Ερωτήσεις του Βουλευή Β’ Πειραιώς Γιώργου Ανατολάκη για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προς την Υπουργό Παιδείας, Δια βίου μάθησης και θρησκευμάτων

«Στις καλένδες η ίδρυση Σχολής Οικονομικών Επιστημών του   

              Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με αυτόνομο κτιριακό συγκρότημα.»

«Εκτός λειτουργίας υποκατάστημα των ΕΛ.ΤΑ. εντός της

                Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων».

Ερωτήσεις που αφορούν το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς του ΛΑ.Ο.Σ Γιώργος Ανατολάκης. Οι Ερωτήσεις αφορούν την ίδρυση Σχολής Οικονομικών Επιστημών με αυτόνομο κτιριακό συγκρότημα η οποία μάλλον πάει στις καλένδες και η δεύτερη τη μη λειτουργία του υποκαταστήματος ΕΛΤΑ εντός της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων. Αναλυτικά οι ερωτήσεις έχουν ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ:  Την Αξιότιμη Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και

              Θρησκευμάτων».

ΘΕΜΑ: «Στις καλένδες η ίδρυση Σχολής Οικονομικών Επιστημών του   

              Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με αυτόνομο κτιριακό συγκρότημα.»

        Απογοήτευση έχει σκορπίσει τα τελευταία έτη στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων η μη ύπαρξη αυτόνομου κτιριακού συγκροτήματος για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου. Το συγκεκριμένο Τμήμα  ιδρύθηκε με το Π.Δ. 364/1996 και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999. Έκτοτε πάνε πάνω από δέκα χρόνια που αποφοιτούν φοιτητές από το Τμήμα, ακούγοντας μόνο  υποσχέσεις για την μεταστέγασή τους από τις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου σε άλλο αυτόνομο κτιριακό συγκρότημα εντός της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων. Αυτό φυσικά θα μπορούσε να επιτευχθεί σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του εν λόγω Τμήματος Οικονομικών Επιστημών σε Σχολή Οικονομικών Επιστημών, με την προσθήκη ομοειδούς Τμήματος (π.χ. Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής κλπ.), κάτι που επίσης αποτελεί διαχρονικά διακαή πόθο της ακαδημαϊκής κοινότητας των Ιωαννίνων και που επίσης έχει παραπεμφθεί στις καλένδες. Εξάλλου, η επέκταση του εν λόγω Πανεπιστημίου ενισχύει την τοπική οικονομική δραστηριότητα των Ιωαννίνων, μέσω της αύξησης του εκεί φοιτητικού πληθυσμού.

Συνεπώς ερωτάται η αρμόδια Υπουργός: 

  1. Υπάρχουν ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη από τις οικείες Πρυτανικές Αρχές και την Περιφέρεια Ηπείρου για την χρηματοδότηση της δημιουργίας αυτόνομου κτιριακού συγκροτήματος αποκλειστικά για τις ανάγκες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων; Σε τι βαθμό επικουρεί του Υπουργείο σας σε αυτές τις ενέργειες με γνώμονα την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου;
  1. Υπάρχει πρόταση από τις οικείες Πρυτανικές Αρχές στο Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Π.Ε.) για ίδρυση Σχολής Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων; Αν ναι, γιατί κωλυσιεργεί το Υπουργείο να δημοσιεύσει το σχετικό Φ.Ε.Κ.; Αν δεν υπάρχει τέτοιο αίτημα, τι ενέργειες γίνονται από τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να ικανοποιηθεί αυτό το αίτημα;
  2. Πόση είναι η ανεκμετάλλευτη έκταση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σήμερα και τι σχέδια υπάρχουν ώστε να καταστεί η έκταση αυτή χρήσιμη;                                         ;

 

Ο  Ερωτών  Βουλευτής:

 

Ανατολάκης Γεώργιος,

Βουλευτής Β΄ Πειραιώς ΛΑ.Ο.Σ.

 ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ:   Την Αξιότιμη Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και

                Θρησκευμάτων.

        Τον Αξιότιμο Υπουργό Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων.  

ΘΕΜΑ: «Εκτός λειτουργίας υποκατάστημα των ΕΛ.ΤΑ. εντός της

                Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων».

Πρακτικά προβλήματα προκαλεί τα τελευταία χρόνια η μη λειτουργία ταχυδρομικής υπηρεσίας εντός των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ειδικότερα, ενώ αρχικά είχε προβλεφθεί χώρος αποκλειστικά για αυτό τον σκοπό, ωστόσο ουδέποτε τέθηκε σε λειτουργία. Αυτό καθιστά δύσκολη την καθημερινή ζωή της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου, που απαριθμεί πληθυσμό περίπου 10.000 ατόμων, σε ότι σχετίζεται με υποθέσεις που είναι απαραίτητες οι ταχυδρομικές υπηρεσίες, όπως εξόφληση λογαριασμών, αποστολή και παραλαβή αντικειμένων, μιας και είναι αναγκασμένη να μεταβαίνει εντός της κυκλοφοριακά συμφορημένης πόλης των Ιωαννίνων. Eπιπλέον, οι φοιτητές που διαμένουν στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εξαναγκάζονται να μεταβαίνουν στο κέντρο της πόλης για εύρεση υποκαταστήματος  ΕΛ.ΤΑ. και επιβαρύνουν την οικονομική τους θέση για ευνόητους λόγους (εισιτήρια αστικών, κόμιστρα ταξί κλπ.). Αξίζει να αναφερθεί ότι εντός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για τις καθημερινές ανάγκες των φοιτητών λειτουργούν πληθώρα από κυλικεία, τραπεζικό υποκατάστημα, βιβλιοπωλείο, γραφείο υπεραστικών λεωφορείων, ακόμη και κομμωτήριο.

Συνεπώς ερωτάσθε:

  1. Για ποιόν λόγο δεν έχει λειτουργήσει επί τόσα χρόνια το προβλεπόμενο  υποκατάστημα των  ΕΛ.ΤΑ. εντός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων; 
  2. Τι ενέργειες γίνονται από τους εμπλεκομενους φορείς ώστε να τεθεί σε λειτουργία το υποκατατάστημα ΕΛ.ΤΑ. εντός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προς εξυπηρέτηση του τοπικού κοινωνικού συνόλου; 

     Ο  Ερωτών  Βουλευτής

    Ανατολάκης Γεώργιος, Β΄ Πειραιώς ΛΑ.Ο.Σ.