Τα 252 ΝΠΙΔ από όπου θα απολυθούν 15.000 υπάλληλοι, Ποιά περιλαμβάνονται από την Ήπειρο

KATARGHSEIS FOREON Οι επιχειρήσεις των Δήμων αποτελούν τον βασικό κορμό της πρώτης δεξαμενής για τις απολύσεις υπαλλήλων. Φορείς, οργανισμοί αλλά και όλες οι αθλητικές ομοσπονδίες περιλαμβάνονται στη λίστα με τα 252 Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που θα βρεθούν στο στόχαστρο καταργήσεων και συγχωνεύσεων και θα αποτελέσουν τη βάση για τις απολύσεις 15 χιλιάδων υπαλλήλων, εκ των οποίων οι 2.000 θα πραγματοποιηθούν άμεσα.

Στους φορείς αυτούς περιλαμβάνονται πολλοί που δραστηριοποιούνται στην Ήπειρο.

Ανάμεσά τους:

Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου

Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας

Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού

Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία Ακινήτων του Δήμου Ιωαννιτών

Δημοτική κοινωφελής επιχείρηση δήμου Αρταίων

Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων

Νέα Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φιλιατών

Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σουλίου

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζίτσας

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζαγορίου

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βορείων Τζουμέρκων

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Ελευθεροτυπίας, τα νομικά αυτά πρόσωπα του δημόσιου τομέα διαθέτουν κατά κανόνα υπαλλήλους αορίστου χρόνου, αλλά και σημαντικό αριθμό συμβασιούχων ορισμένου χρόνου και έργου, οι οποίοι θα αναγκαστούν να οδηγηθούν στην έξοδο από το Δημόσιο με την καταβολή αποζημίωσης και, πιθανότατα, την παροχή πρόσθετων κινήτρων, όπως εξαγορά πλασματικών συντάξιμων χρόνων με ευνοϊκούς όρους.

Από τους δημόσιους αυτούς οργανισμούς έχουν ήδη ζητηθεί και παραληφθεί, μέσω των διοικήσεών τους, τα πλήρη στοιχεία της «ταυτότητάς» τους, ώστε να αξιολογηθούν από επιτροπή εμπειρογνωμόνων με βάση μελέτες σκοπιμότητας και δημόσιου συμφέροντος.

Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, η επιτροπή θα αποφανθεί σε ποια από αυτά θα τεθεί λουκέτο, ποια θα συγχωνευθούν και ποια θα παραμείνουν. Τα στοιχεία που εστάλησαν στο αρμόδιο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης αφορούν το νομικό τους καθεστώς (δηλαδή με ποια προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις ή κοινές υπουργικές αποφάσεις συστάθηκαν), την περιουσιακή τους κατάσταση, το έργο που επιτελούν, αν λαμβάνουν και σε τι ύψος κρατική χρηματοδότηση, τις οφειλές τους προς τρίτους, το προσωπικό που απασχολούν και με τι είδους σχέση εργασίας κ.λπ.

Οι 252 οργανισμοί, όπως αναφέρεται στην Ελευθεροτυπία, περιλαμβάνονται στο Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που αριθμεί συνολικά 1.506 οργανισμούς και δημόσιες επιχειρήσεις και εποπτεύονται κυρίως από 10 υπουργεία. Οι περισσότεροι από τους φορείς είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όπως ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήμοι, περιφέρειες), ανώνυμες εταιρείες, ειδικοί λογαριασμοί, φορείς πρόνοιας κ.λπ. Οι 252 οργανισμοί (ΝΠΙΔ) απασχολούν μερικές χιλιάδες υπαλλήλους και εποπτεύονται κατά βάση από τα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης, Εσωτερικών (δημοτικές επιχειρήσεις), Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Υποδομών, Υγείας και Παιδείας και Πολιτισμού (κυρίως στον αθλητισμό). Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο σε δημοτικές επιχειρήσεις που εποπτεύονται από τους 325 δήμους σε όλη τη χώρα σε σύνολο 555 οι 114, δηλαδή μία στις 5, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.