Κατ’ οίκον φροντίδα συνταξιούχων στο Δήμο Ηγουμενίτσας

Το Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Ηγουμενίτσας με την επωνυμία ¨Προσχολική Αγωγή Κοινωνική Προστασία Πολιτισμός ¨(Π.Α.Κ.Π.ΠΟ) στo πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής που ασκεί, και με σκοπό την εξασφάλιση συνθηκών αυτόνομης διαβίωσης των ηλικιωμένων και των αναπήρων συμπολιτών μας , προτίθεται να ενταχθεί στο καινούριο πρόγραμμα του ΙΚΑ «Κατ΄οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων» , που θα ξεκινήσει το επόμενο χρονικό διάστημα.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα πρόκειται να αντικαταστήσει το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» το οποίο εξυπηρετεί 402 συνανθρώπους μας στον Δήμο Ηγουμενίτσας.

Για το λόγο αυτό ενημερώνει τους δικαιούχους/ωφελούμενους του προγράμματος και οι οποίοι είναι :

• οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, όλων των φορέων κυρίας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ( ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ – ΜΜΕ , ΝΑΤ κ.λ.π.)

• οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου του Δημοσίου

• οι συνταξιούχοι ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΓΑ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόσκαιρα ή μόνιμα προβλήματα υγείας ή αναπηρίας.

να προσκομίσουν τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:

• Πιστοποιητικό Αναπηρίας σε ισχύ 67% και άνω(είτε από πιστοποιητικό ΚΕΠΑ / Υγειονομικών Επιτροπών, είτε από απόφαση συνταξιοδότησης).

• Εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ( 7.715 ευρώ ατομικό εισόδημα-14.500 οικογενειακό)

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Κ.Α.Π.Η Ηγουμενίτσας Σουλίου 7 ή στο τηλέφωνο 2665024555

 Το Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Ηγουμενίτσας με την επωνυμία ¨Προσχολική Αγωγή Κοινωνική Προστασία Πολιτισμός ¨(Π.Α.Κ.Π.ΠΟ) στo πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής που ασκεί, και με σκοπό την εξασφάλιση συνθηκών αυτόνομης διαβίωσης των ηλικιωμένων και των αναπήρων συμπολιτών μας , προτίθεται να ενταχθεί στο καινούριο πρόγραμμα του ΙΚΑ «Κατ΄οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων» , που θα ξεκινήσει το επόμενο χρονικό διάστημα.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα πρόκειται να αντικαταστήσει το  πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» το οποίο εξυπηρετεί 402 συνανθρώπους μας στον Δήμο Ηγουμενίτσας.

Για το λόγο αυτό ενημερώνει τους δικαιούχους/ωφελούμενους του προγράμματος και οι οποίοι είναι :

 

• οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου,  όλων των φορέων κυρίας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ( ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ – ΜΜΕ , ΝΑΤ κ.λ.π.)

 

• οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου του Δημοσίου

 

• οι συνταξιούχοι ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΓΑ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόσκαιρα ή μόνιμα προβλήματα υγείας ή αναπηρίας.

    να προσκομίσουν τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:

 

• Πιστοποιητικό Αναπηρίας σε ισχύ 67% και άνω(είτε από πιστοποιητικό ΚΕΠΑ                 /  Υγειονομικών Επιτροπών, είτε από απόφαση συνταξιοδότησης).
• Εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ( 7.715 ευρώ ατομικό    εισόδημα-14.500 οικογενειακό)

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Κ.Α.Π.Η Ηγουμενίτσας Σουλίου 7 ή στο τηλέφωνο 2665024555