάρχουν τεράστιες δεξαμενές που έχουν γεμίσει με νερό κάτι που δεν γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης ξεκίνησε τη διαδικασία, την οποία συνέχισε ο Δήμος Περάματος για την ανταλλαγή εκτάσεων στην Αμφιθέα, η οποία όμως δεν έχει τελεσφορήσει. Το τρίτο που πρέπει να τονιστεί είναι ότι τα φαινόμενα ήταν πολύ ακραία και έπεσαν τεράστιες ποσότητες νερού. Δεν φτάνει για την απορροή της Λίμνης ούτε η σήραγγα Λαψίστας. Μετά την απαξίωση των Γ.Ο.Ε.Β. και Τ.Ο.Ε.Β. έπρεπε το αρμόδιο υπουργείο, που είχε στην αρμοδιότητα του τις οδεύσεις των νερών, να κάνει μια σπουδαία χειρονομία: Να τις δώσει στους δήμους. Μπήκανε στα σχέδια πόλεως, χωρίς ποτέ να παραχωρηθούν, χωρίς να οριοθετηθούν τα ρέματα και οι τάφροι με αποτέλεσμα να επικρατεί ένα χάος. Αναλάβαμε ως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση να βοηθήσουμε αυτή την κατάσταση, φτάσαμε σε ένα επίπεδο, σκεφτείτε ότι υπάρχουν 400 χλμ. τάφρων στο λεκανοπέδιο και άρα απαιτείται μια πολύ μεγάλη δαπάνη για να καθαριστούν αυτά και δεύτερον χρειάζεται μια μελέτη γιατί πολλά από αυτά έχουν αστικοποιηθεί, για να δούμε πως μπορεί να βοηθηθεί η κατάσταση ειδικά μέσα στις αστικές περιοχές. Αυτό προϋποθέτει το Υπ. Γεωργίας να έλθει σε συμφωνία με τους Δήμους, (τώρα σχεδόν ένας Δήμος υπάρχει), για να δουν τι θα γίνει περαιτέρω».

 

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση δήλωσε:

 

«Υπάρχουν διάφορες υπηρεσίες αρμόδιες και αναρμόδιες που ανακατεύονται στα θέματα και αυτό και το πρόβλημα της Ελληνικής κοινωνίας. Εδώ χρειάζεται μια συζήτηση των δύο φορέων αυτοδιοίκησης και μετά με το Κράτος για το πώς θα αντιμετωπιστεί όλη αυτή η κατάσταση και η πολυνομία που υπάρχει».

 

 

 

 

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ: ΑΒΕΒΑΙΟ ΜΕΛΛΟΝ

2010-11-29 09:02:50

 

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ: ΑΒΕΒΑΙΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

 

 

Πρόταση για το χωροταξικό εξορθολογισμό του ΤΕΙ Ηπείρου κατέθεσε προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος ο πρόεδρός του Γρηγόρης Γκίκας, ο οποίος πέρα από την καταγραφή του σημερινού προβλήματος του Ιδρύματος το οποίο – σύμφωνα με τον ίδιο – είναι κατακερματισμένο και χωρίς σαφή προγραμματισμό και ακαδημαϊκούς στόχους, προχωρά στην κατάθεση ενός πλήρους σχεδίου αναδιάρθρωσης, με συγκεκριμένη φιλοσοφία και στόχευση, ενώ υπάρχει και εναλλακτικό σενάριο σε περίπτωση που αποφασιστεί να μην είναι αυτόνομο, αλλά να βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

Η πρόταση του κ. Γκίκα στην εισαγωγή της αναφέρει: «Πέρα από την οικονομική σημασία των περιφερειακών ιδρυμάτων σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι ο βασικός σκοπός ενός ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του περιφερειακού ΤΕΙ είναι ερευνητικός και εκπαιδευτικός. Για τον λόγο αυτόν η ίδρυση περιφερειακών ΤΕΙ δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο ως μοχλός περιφερειακής ανάπτυξης. Είναι σοβαρό λάθος να αντιμετωπίζεται το ΤΕΙ ως πρωτογενές μέγεθος για την ανάπτυξη της περιοχής (να μετριέται δηλαδή μόνο το άμεσο αποτέλεσμά του – τόσοι φοιτητές, τόσοι διδάσκοντες κ.λ.π. άρα τόσα χρήματα εισρέουν στην περιοχή)».

