Ημερίδα στην Ηγουμενίτσα για το Εμπορευματικό Κέντρο

ADRIAMOSΕνημερωτική Ημερίδα στο πλαίσιο του Έργου ADRIAMOS, πρόκειται να διεξάγει τη Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012, στο Angelika Pallas Hotel, στην Ηγουμενίτσα, ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας.

Το Έργο ADRIAMOS (Adriatic Motorways of the Sea), που συγχρηματοδοτείται από τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (TEN-T) και από Εθνικούς Πόρους, αποσκοπεί στη ενίσχυση της παροχής βιώσιμων, τακτικών και αξιόπιστων υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς μεταξύ του λιμένα της Βενετίας στην Ιταλία και του λιμένα της Ηγουμενίτσας στην Ελλάδα.

Το Έργο θα συντελέσει στη μείωση του οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού κόστους που σχετίζεται με λιμενικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διοικητικής μέριμνας και εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρύτερων δράσεων για την παροχή, στους χρήστες του λιμένα της Βενετίας και των λιμένων της Πάτρας και της Ηγουμενίτσας στη Δυτική Ελλάδα, ολοκληρωμένων υπηρεσιών, όσον αφορά σε λιμένες, συνδέσεις με την ενδοχώρα και διοικητική μέριμνα.

Η χρηματοδότηση θα αξιοποιηθεί τόσο για την εκτέλεση των Έργων καθαυτών όσο και για τη διενέργεια μελετών.

Στο λιμάνι της Βενετίας, η παρέμβαση θα συμβάλει στην κατασκευή ενός νέου τερματικού σταθμού για μεταφορές με οχηματαγωγά πλοία (Ro-Ro) στην περιοχή της Fusina, με σκοπό την αποσυμφόρηση του κέντρου της πόλης από την κίνηση.

Στην Ηγουμενίτσα, θα εκπονηθούν οι προκαταρκτικές μελέτες (όπως απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία) για την ανάπτυξη εμπορευματικού κέντρου, η δημιουργία του οποίου αποτελεί έναν από τους ουσιαστικότερους και συνεχής στόχους της ΟΛΗΓ Α.Ε.

Η εκδήλωση στοχεύει στην ενημέρωση των στελεχών και εκπροσώπων των Οργανισμών και Φορέων που δραστηριοποιούνται στους επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς κλάδους των θαλάσσιων διαμεταφορών καθώς και στον ευρύτερο κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας.