Η περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης απαντά…

2011-02-02 17:42:22

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων της Ηπείρου, σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία του σχεδιασμού λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012 βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχει γίνει η απαραίτητη διαβούλευση με τους εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης των οποίων η γνώμη θα συντελέσει στην διαμόρφωση της τελικής πρότασης. Τη στιγμή αυτή βρίσκεται στο στάδιο όπου οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα κάνουν τις προτάσεις τους για τον σχεδιασμό της λειτουργίας των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητας τους, έχοντας ως στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την αξιοποίηση των υποδομών για την εφαρμογή των καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας για όλους του μαθητές.

Ιδιαίτερα για τις ορεινές περιοχές στις οποίες οι αποστάσεις, οι συγκοινωνιακές και οι καιρικές συνθήκες δεν διασφαλίζουν πάντα τις προϋποθέσεις ασφαλούς μεταφοράς των μαθητών, θα εξεταστεί με τη δέουσα προσοχή κάθε περίπτωση χωριστά και θα ενταχθεί κατ’ εξαίρεση σε οργανωτική δομή μικρής σχολικής μονάδας, βάσει ιδιαιτεροτήτων.

Το σχολείο είναι ο πυρήνας της κοινωνικοπολιτισμικής ανάπτυξης με άμεσα και έμμεσα οφέλη που απολαμβάνει η τοπική κοινωνία και αντανακλώνται σε εθνικό επίπεδο. Η διαδικασία του σχεδιασμού λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012, έχει επομένως ως γνώμονα την ανάπτυξη και ευημερία του τόπου στον οποίο ο νέος του αύριο θα έχει την ευχέρεια να επιλέξει, να δραστηριοποιηθεί και να διαβιώσει.

Ο τομέας της παιδείας είναι το πιο ευαίσθητο κομμάτι της κοινωνίας και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για μικροπολιτικές σκοπιμότητες και δημιουργία λανθασμένων εντυπώσεων με μοναδικό σκοπό την παραπληροφόρηση των μαθητών, των κηδεμόνων και των εκπαιδευτικών.

 

Η Περιφερειακή Διευθύντρια

 

Φιλιώ Νόκα-Ζαράχη