Ενστάσεις και από το ΤΕΕ Ηπείρου στο Σχέδιο Διαχείρισης των νερών

kalamas1

kalamas1Την αντίθεσή του στην μεταφορά νερού από τον Αώο στο λεκανοπέδιο, αλλά και στην κατασκευή του μεγάλου υδροηλεκτρικού φράγματος στον Άγιο Νικόλαο του Άραχθου εκφράζει το ΤΕΕ/ΤΗ μέσα από τις παρατηρήσεις που διατυπώνει επί των κατευθύνσεων της Β’ Φάση του Σχεδίου Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου που παρουσιάζεται αύριο στα Γιάννινα.

Παράλληλα προχωρά σε διάφορες επισημάνσεις που έχουν να κάνουν με τις προστατευόμενες περιοχές πόσιμου νερού, τον καθορισμό των λεκανών απορροής ποταμών του Υδατικού διαμερίσματος και την αξιολόγηση και ταξινόμηση της ποιοτικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων.

Στην κατηγορία «έργα δομικών κατασκευών» περιλαμβάνεται το έργο «Αξιοποίηση υδατικού δυναμικού Πίνδου με πολλαπλή και πολυδύναμη χρήση νερού και υδροηλεκτρική εκμετάλλευση», με αντικείμενο τη μεταφορά νερού από την υδρολογική λεκάνη του ποταμού Αώου προς την περιοχή του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων.

Με το έργο γίνεται εκτροπή σημαντικών ποσοτήτων νερού από την λεκάνη του Π. Αώου στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων και από εκεί στην λεκάνη του π. Καλαμά.Σύμφωνα όμως με το ΤΕΕ/ΤΗ αυτό δεν αναφέρεται στα έντυπα αξιολόγησης προγραμματιζόμενων έργων. «Έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς διάφορες προτάσεις για μεταφορά νερού στο λεκανοπέδιο που η μελέτη τις αγνοεί και ούτε καν τις καταγράφει. Μάλιστα μία από αυτές – μεταφορά νερού από τις πηγές Αμάραντου – βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης. Πρόταση μεταφοράς νερού είχε διατυπωθεί από το ΤΕΕ\Τμήμα Ηπείρου από τον ταμιευτήρα του ΥΗΕ Μετσοβίτικου για τον εμπλουτισμό της λίμνης και της επάρκεια σε ποιοτικό νερό άρδευσης του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων Κανένα στοιχείο στα παραδοτέα δεν εντοπίζει πρόβλημα ποσοτικής επάρκειας νερού στο Λεκανοπέδιο, αντίθετα μάλιστα η ποσοτική και ποιοτική κατάσταση του συστήματος αναφέρεται ως καλή. Ποια λοιπόν είναι η σκοπιμότητα υιοθέτησης περιγραφής και πρότασης υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου;», αναφέρει το ΤΕΕ/ΤΗ.

Αναφορικά με το ΥΗΕ Αγ. Νικολάου το ΤΕΕ/ΤΗ σημειώνει πως τέτοιο έργο δεν περιλαμβάνεται στα προτεινόμενα δομικά έργα ούτε στα βασικά ούτε στα συμπληρωματικά του 13ου παραδοτέου.«Τελικά αξιολογείται ως έργο που δεν θα επηρεάσει δυσμενώς το ΥΣ του Αράχθου και προτείνεται η κατασκευή του; Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι με το μέτρο WD05B370 της κατηγορίας των βασικών μέτρων απαγορεύεται η εγκατάσταση μικρών ΥΗΕ στην περιοχή του Αράχθου από την γέφυρα Τσιμόβου μέχρι τον ταμιευτήρα του Πουρνάρι Ι, πόσο μάλλον τα μεγάλα ΥΗΕ.Τέτοιου είδους ασάφειες και αντιφάσεις για έργα στην περιοχή όταν μάλιστα έχουν διατυπωθεί έντονες αντιδράσεις είναι ανεπίτρεπτες. Σχεδιασμοί αυτής της κλίμακας οφείλουν να στηρίζουν με αξιόπιστα στοιχεία τις προτάσεις τους και να τις τεκμηριώνουν με επιστημονικά και απόλυτα διαφανή επιχειρήματα», αναφέρει.

Σε ότι αφορά τις προστατευόμενες περιοχές πόσιμου νερού το ΤΕΕ/ ΤΗ τονίζει πως δεν έχει γίνει η καταγραφή και επικαιροποίηση των μελετών καθορισμού ζωνών προστασίας που ήδη έχουν εκπονηθεί για περιοχές υδροληψίας, δεν έχουν συμπεριληφθεί στο αντίστοιχο μητρώο, κύρια υδροσυστήματα από τα οποία αντλείται νερό ύδρευσης και ότι δεν προκύπτει εάν και πως αξιολογήθηκαν οι παρόχθιες στον Καλαμά υδρευτικές γεωτρήσεις κοινοτήτων, καθώς δεν συμπεριλαμβάνεται καμία περιοχή του Καλαμά στο αντίστοιχο μητρώο.

Πρότασή του είναι να ανασυνταχθούν όλοι οι σχετικοί πίνακες που αφορούν το μητρώο προστατευόμενων περιοχών πόσιμου νερού προκειμένου να συμπεριλάβουν τα αντίστοιχα υδροσυστήματα.Σχετικά με τα αστικά και βιομηχανικά λύματα το ΤΕΕ/ΤΗ τονίζει ότι στα βασικά μέτρα, προτείνεται η συμπλήρωση του καταλόγου των ευαίσθητων περιοχών με την Τάφρο Λαψίστας και τη Λίμνη Παμβώτιδα.

Θεωρεί όμως ότι πρέπει να συμπληρωθεί με την σαφή αναφορά ότι η Λίμνη Παμβώτιδα δεν μπορεί να είναι αποδέκτης οποιουδήποτε βαθμού επεξεργασίας αστικών και λοιπών λυμάτων.Έντονες αμφιβολίες εγείρει το ΤΕΕ/ΤΗ για την αξιοπιστία των δεδομένων, και κατ’ επέκταση της όλης μελέτης, που ελήφθησαν υπ’ όψη για την σύνταξη των καταλόγων των βιομηχανικών μονάδων που λειτουργούν, των αντλούμενων ποσοτήτων νερού, τις παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων και κατά συνέπεια την εκτίμηση των ρυπαντικών φορτίων (πίνακας 4.2.2 του παραρτήματος του 8ου παραδοτέου).

Σύμφωνα λοιπόν με την διοικούσα επιτροπή του και δεδομένου ότι η σταβλισμένη κτηνοτροφική δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη στην Ήπειρο, η πληροφορία αναφορικά με τον αριθμό και δυναμικότητα των μονάδων θα πρέπει επίσης να είναι επικαιροποιημένη.

Κλείνοντας και σε ότι έχει να κάνει με την απαιτούμενη ποιότητα του αρδευτικού νερούΤο ΤΕΕ/ΤΗ εκτιμά ότι το σχέδιο διαχείρισης των νερών θα πρέπει να αναφέρεται και στην επιθυμητή ποιότητα του αρδευτικού νερού προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία των χρηστών και η απόδοση των καλλιεργειών.«Διαπιστώθηκε ότι στην μελέτη αναγράφεται ότι ο Καλαμάς αποτελεί τον τελικό αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων της περιοχής Ιωαννίνων κατά την μη αρδευτική περίοδο. Επειδή αποτελεί τον τελικό αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων της περιοχής Ιωαννίνων, μέσω της τάφρου Λαψίστας, και κατά την αρδευτική περίοδο , θα πρέπει το ζήτημα αυτό να εξεταστεί και εάν απαιτηθεί να προταθούν τα απαραίτητα μέτρα, που θα διασφαλίζουν την ποιότητα του αρδευτικού νερού.

Ομολογουμένως ο όγκος των παραδοτέων του σχεδίου είναι εντυπωσιακά μεγάλος (2.692 σελίδες και 12 σχέδια), με διάσπαρτα στοιχεία και συμπεράσματα. Θα ήταν σκόπιμο αφού δοθούν οι διευκρινίσεις από τους μελετητές στην ημερίδα που διοργανώνεται να δοθεί χρόνος για βαθειά μελέτη και επιφυλασσόμαστε για περαιτέρω έκφραση άποψης», καταλήγει το ΤΕΕ/ΤΗ.