Κατατέθηκε ένσταση για την ορφανή έδρα στην ΠΕΔ

Ένσταση για την έδρα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Ηπείρου η οποία μένει μετέωρη κατατέθηκε προς την Εφορευτική Επιτροπή από την παράταξη «Ανατροπή στην Αυτοδιοίκηση για την Ήπειρο».

Την ένσταση υπογράφουν ο Γιάννης Λώλος, δήμαρχος Ηγουμενίτσας αλλά και οι υπόλοιποι εννέα εκλεγμένοι με την ίδια παράταξη στη διοίκηση της ΠΕΔ Ηπείρου.

Στην ένσταση παρατίθεται η νομοθεσία που διέπει τις εκλογές και τονίζεται ότι η Εφορευτική Επιτροπή έπρεπε να λάβει υπόψιν της τόσο τη νομοθεσία όσο και τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της ΚΕΔΕ και κυρίως να αναλάβει τις ευθύνες της.

Σημειώνεται δε ότι σε ανάλογη περίπτωση, στην ΠΕΔ Κρήτης, η γνωμοδότηση από την ΚΕΔΕ έγινε αποδεκτή.

Παρουσιάζοντας λοιπόν μία σειρά από βάσιμους και νόμιμους λόγους η παράταξη ενίσταται στη μη λήψη απόφασης, όπως όφειλε, από την Εφορευτική Επιτροπή.