Κέντρο Εξυπηρέτησης Κοινού για θέματα εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης και στην Ηγουμενίτσα

igmdimarxeio

Και η πόλη της Ηγουμενίτσας θα ενταχθεί στο δίκτυο των 6 πρώτων Κέντρων Εξυπηρέτησης Κοινού για θέματα εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης, την «Ιριδα», όπως ανακοίνωσε  χθες η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκα Κατσέλη, κατά τη διάρκεια της τελετής των εγκαινίων του πρώτου πιλοτικού κέντρου σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του υπουργείου, επί της οδού Πειραιώς 40.
Η κ. Κατσέλη, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, υπογράμμισε ότι στόχος είναι η σταδιακή κάλυψη όλων των αναγκών του πολίτη για ενημέρωση και υποστήριξη.
Ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας Γιώργος Κουτρουμάνης τόνισε ότι μεγάλο ποσοστό των συνταξιούχων, σήμερα, αν είχαν στο παρελθόν καλύτερη ενημέρωση, θα είχαν κάνει διαφορετικές επιλογές, δηλαδή θα είχαν αποκομίσει μεγαλύτερα οφέλη.
Η υλοποίηση του συνολικού έργου Υπηρεσία Παροχής Ενημέρωσης του Πολίτη «Ιριδα» αποτελείται από τέσσερα στάδια:

1. Eναρξη λειτουργίας πρώτου πιλοτικού σημείου παροχής ενημέρωσης.
2. Eνταξη στο δίκτυο της Ιριδας έξι ακόμη δήμων της χώρας (Αμφιλοχία, Ηγουμενίτσα, Ηράκλειο Κρήτης, Τοπείρος Ξάνθης, Ηλιούπολη και Κιλελέρ Λάρισας).

3. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφορικού συστήματος που θα περιλαμβάνει το ψηφιακό υλικό του υπουργείου και των υπηρεσιών του. Σύνταξη του τεχνικού δελτίου από την Κοινωνία της Πληροφορίας. Mετά από τη διαγωνιστική διαδικασία, αναμένεται η επιλογή του αναδόχου αμέσως μετά το καλοκαίρι. Δηλαδή το κοινό θα μπορεί μέσω ενός portal να υποβάλλει ερωτήματα και να λαμβάνει με τον ίδιο τρόπο αξιόπιστες απαντήσεις σε εύλογα σύντομο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, θα ξεκινήσει η τηλεφωνική παροχή πληροφοριών μέσω οργανωμένου τηλεφωνικού κέντρου με την αξιοποίηση της ίδιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
4. Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου σημείων της Ιριδας με διασπορά σημείων παροχής πληροφοριών σε όλη τη χώρα μέσω επιλεγμένων ΚΕΠ και άλλων σημείων εξυπηρέτησης.
Οι πληροφορίες που παρέχονται από την Ιριδα αφορούν τα εξής θέματα:
– Πρώτον, εργασιακά ζητήματα:
• Αμοιβή εργασίας.
• Χρονικά όρια εργασίας.
• Προστασία της μητρότητας στην εργασία.
• Ατομική σύμβαση εργασίας.
• Ενημέρωση και καθοδήγηση των πολιτών που αντιμετωπίζουν εργατικές διαφορές με εργοδότες.
• Παραπομπή των πολιτών στα αρμόδια καταστήματα ΙΚΑ για την υποβολή καταγγελιών στις περιπτώσεις ανασφάλιστης εργασίας.
– Δεύτερον, ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης:
• Ενημέρωση του ασφαλισμένου για τις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού νόμου.
• Ενημέρωση και καθοδήγηση των ασφαλισμένων σχετικά με το νέο μέτρο των χρόνων ασφάλισης.
• Οι βασικές έννοιες και τα εργαλεία για τη διαδοχική ασφάλιση.
• Πληροφορίες για την κατοχύρωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
– Τρίτον, παραπομπή των πολιτών προς τους αρμόδιους φορείς ανάλογα με το θέμα που τους ενδιαφέρει.
– Τέταρτον, πληροφορίες που αφορούν μετανάστες σχετικά με το καθεστώς εργασίας.
– Πέμπτον, πληροφορίες για ζητήματα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή που υπάγονται στο υπουργείο.