Ημερίδα στην Παραμυθιά για πρωτογενή τομέα και τουρισμό

H Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ-ΙΟΝΙΑ ΠΥΛΗ» * διοργανώνει Ημερίδα της πράξης με κωδ. ΟΠΣ: 380060 «ΙΟΝΙΑ ΠΥΛΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ, ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαίσιο της δράσης Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ). 
Το θέμα της ημερίδας είναι «Επιχειρηματικότητα, Προοπτικές και Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών του νομού Θεσπρωτίας» και απευθύνεται σε ανέργους και τοπικούς φορείς της περιοχής. 
Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Αυγούστου 2014 & ώρα 19:00 στην αίθουσα του Εμπορικού Συλλόγου Παραμυθιάς. 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης 
«ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ – ΙΟΝΙΑ ΠΥΛΗ» 
Αλέξανδρος Πάσχος