Θετική γνωμοδότηση για τη Μ.Π.Ε βιολογικού καθαρισμού Παραμυθιάς

mpotsh

Το θέμα της γνωμοδότησης για το Περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων για τα Δ. Δ. Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου» της Π.Ε. Θεσπρωτίας, κυριάρχησε στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης. Στη συνεδρίαση παρέστησαν και τοποθετήθηκαν εκτός των περιφερειακών συμβούλων, μεταξύ άλλων, ο Αντιπεριφερειάρχης Π. Ε. Πρέβεζας Στράτος Ιωάννου, οι δήμαρχοι Σουλίου Σταυρούλα Μπραϊμη – Μπότση και Πάργας Αθαν. Λιόλιος.

Μετά από εξαντλητικό διάλογο, με  επίκεντρο τον τελικό αποδέκτη, που βάσει της μελέτης προβλέπεται το καλοκαίρι να είναι είτε υπεδάφια διάθεση, είτε  για άρδευση (που θα προκύψει από ειδική μελέτη που θα υποβάλλει ο Δήμος) και το  χειμώνα ο ποταμός Κοκκυτός, η Επιτροπή, γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία υπό τον όρο εφόσον εξασφαλιστούν (από το Δήμο) οι εγκρίσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ για μια εναλλακτική διάθεση των εκροών καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, να προσαρμοστεί το έργο στα νέα δεδομένα.

Η Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Τατιάνα Καλογιάννη, στην τοποθέτησή της, ανέφερε ότι ο οικισμός της Παραμυθιάς ανήκει στους οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας (πληθ. μεγαλύτερος των 2.000), όπου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θα έπρεπε να είχε αντιμετωπίσει τα ζητήματα της διαχείρισης των αστικών λυμάτων από το 2005. «Γίνεται δηλαδή κατανοητό, ότι υπάρχει υποχρέωση και δέσμευση της χώρας να λυθεί το ζήτημα πολύ δε περισσότερο  όταν υπάρχουν και οι σχετικές χρηματοδοτήσεις και πιστώσεις (ΕΠΕΡΡΑΑ) σ΄ αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία».

Επίσης σε άλλο σημείο τόνισε: «Πιστεύουμε ότι ο Δήμος  Πάργας θα πρέπει να εξετάσει άμεσα και  υπεύθυνα το ζήτημα της διαχείρισης των λυμάτων κυρίως των οικισμών Καναλλακίου (Γ΄ προτεραιότητας) και της Αμμουδιάς (βρίσκεται σε περιοχή Natura 2000) διότι θα είναι από τις ελάχιστες περιοχές στην Περιφέρεια Ηπείρου που κινδυνεύει με κυρώσεις από την Ε.Ε.. Η Περιφέρεια Ηπείρου είναι στη διάθεση του Δ. Πάργας για να βοηθήσει  προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του προβλήματος και στον προγραμματισμό των αναγκαίων μελετών και έργων».

Άλλες αποφάσεις

Επίσης η Επιτροπή, μεταξύ άλλων, έλαβε τις εξής αποφάσεις:

  1. 1.    Ενέκρινε τη συμμετοχή  της Περιφέρειας Ηπείρου στην διεθνή Τουριστική Έκθεση PHILOXENIA στη Θεσσαλονίκη.
  2.   Ενέκρινε τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο 3ο Φεστιβάλ Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας που θα γίνει στην Αθήνα το διάστημα 2-4/12/2011.
  3.  3.     Ενέκρινε τη   Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου καθώς και την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά την ένταξη και υλοποίηση της πράξης: «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου»  υποέργο 1 «Μελέτη σήμανσης ορίων, μονοπατιών και χωροθέτησης  παρατηρητηρίων στο Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου» στο Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013.

4.    Ενέκρινε τη Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου καθώς και την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά την ένταξη και υλοποίηση της πράξης: «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χ. Αράχθου»  υποέργο 3 «Σύνταξη Διαχειριστικού Σχεδίου του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου» στο Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013.

  1. Ενέκρινε τη  Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων   καθώς και την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά  την υλοποίηση του έργου : « Αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στην Τ.Κ. Ματσουκίου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων»
  2. Ενέκρινε τη Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζηρού  καθώς και την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά  το έργο: « Προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιππιάδας»
  3. Γνωμοδότησε θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: «Περιβαλλοντική αδειοδότηση για τη λειτουργία υφιστάμενης υδρευτικής και εφεδρικής γεώτρησης , στη θέση «Αγία Παρασκευή», βάθους 48 μ, της Τοπικής Κοινότητας Μελιγγών Δημοτικής Ενότητας Δωδώνης, του Δήμου Δωδώνης, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Δήμος Δωδώνης
  4. Γνωμοδότησε  θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά το έργο: «Περιβαλλοντική αδειοδότηση για τη λειτουργία υφιστάμενων υδρομαστεύσεων, στη θέση «Κεφαλόβρυσο», της Τοπικής Κοινότητας Μελιγγών Δημοτικής Ενότητας Δωδώνης, του Δήμου Δωδώνης, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας   πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Δήμος Δωδώνης

 9.   Γνωμοδότησε θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά το έργο: «Ίδρυση εκτροφείου ορεινής πέρδικας, δυναμικότητας 300 γεννητόρων, η οποία  πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Άγιος Νικόλαος ή Τραγουδαρέικα» της Τοπικής Κοινότητας Πραμάντων του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων της Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου

10. Γνωμοδότησε θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά λατομείο σχιστολιθικών πλακών, στη θέση Καπέλα της Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι  ο κ. Παύλος Αποστολίδης

11.  Γνωμοδότησε θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά  το έργο: «Μελέτη νέας χάραξης οδού Θεσπρωτικού- Τύριας (υποέργο : Τμήμα Θεσπρωτικό –Αυχένας Νταλαμάνι- Γέφυρα Μπακόλα) Περιφέρειας Ηπείρου/ΠΕ  Πρέβεζας, συνολικού μήκους 19 χλμ. ». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι  η  Περιφέρεια Ηπείρου- Δ/νση Τεχνικών Έργων- Π. Ε. Πρέβεζας.

12.   Γνωμοδότησε θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά  το έργο: «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (Μ.ΥΗ.Ε.) ισχύος 0,882 MW επί του ρ. Βαθύλακκου, της Δημοτικής Ενότητας Κόνιτσας, Ν. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι  η εταιρεία:  « ΕΥΡΙΠ. ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

13.)  Γνωμοδότησε θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά  το έργο: «Ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο ισχύος 1,629 M.We. στην θέση «Βάλτος», Δ.Δ. Βίγλας, Δ. Αρταίων, Π.Ε Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου».