Επιστροφές χρημάτων από τη ΔΕΗ στο Ράι!

YDRO HLEKΠοσά μεταξύ 100 και 300 ευρώ θα πιστωθούν στον επόμενο λογαριασμό της ΔΕΗ τον οποίο θα παραλάβουν 80.000-100.000 καταναλωτές που κατοικούν σε περιοχές με εγκατεστημένα αιολικά πάρκα πανελλαδικά.

Πρόκειται για ένα είδος αντισταθμιστικού οφέλους προς τους καταναλωτές των περιοχών αυτών, που είχε προβλεφθεί με νόμο του 2010 (ο οποίος όμως ουδέποτε εφαρμόστηκε λόγω τεχνικών δυσκολιών), με το σκεπτικό να ενισχυθεί η αποδοχή των έργων ΑΠΕ από τις τοπικές κοινωνίες.

Ο νόμος προέβλεπε ότι παρακρατείται από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ποσό ίσο με το 1% του ετήσιου τζίρου τους και αποδίδεται στους κατοίκους των περιοχών, στα όρια των οποίων λειτουργούν AΠΕ

Οι περιοχές της Ηπείρου στις οποίες θα γίνουν επιστροφές χρημάτων, αναλυτικά είναι οι εξής:

Τ.Δ. Παντανάσσης, Δήμου Αρταίων, ποσό: 127,391.10 ευρώ
Τ.Δ. Κληματιάς, Δήμου Ζίτσας, ποσό: 108,249.57 ευρώ
Τ.Δ. Ράγιου, Δήμου Φιλιατών, ποσό: 43,738.28 ευρώ
Τ.Δ. Παλιουρής, Δήμου Ζίτσας, ποσό: 38,841.59 ευρώ
Τ.Δ. Θεοδωριάνων, Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, ποσό: 36,017.24 ευρώ
Τ.Δ. Καταρράκτη, Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, ποσό: 32,190.83 ευρώ
Τ.Δ. Ανατολικής, Δήμου Ιωαννιτών, ποσό: 24,628.68 ευρώ
Τ.Δ. Μεγάλου Περιστερίου, Δήμου Μετσόβου, ποσό: 16,996.41 ευρώ
Τ.Δ. Διστράτου, Δήμου Κόνιτσας, ποσό: 16,392.46 ευρώ
Τ.Δ.Ανθοχωρίου, Δήμου Μετσόβου, ποσό: 10,401.66 ευρώ
Τ.Δ. Βρυσοχωρίου, Δήμου Ζαγορίου, ποσό: 6,948.83 ευρώ
Τ.Δ. Βαθυπέδου, Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, ποσό: 5,643.92 ευρώ
Τ.Δ. Κουκκουλίων, Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων, ποσό: 910.83 ευρώ