 

Η πρόταση, όπως είναι αναμενόμενο, θα προκαλέσει αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών και φορέων, αφού για μια ακόμα φορά ο κ. Γκέκας, επιχειρεί κατ’ ουσία την κατάργηση του παραρτήματος της Ηγουμενίτσας, μην αφήνοντας στην πόλη κανένα τμήμα αλλά μόνον την αόριστη ευχή να επιχειρηθεί η δημιουργία μιας νέας σχολής και ενός νέου κύκλου σπουδών.

 

Ήδη την Τετάρτη πραγματοποίησαν συνέλευση οι καθηγητές του τμήματος Ιχθυοκομίας – Αλιείας ενώ τη Δευτέρα πρόκειται να συνεδριάσει και το Τμήμα Εφαρμοσμένων Ξένων Γλωσσών για να εκφράσουν τις απόψεις τους επί των προτάσεων Γκίκα. Σύμφωνα με πληροφορίες το τμήμα Ιχθυοκομίας Αλιείας, εκφράζει τη βούλησή του για ίδρυση Γεωπονικής Σχολής, αλλά εκφράζει την επιθυμία τους να παραμείνει το τμήμα στην Ηγουμενίτσα.

 

Πάντως καθηγητές του τμήματος επισημαίνουν ότι το κλίμα είναι άσχημο και ότι δεν αποκλείεται ακόμα και η συγχώνευση των 3 αυτών ομοειδών στον Ελλαδικό χώρο τμημάτων σε ένα με έδρα το Μεσολόγγι.

 

Αναλυτικά η πρόταση Γκίκα

 

Όπως αναφέρει ο κ. Γκίκας, για να αποτελέσει ένα τριτοβάθμιο ίδρυμα καταλύτη για τη μακροχρόνια ανάπτυξη πρέπει να υπάρξουν ορισμένες προϋποθέσεις λειτουργίας αυτών των ιδρυμάτων, κάποιοι ελάχιστοι όροι της αποτελεσματικής λειτουργίας των ΤΕΙ, όπως για παράδειγμα α) Η συγκέντρωση στις ίδιες πόλεις των τμημάτων των Σχολών, έτσι ώστε να είναι συγγενή και κοινά τα αντικείμενα και να έχουν τις προϋποθέσεις και τους όρους για την Ακαδημαϊκή ολοκλήρωση, β) η ύπαρξη μιας κρίσιμης μάζας φοιτητών και διδασκόντων, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια ακαδημαϊκή κοινότητα γ) υψηλής ποιότητας κτιριακές εγκαταστάσεις, υποδομές και εξοπλισμός, δ) δημιουργία σύγχρονων Σχολών, που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επαγγελματικής αγοράς και της Διεπιστημονικότητας.

 

«Σήμερα οι Σχολές Τεχνολογίας Γεωπονίας και Διοίκησης & Οικονομίας εμφανίζουν περιορισμένη Ακαδημαϊκή συνοχή, λόγω του κατακερματισμού των τμημάτων των Σχολών σε τρείς πόλεις, γεγονός, το οποίο αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τη βιωσιμότητά τους. Με τη συγκέντρωση των τμημάτων των Σχολών, τη μεταφορά και συγχώνευση τους σε ενιαίο χώρο, εξασφαλίζεται το μίνιμουμ που απαιτείται για μια Ακαδημαϊκή Κοινότητα, των επιστημονικών επιρροών. Εξασφαλίζεται έτσι η διεπιστημονικότητα που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση παροχής υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης», αναφέρει ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου και στη συνέχεια παρουσιάζει την πρότασή του, η οποία έχει ως εξής:

 

 

Στην Άρτα να υπάρξουν τρεις αυτόνομες σχολές:

 

· Η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, η οποία θα περιλαμβάνει τα προγράμματα σπουδών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (μετονομασία του Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης), Ηλεκτρονικής (νέο) και Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων (νέο). Στη σχολή θα εισάγονται 200 σπουδαστές κάθε ακαδημαϊκό έτος.

 

· Η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, η οποία θα περιλαμβάνει τα προγράμματα σπουδών Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής και Τροφίμων, Αρχιτεκτονικής Τοπίου και Ανθοκομίας, καθώς και Ιχθυοκομίας και Αλιείας. Στη σχολή θα εισάγονται 200 σπουδαστές κάθε ακαδημαϊκό έτος.

 

· Η Σχολή Μουσικών Σπουδών, η οποία θα περιλαμβάνει το τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (ως έχει) με την ανάπτυξη και άλλου προγράμματος σπουδών. Στη σχολή θα εισάγονται 120 σπουδαστές κάθε ακαδημαϊκό έτος.

 

Αιτιολογώντας την πρότασή του ο κ. Γκίκας αναφέρει:

 

«τα οφέλη από μια τέτοια κίνηση, θα μπορούσαν να συνοψιστούν σε α) την καλύτερη αξιοποίηση του μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού των τμημάτων β) στη διεύρυνση του επιστημονικού αντικειμένου γ) στην ύπαρξη νέων ειδικοτήτων και επαγγελματικών πεδίων, γεγονός που θα βελτιώσει την ελκυστικότητα προς τους φοιτητές. Η μεταφορά του τμήματος Ιχθυοκομίας και Αλιείας από την Ηγουμενίτσα στην Άρτα, θα συντελέσει στη συγκρότηση μεγαλύτερης και δυναμικής ακαδημαϊκής κοινότητας…»

 

 

 

Στην Πρέβεζα να υπάρξει μια αυτόνομη σχολή:

 

 

* Η Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας, η οποία θα περιλαμβάνει τα προγράμματα σπουδών Λογιστικής (ως έχει), Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο (ως έχει), και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Συγχώνευση των δυο τμημάτων της ΣΔΟ, Τουριστικών Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής). Στη σχολή θα εισάγονται 200 σπουδαστές κάθε ακαδημαϊκό έτος.

 

Όπως τονίζει ο κ. Γκίκας στην πρότασή του, ήδη υπάρχει απόφαση Γ.Σ. του ΤΕΙ Ηπείρου, που εγκρίνει τη μεταφορά της έδρας της ΣΔΟ στην Πρέβεζα, όπου λειτουργούν τα ισχυρότερα και ανταγωνιστικότερα τμήματα της Σχολής. Με τη συγχώνευση των δυο τμημάτων και τη μεταφορά στην Πρέβεζα, ισχυροποιείται περαιτέρω, ολοκληρώνεται Ακαδημαϊκά, διασφαλίζεται η Διεπιστημονικότητα και μπορεί να ανταπεξέλθει υπό καλύτερες προϋποθέσεις στην ανταγωνιστική εκπαιδευτική αγορά παροχής υπηρεσιών.

 

 

 

 

Στην Ηγουμενίτσα προτείνει ως μοναδική βιώσιμη πρόταση να επιδιωχθεί η δημιουργία Σχολής Ξένων Γλωσσών και Επικοινωνίας. Στην περίπτωση αυτή προτείνει να παραμείνει το Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο (ως έχει) και έναν νέο κύκλο σπουδών. Στη σχολή θα εισάγονται 200 σπουδαστές κάθε ακαδημαϊκό έτος.

 

Τέλος, στα Ιωάννινα ο πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου προτείνει να υπάρξει μια σχολή, η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, η οποία θα περιλαμβάνει τα προγράμματα σπουδών Λογοθεραπείας, Νοσηλευτικής, Βρεφονηπιοκομίας, και Οπτικής και Οπτομετρίας (νέο). Στη σχολή θα εισάγονται 300 σπουδαστές κάθε ακαδημαϊκό έτος.

 

 

Η πρόταση για συγχώνευση με το Πανεπιστήμιο

 

Όλα τα παραπάνω ισχύουν στην περίπτωση που το ΤΕΙ Ηπείρου διατηρήσει την αυτονομία του.

 

Ωστόσο, ο πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου δεν είναι αρνητικός στη συγκρότηση ενός περιφερειακού ιδρύματος, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σημειώνοντας ότι η συνένωση με ένα καταξιωμένο περιφερειακό ίδρυμα μπορεί να βοηθήσει στην κατεύθυνση της καλύτερης χωροταξικής κατανομής και στην ανάδειξη των θετικών χαρακτηριστικών του σημερινού ΤΕΙ Ηπείρου.

 

 

Στην περίπτωση αυτή ο κ. Γκίκας προτείνει:

 

Στην Άρτα να υπάρξουν δύο αυτόνομες σχολές ως παράρτημα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

Α) Η Γεωπονική Σχολή ή Σχολή Επιστημών Ζωής η οποία θα προκύψει από την συνένωση των τεσσάρων τμημάτων της ΣΤΕΓ ήτοι Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής, Αρχιτεκτονικής Τοπίου και Ανθοκομίας, Ιχθυοκομίας και Αλιείας. Στη σχολή θα εισάγονται 200 σπουδαστές κάθε ακαδημαϊκό έτος.

 

Σε αυτή την περίπτωση, όπως αναφέρει, η δημιουργία της Γεωπονικής Σχολής στην πόλη της Άρτας μπορεί να ωφεληθεί από τη γειτνίαση με την εύφορη πεδιάδα της περιοχής, τον Αμβρακικό κόλπο αλλά και τον κοντινό ορεινό όγκο των Τζουμέρκων. Το αντικείμενο μελέτης των φοιτητών θα έχει στενή σχέση με το φυσικό περιβάλλον.

 

Β) Η Σχολή Μουσικών Σπουδών ή Καλών Τεχνών, η οποία θα προκύψει από το τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου και το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στη σχολή θα εισάγονται 120 σπουδαστές κάθε ακαδημαϊκό έτος.

 

 

 

Στην Πρέβεζα να υπάρξει μια αυτόνομη σχολή ως παράρτημα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

Η Σχολή των Οικονομικών Επιστημών, θα προκύψει από τη συνένωση των υφιστάμενων τμημάτων της Πρέβεζας και του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων της Ηγουμενίτσας με το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στη σχολή θα εισάγονται 200 σπουδαστές κάθε ακαδημαϊκό έτος. Η πρόταση αυτή είναι σε συνάρτηση και με την ύπαρξη των νέων κτιριακών υποδομών του ΤΕΙ Ηπείρου στην πόλη της Πρέβεζας.

 

Η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας στα Ιωάννινα να ενταχθεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε σύνδεση με υπάρχουσες σχολές.

 

Το Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο στην Ηγουμενίτσα να αποκτήσει οργανική σχέση με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

 

Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Ηπείρου να αποτελέσει Σχολή με το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με έδρα στα Ιωάννινα και την ανάπτυξη ανάλογων προγραμμάτων σπουδών.

 

 

 

Το καθεστώς του χωροταξικού χάρτη του ΤΕΙ Ηπείρου, που επικρατεί σήμερα έχει ως εξής:

 

Στην Άρτα υπάρχουν τμήματα τριών Σχολών:

 

 

* Της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας, που περιλαμβάνει τα τμήματα Φυτικής Παραγωγής, Ζωϊκής Παραγωγής, Αρχιτεκτονικής Τοπίου και Ανθοκομίας.

 

* Της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, που περιλαμβάνει το τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

 

* Της Σχολής Μουσικής Τεχνολογίας που περιλαμβάνει το τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής.

 

 

Στην Πρέβεζα υπάρχουν δυο τμήματα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Πρόκειται για το Τμήμα Λογιστικής και το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής.

 

 

 

 

Στην Ηγουμενίτσα υπάρχουν τρία τμήματα, που ανήκουν σε δυο διαφορετικές σχολές:

 

Στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, που περιλαμβάνει τα τμήματα Τουριστικών Επιχειρήσεων, και Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο.

 

Στην Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας που περιλαμβάνει το τμήμα Ιχθυοκομίας και Αλιείας

 

 

 

 

Στα Ιωάννινα υπάρχει σήμερα μια σχολή, η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, που περιλαμβάνει τα τμήματα Λογοθεραπείας, Νοσηλευτικής και Βρεφονηπιοκομίας.

 

 

 

 

Ασφαλτικά Σαγιάδας… ξανά!

2010-11-29 08:57:49

 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ… ΣΑΓΙΑΔΑΣ

 

H νέα μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρείας ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕΒΕ, απασχόλησε εκ νέου τους τοπικούς φορείς της περιοχής την τελευταία εβδομάδα, μετά τη δημοσιοποίηση, όπως από το νόμο προβλέπεται της κατάθεσής της στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας.

 

Τα ασφαλτικά Σαγιάδας είναι μια επένδυση που απασχόλησε πριν μία οχταετία την τοπική κοινωνία και προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις τότε τόσο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσο και συλλογικών φορέων, οι οποίοι κάθετα είχαν ταχθεί κατά της υλοποίησης του έργου.

 

Η δραστηριότητα, όπως αυτή περιγράφεται στην ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στον τοπικό τύπο είναι: Εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων πετρελαίου-μαζούτ-ασφαλτικών γαλακτωμάτων δυναμικότητας 14000 μ3 καθώς και προβλήτας στη θέση «Μαντήλα» Λωρίδα Σαγιάδας του Δήμου Σαγιάδας. Φορέας εκτέλεσης-χρήστης είναι η εταιρεία «ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Β.Ε.Ε». Η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας νομιμοποίησης ήταν την 17η Νοεμβρίου, ενώ η λήξη της δημοσιοποίησης τοποθετείται, ένα μήνα μετά, όπως προβλέπεται, την 17η Δεκεμβρίου. Στις σχετικές παραπάνω ημερομηνίες, μπορεί να γίνει και η κατάθεση των εγγράφων απόψεων. Αρμόδια υπηρεσία είναι η Περιφέρεια Ηπείρου-Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας-Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας-Τμήμα Περ. και Χωροταξικού Σχεδιασμού.

 

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το Νομαρχιακό Συμβούλιο Θεσπρωτίας οφείλει να συνεδριάσει μετά την 17η Δεκεμβρίου και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, οπότε και λήγει η θητεία του για να γνωμοδοτήσει είτε θετικά, είτε αρνητικά, αφού εκ του νόμου, η μη έκφραση γνώμης θεωρείται θετική γνωμοδότηση.

 

Αντιδράσεις του Συλλόγου Ιχθυοκαλλιεργητών

 

Οι πρώτες αντιδράσεις προέρχονται από το Σύλλογο Ιχθυοκαλλιεργητών, ο οποίος με ανακοίνωσή του, εκφράζει την έκπληξή του, για την εκ νέου, όπως λέει, προσπάθεια εγκατάστασης και λειτουργίας της συγκεκριμένης μονάδας ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ-ΜΑΖΟΥΤ-ΠΙΣΣΑΣ/ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ, σε μια περιοχή που δραστηριοποιούνται περισσότερες από 24 μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, με περισσότερους από 250 εργαζομένους, οι οποίες συνεισφέρουν περίπου 40εκ€ στην τοπική οικονομία.

 

Αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος, συνεχίζει η ανακοίνωση, για τον οποίο στο παρελθόν κινητοποιήθηκε ένας ολόκληρος Νομός με σκοπό να αποτρέψει μια τέτοια εγκατάσταση, με θετικό στο τέλος αποτέλεσμα. Δυστυχώς η μη ύπαρξη χωροταξικού σχεδιασμού από την πολιτεία εδώ και δεκαετίες επιτρέπει να επανέρχονται διάφοροι επίδοξοι επενδυτές με δραστηριότητες ενάντια στην περιοχή. Τέλος, καλεί όλους τους ιχθυοκαλλιεργητές, τους κατοίκους της Σαγιάδας και ολόκληρου του Νομού, σε δυναμικές κινητοποιήσεις να αποτρέψουν για άλλη μια φορά την εγκατάσταση μονάδας πίσσας/ασφαλτικών στη Λωρίδα Σαγιάδας.

 

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Γιάννης Χεκίμογλου, έχουν ήδη κληθεί όλοι οι φορείς της Θεσπρωτίας αλλά και της Κέρκυρας να εκφράσουν εκ νέου την αντίθεσή τους στην συγκεκριμένη εγκατάσταση Ασφαλτικών στη Σαγιάδα και επισημαίνει ότι το Νομαρχιακό Συμβούλιο στην συνεδρίαση του της 1ης Δεκεμβρίου θα κληθεί από το Σύλλογο να λάβει απόφαση για να οριστεί η ημερομηνία συνεδρίασης μετά την 17η Δεκεμβρίου, ώστε να μην παρέλθει ο χρόνος που υπάρχει για την έκφραση γνώμης. Ευελπιστεί δε ότι το Νομαρχιακό Συμβούλιο θα επιμείνει στις από το 2002 αποφάσεις του.

 

Φορείς που ήδη τοποθετήθηκαν

 

Σε συνεδρίασή του την Τετάρτη, το Δημοτικό Συμβούλιο Σαγιάδας συζήτησε το θέμα και εξέφρασε, κατά πλειοψηφία, την αντίθεσή του εκ νέου στη δημιουργία της μονάδας αυτής στην περιοχή.

 

Παράλληλα, σε συνεδρίασή του το Δ.Σ του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, συζητήθηκε το ζήτημα και το ΔΣ αποφάσισε ότι εμμένει στην αρνητική θέση για την επένδυση, στις αποφάσεις και στο ψήφισμα που είχε εκδόσει το 2002 και μάλιστα, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Αλ. Πάσχος, τονίζει πως η άρνηση στις σημερινές συνθήκες είναι εντονότερη αφού πλέον έχουν αυξηθεί και οι ιχθυοκαλλιεργητικές μονάδες στην περιοχή της Σαγιάδας και οι θέσεις εργασίας σε αυτές.

 

Σε επικοινωνία που είχαμε με το Νομάρχη Θεσπρωτίας κ. Βασίλειο Γιαγιάκα, τονίζει πως βεβαίως δεν μπορεί να προκαταλάβει την απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, ο ίδιος όμως εμμένει στην αρνητική θέση έναντι της χωροθέτησης της μονάδας που είχε κρατήσει και το 2002.

 

Το παρελθόν

 

Αρχικά το 2000, η εταιρεία με την επωνυμία «Ασφαλτικά Ελλάδος ΑΒΕΕ» είχε ζητήσει να εγκαταστήσει τη μονάδα στην Ηγουμενίτσα, αλλά το αίτημα απορρίφθηκε ομόφωνα από το δημοτικό συμβούλιο. Ακολούθως, απευθύνθηκε στο Δήμο Σαγιάδας, που το απέρριψε με ομόφωνη απόφαση.

 

Η εταιρεία απευθύνθηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου, και παρά την αρνητική εισήγηση των τεχνικών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, ο τότε (2002) Περιφερειάρχης Ηλίας Λιακόπουλος αποφάσισε θετικά για την προέγκριση χωροθέτησης. Υποβλήθηκε από την εταιρεία περιβαλλοντική μελέτη, που συζητήθηκε και απορρίφθηκε ομόφωνα από το νομαρχιακό συμβούλιο Θεσπρωτίας.

