Ημερήσια διάταξη συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

perifereia

perifereiaΤην Τετάρτη 31 Ιουλίου και ώρα 15:00 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1) Επικύρωση πρακτικών της 8ης /26-6-2013 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

2) Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων  οικονομικού έτους 2012  της Περιφέρειας Ηπείρου.

(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)

3)  Έγκριση τροποποίησης Περιφερειακών Προγραμμάτων έτους 2013.

 (εισήγηση: η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)

4) Έγκριση συμμετοχής των Π.Ε. Άρτας και Πρέβεζας στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΤΑΝΑΜ.

(εισήγηση: οι Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε. Άρτας και Πρέβεζας)

5) Σύσταση Αγροτοδιατροφικής Σύμπραξης.

(εισήγηση: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας)

6) Γνωμοδότηση Π.Σ. επί αιτήματος  παραχώρησης κατά χρήση έναντι τιμήματος με δημοπρασία, ακινήτων συνολικού εμβαδού 437.858 τ.μ. στη θέση Βάλτος Ραγίου του Δήμου Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1α του Ν.4061/2012.

(εισήγηση: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας)

7) Γνωμοδότηση Π.Σ. επί αιτήματος  παραχώρησης κατά χρήση έναντι τιμήματος με δημοπρασία, ακινήτου συνολικού εμβαδού 135.520 τ.μ.  στην περιοχή Βάλτος, Μπόϊδα –Μαυρής, Ν. Πρεβέζης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1α του Ν.4061/2012.

(εισήγηση: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας)