Επιμελητήριο Θεσπρωτίας: Για την Εγκατάσταση Ασφαλτικών στην Λωρίδα Σαγιάδας.

…Προκαλεί λοιπόν πολύ μεγάλη εντύπωση η ανωτέρω ενέργεια, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις της τοπικής κοινωνίας, και της επιχειρηματικής κοινότητας, πολύ δε περισσότερο προκαλούνται ερωτηματικά, και ως προς το χρόνο έκδοσης της απόφασης….

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας πρόσφατα ενημερώθηκε μέσω δημοσιευμάτων στο τύπο ότι η Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας κα Δήμητρα Γεωργακοπούλου – Μπάστα, ενέκρινε την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα Ασφαλτικά στην Λωρίδα Σαγιάδας.

Προς υπενθύμιση, το θέμα εγκατάστασης «Αποθηκευτικών χώρων Πετρελαίου, Μαζούτ, Ασφαλτικών και Γαλακτωμάτων», στη θέση «ΜΑΝΤΗΛΑ» Λωρίδας Σαγιάδας απασχολεί την τοπική κοινωνία από ετών, και πρόσφατα το 2010.

Σήμερα, 11 μόλις μήνες μετά την απόρριψη από το τελευταίο Νομαρχιακό Συμβούλιο Ν. Θεσπρωτίας, των μελετών της εγκατάστασης, μετά από τις ομόφωνες αρνητικές αποφάσεις και των υπηρεσιών αλλά και των φορέων της περιοχής, η Γενική Γραμματέας προχωρά σε αυτή την αμφιβόλου σκοπιμότητας ενέργεια, που είναι βόμβα στα θεμέλια της επιχειρηματικής βάσης του νομού μας, καθώς θα αποτελέσει εν δυνάμει κίνδυνο καταστροφής του περιβάλλοντος, της ιχθυοκαλλιέργειας, και του τουρισμού μας.

Προκαλεί λοιπόν πολύ μεγάλη εντύπωση η ανωτέρω ενέργεια, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις της τοπικής κοινωνίας, και της επιχειρηματικής κοινότητας, πολύ δε περισσότερο προκαλούνται ερωτηματικά, και ως προς το χρόνο έκδοσης της απόφασης, όταν είναι γνωστό, ότι αφενός επίκειται άμεσα η υπογραφή των αρμόδιων Υπουργών, της Κ.Υ.Α. για το Χωροταξικό των Ιχθυοκαλλιεργειών, στο οποίο απαγορεύονται τέτοιες δραστηριότητες, αλλά και η αναμενόμενη εκδίκαση της προσφυγής του Συλλόγου Ιχθυοκαλλιεργητών, που έχει ορισθεί για τις 30.11.2011.

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας έχοντας εξαντλήσει τα μέσα που διαθέτει, και ο Νόμος του χορηγεί, ως προς την κατεύθυνση της απαγόρευσης εγκατάστασης παρόμοιων μονάδων στην ευρύτερη, ευαίσθητη περιβαλλοντικά και επιχειρηματικά, περιοχή, απευθύνει έκκληση στον αιρετό Περιφερειάρχη Ηπείρου κο Αλέξανδρο Καχριμάνη, να μην προχωρήσει στην έκδοση Αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας της μονάδας, εισακούγοντας τα αιτήματα της τοπικής κοινωνίας, αλλά και υλοποιώντας τις προφορικές δεσμεύσεις.

Εκ της Διοικήσεως

Του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας