ΕΡΩΤΗΣΗ Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΣΑΓΙΑΔΑ – ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ

%25CE%2593%25CE%2599%25CE%259F%25CE%2593%25CE%2599%25CE%2591%25CE%259A%25CE%2591%25CE%25A3%2B%25286%2529Νεότερα για τη χρηματοδότηση των μελετών του έργου «Οδικός Άξονας Ηγουμενίτσα – Σαγιάδα – Μαυρομάτι / Παράκαμψη Ηγουμενίτσας» ζητεί να πληροφορηθεί ο Βασίλης Γιόγιακας με Ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας ζητεί να πληροφορηθεί αν και πότε θα ενταχθούν οι μελέτες του έργου στο πρόγραμμα INTERREG «Ελλάδα Αλβανία 2014 – 2020» καθώς και αν υπάρχει σχέδιο ένταξης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της δαπάνης υλοποίησης του έργου. 
Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΜΑ: «Χρηματοδότηση μελετών και κατασκευής έργου “Οδικός Άξονας Ηγουμενίτσα – Σαγιάδα – Μαυρομάτι / Παράκαμψη Ηγουμενίτσας”»

Με την υπ΄ αρ. πρωτ. Δ1/274/10-3-2014 απόφαση της Διεύθυνσης Οδικών Έργων (Δ1) του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. μεταβιβάσθηκαν στην «Εγνατία Οδός Α.Ε.» οι αρμοδιότητες διαχείρισης και διοίκησης μελετών, κατασκευών και λοιπών αναγκαίων υποστηρικτικών δράσεων για την υλοποίηση του έργου «Οδικός Άξονας Ηγουμενίτσα – Σαγιάδα – Μαυρομάτι / Παράκαμψη Ηγουμενίτσας» εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Ηπείρου. Ο εν λόγω οδικός άξονας συνδέει την Ελλάδα με την Αλβανία και συγκεκριμένα την Εγνατία Οδό και την οδό προς τη Νότια Ελλάδα (Πράγα, Πρέβεζα, Ιόνια Οδό) με τον οδικό άξονα που οδηγεί στους Αγ. Σαράντα.

Στο πλαίσιο της ωρίμανσης του έργου ανατέθηκαν και υποβλήθηκαν αναγνωριστική μελέτη οδοποιίας και αναγνωριστική γεωλογική μελέτη ώστε να δημιουργηθεί φάκελος του έργου για την προκήρυξη των επομένων σταδίων μελετών. Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της μελετητικής ωρίμανσης του έργου είναι η ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της δαπάνης εκπόνησης των μελετών, εκτιμώμενου ύψους € 10,3 εκ. (προ ΦΠΑ). Εφόσον ολοκληρωθεί το σύνολο των απαιτούμενων μελετών και υπό τον όρο ότι η δαπάνη υλοποίησης του έργου, εκτιμώμενου ύψους 180 εκ. € (προ ΦΠΑ), θα έχει ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα θα είναι δυνατό να προκηρυχθεί ανοικτός διαγωνισμός για την κατασκευή του οδικού άξονα.

Σύμφωνα με γραπτή ενημέρωση της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», αυτή την περίοδο γίνονται επαφές με τους αρμόδιους του χρηματοδοτικού προγράμματος INTERREG «Ελλάδα Αλβανία 2014 – 2020» για την ένταξη σε αυτό των μελετών του οδικού άξονα.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Εάν θα ενταχθούν ή όχι οι μελέτες του έργου «Οδικός Άξονας Ηγουμενίτσα – Σαγιάδα – Μαυρομάτι / Παράκαμψη Ηγουμενίτσας» στο πρόγραμμα INTERREG «Ελλάδα Αλβανία 2014 – 2020» και, εάν ναι, πότε αναμένεται η σχετική απόφαση,
Αν και ποια εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης των μελετών του έργου θα εξετασθεί σε περίπτωση μη ένταξής του στο παραπάνω πρόγραμμα,
Αν υπάρχει σχέδιο ένταξης της δαπάνης υλοποίησης του έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.