Κίνηση Αυτοοργάνωσης και Αλληλεγγύης Πολιτών Θεσπρωτίας: Κατά του φράγματος στην Αβαρίτσα

kalamas1

kalamas1Απόφαση της λαϊκής συνέλευσης της 28 Μαρτίου 2013

Θέμα: “Κατασκευή Υδροηλεκτρικού φράγματος στον Καλαμά στην θέση “Αβαρίτσα””

Μετά την λαϊκή συνέλευση της 28 Μαρτίου 2013 που πραγματοποιήθηκε στο Πάνθεον Ηγουμενίτσα όπου και συζητήθηκε το παραπάνω θέμα, ακούστηκαν οι παρακάτω προβληματισμοί:

  1. Λόγω του φράγματος που δημιουργείται διακόπτεται η διαδικασία αυτοκαθαρισμού του ήδη επιβαρυμένου  ποταμού  Καλαμά.
  2. Το κάθετο στην κοίτη του ποταμού φράγμα θα προκαλέσει διαταραχή  της ιχθυοπανίδας (οι ιχθυοδιάδρομοι έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικοί) και θα μετατραπεί ο υγρότοπος από συνεχούς ροής σε λιμνάζον.
  3. Λόγω της κατάκλισης, στο τοπικό μικροκλίμα θα αυξηθεί η μέση σχετική υγρασία και θα δημιουργήσει πρόβλημα στην τοπική ποικιλία βρώσιμης ελιάς Π.Ο.Π. Μπολιάνα Θεσπρωτίας.
  4. Διακόπτεται η μεταφορά των πολύτιμων φερτών υλικών με μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στην κοίτη κατάντι του ποταμού καθώς και στην ακτογραμμή (παράδειγμα η σταδιακή εξαφάνιση της παραλίας του Δρεπάνου).
  5. Η συσσώρευση λάσπης και φυτομάζας (π.χ. κορμοί δέντρων) ανάντι του φράγματος σε συνάρτηση με την μόλυνση του ποταμού από το λύματα των Ιωαννίνων θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στη γύρω περιοχή καθώς και στη  λίμνη η οποία θα δημιουργηθεί.
  6. Αρνητική επίδραση και δημιουργία πλημμυρικών φαινομένων κατά τους χειμερινούς μήνες θα έχει και στην προστατευόμενη περιοχή “Natura 2000” των Στενών Καλαμά η οποία βρίσκεται στο άνω όριο της περιοχής κατάκλισης.
  7. Αντίθετα, κατά τους θερινούς μήνες πολύ πιθανό είναι να δημιουργηθεί πρόβλημα στις αρδευόμενες καλλιεργούμενες εκτάσεις του κάμπου Ραγίου.
  8. Η κατασκευή του φράγματος δεν συνυπολογίζει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον σε συνδυασμό με το υπάρχον φράγμα Γιτάνης αλλά ούτε την μελλοντική κατασκευή των άλλων τριών φραγμάτων στη Βροσίνα, το Σουλόπουλο και τη Γλίζιανη.
  9. Άγνωστο το μέγεθος των αρνητικών επιπτώσεων στον υδροφόρο ορίζοντα και στις πηγές της περιοχής. Επίσης δεν έχει ληφθεί υπόψη το εν εξελίξη έργο υδροδότησης της Ηγουμενίτσας από τις πηγές της Ραβενής.

Τελικά, το έργο μπορεί να θεωρείται ότι ανήκει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με όλες τις παραπάνω επιπτώσεις;

Η λαϊκή συνέλευση της Κίνηση Αυτοοργάνωσης και Αλληλεγγύης Πολιτών Θεσπρωτίας αποφάσισε ομόφωνα ότι είναι ενάντια στην κατασκευή του φράγματος και θα αγωνιστεί με κάθε μέσο ώστε να την αποτρέψει.

Δεν είμαστε ενάντια στις πραγματικά Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αφού εναλλακτικές υπάρχουν και είναι λύσεις χωρίς την κατασκευή φραγμάτων δηλαδή δεν προϋποθέτουν τη διακοπή ή τη ρύθμιση της ροής του ποταμού.

 

Κίνηση Αυτοοργάνωσης και Αλληλεγγύης Πολιτών Θεσπρωτίας