 

Στη δημιουργία των αποθηκών πετρελαίου εναντιώθηκαν εξ αρχής ο Δήμος Σαγιάδας, ο Σύλλογος Ιχθυοκαλλιεργητών, αφού τότε λειτουργούσαν 12 μονάδες και ένας ιχθυογεννητικός σταθμός, ο αλιευτικός συνεταιρισμός Σαγιάδας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαγιάδας, το Εμπορικό-Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, η ΤΕΔΚ Θεσπρωτίας, ο Δήμος Κερκυραίων, το νομαρχιακό συμβούλιο Κέρκυρας, ο Σύλλογος Ξενοδοχοϋπαλλήλων της Κέρκυρας και πλήθος κόσμου. Με την ομόφωνη αρνητική απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου συντάχθηκαν και ο τότε υπουργός Υγείας και βουλευτής Θεσπρωτίας Αλέκος Παπαδόπουλος, καθώς και τότε έτερος βουλευτής του νομού Αντώνης Μπέζας. Υπέρμαχος της μονάδας εμφανίστηκε τότε μόνον ο νομάρχης Θεσπρωτίας Νίκος Τσώνης, ο οποίος και «πλήρωσε» στο εκλογικό αποτέλεσμα τη στάση του αυτή.

 

Η απόφαση του ΣΤΕ

 

Η «αναθεωρημένη» μελέτη κατατέθηκε μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία, έκρινε παράνομη την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων που είχε δοθεί το 2002 από τον τότε περιφερειάρχη Ηπείρου, πλησίον των ιχθυοκαλλιεργειών, τονίζοντας ότι δεν είχε γίνει έρευνα για εναλλακτικές λύσεις χωροθέτησης. Η εταιρεία επανέρχεται ισχυριζόμενη ότι πλέον εξετάστηκαν και εναλλακτικές θέσεις χωροθέτησης και δεν βρέθηκε άλλη καταλληλότερη.

 

Η απόφαση του ΣτΕ 2432/2010 [Παράνομη ΕΠΟ για εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών πλησίον ιχθυοκαλλιεργειών]:

 

«Η λειτουργία ιχθυοτροφείων στην επίμαχη περιοχή δεν απέκλειε κατά νόμο την εγκατάσταση και λειτουργία της επίδικης μονάδας στην ευρύτερη περιοχή. Από τα στοιχεία όμως του φακέλου, και δη τις μελέτες, στις οποίες στηρίζονται οι προσβαλλόμενες πράξεις, δεν προκύπτει ότι ως προς τη χωροθέτηση της επίδικης μονάδας στη συγκεκριμένη θέση είχαν εξετασθεί ειδικά πριν από την έκδοση των πράξεων αυτών εναλλακτικές λύσεις ούτε βεβαιώνεται ότι διαπιστώθηκε αιτιολογημένα η έλλειψη εναλλακτικής λύσης για τη συγκεκριμένη χωροθέτηση.

 

Κατά συνέπεια, η έγκριση περιβαλλοντικών όρων και η σιωπηρή απόρριψη της κατ’ αυτής προσφυγής από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ είναι ακυρωτέες.»

 

 

 

 

Εγνατία: Διόδια και στην Ηγουμενίτσα

2010-11-21 23:15:49

 

Έξι σταθμοί διοδίων θα λειτουργήσουν τους επόμενους τρεις μήνες στην Εγνατία οδό, όπως προανήγγειλε ο κ. Τσακλίδης, αντιπρόεδρος και σύμβουλος της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”

 

Επικαλούμενος τα “πιεστικά οικονομικά προβλήματα”, τις “τεράστιες δανειακές υποχρεώσεις” της εταιρείας “Εγνατία Οδός ΑΕ”, αλλά και τις “ασφυκτικές πιέσεις της Ε.Ε.”, ο Γιάννης Τσακλίδης, δήλωσε ότι “σύντομα θα εγκαταστήσουμε άλλους έξι πρόχειρους σταθμούς διοδίων στην Εγνατία Οδό”, καθώς, όπως είπε “η εγκατάσταση του ηλεκτρονικού συστήματος θα πάρει χρόνο”. Άφησε να εννοηθεί ότι τα νέα συμβατικά διόδια είναι απόφαση της κυβέρνησης, καθώς υπογράμμισε ότι “την πολιτική διοδίων την ασκεί το υπουργείο Οικονομικών”. Σύμφωνα με τον κ. Τσακλίδη, σε λίγους μήνες θα λειτουργήσουν διόδια στην Ηγουμενίτσα, στα Ιωάννινα, στα Γρεβενά (Βενέτικος ποταμός), Πολύμυλος (λειτουργούν από τις 14 Σεπτεμβρίου), Νυμφόπετρα, Παγγαίο και Κομοτηνή. Όσο για το κόστος των νέων διοδίων, είπε ότι “θα είναι περίπου ίδιο με αυτό του Πολυμύλου”.

 

Παράλληλα, προχωρά η διαδικασία των ηλεκτρονικών διοδίων στην Εγνατία οδό, καθώς “βγήκε στον αέρα” ο διεθνής διαγωνισμός. Ο αντιπρόεδρος της εταιρείας είπε ότι “καλούμε εταιρείες που έχουν εξειδίκευση στο αντικείμενο και συζητάμε”. Αυτή η φάση “της διαδικασίας του ανταγωνιστικού διαλόγου”, όπως τη χαρακτήρισε, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, ώστε στη συνέχεια “να περάσουμε στη φάση προεπιλογής”.

 

Να σημειωθεί ότι μετά την αύξηση των διοδίων στα Μάλγαρα, το ταξίδι από τη Δυτική Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη μετ’ επιστροφής αυξήθηκε από 9,60 στα 11,20 ευρώ, ενώ όταν λειτουργήσει και ο σταθμός της Νυμφόπετρας θα επιβαρυνθεί το κόστος με άλλα 5,60 ευρώ. Η εγκατάσταση σε λίγους μήνες άλλων τριών σταθμών διοδίων προς τα δυτικά, θα καταστήσει πανάκριβο το ταξίδι στην Ήπειρο, αφού από Κοζάνη μέχρι Ηγουμενίτσα μετ’ επιστροφής τα διόδια θα κοστίζουν 16,80 ευρώ.

 

 

 

 

Εορτασμός του Πολυτεχνείου στην Ηγουμενίτσα

2010-11-17 20:02:40

 

Mε 2 χωριστές συγκεντρώσεις εορτάστηκε στην Ηγουμενίτσα την Τετάρτη το απόγευμα η 37η επέτειος της εξέγερσης των φοιτητών του Πολυτεχνείου:

 

Συγκέντρωση στην αρχή του πεζόδρομου (ΟΤΕ) διοργάνωσε το Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας, το ΠΑΜΕ και το ΜΑΣ. Πραγματοποιήθηκε ομιλία από εκπροσώπους των σπουδαστών του ΜΑΣ και του Εργατικού Κέντρου και στη συνέχεια πορεία στην παραλιακή οδό της πόλης, κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο των Πεσόντων και πορεία στην Κύπρου.

 

Στο άλλο άκρο του πεζόδρομου, συγκέντρωση διοργάνωσε η Πρωτοβουλία Εργαζομένων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα και ο Σύλλογος Φοιτητών ΤΕΙ Ηγουμενίτσας. Η πορεία διέσχισε την οδό Κύπρου μέχρι το ύψος του 1ου Δημοτικού σχολείου, την παραλιακή οδό και κατέληξε στο Μνημείο των Πεσόντων, όπου κατατέθηκε στεφάνι.

 

Σύχρονα αντιμεπριαλιστικά, αντικαπιταλιστικά και αντιμνημονιακά συνθήματα αλλά και το ‘ΨΩΜΙ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”, πάντοτε επίκαιρο, ακούστηκαν από τους συγκεντρωμένους. Οι συγκεντρώσεις διαλύθηκαν λίγο μετά τις 19:00.