ΚΕΔΕ: Δέκα οικονομικά αιτήματα προς κυβέρνηση και κόμματα

Κοινή συνεδρίαση πραγματοποίησαν, σήμερα, μετά από πρωτοβουλία του Προέδρου της ΚΕΔΕ, Γιώργου Πατούλη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και τα Προεδρεία των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων της Χώρας, ενόψει της ψήφισης του Προϋπολογισμού του 2015.

Σκοπός της κοινής αυτής συνεδρίασης ήταν να διατυπωθεί το κοινό πλαίσιο θέσεων και οικονομικών αιτημάτων, «που με ενότητα και αποφασιστικότητα», όπως χαρακτηριστικά τονίστηκε, θα διεκδικήσει η Αυτοδιοίκηση της Χώρας από την Κεντρική Κυβέρνηση προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των Δήμων.

Θέσεις και αιτήματα, τα οποία το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, θα τεθούν υπόψη όλων των πολιτικών αρχηγών των Κομμάτων, με διαδοχικές συναντήσεις που θα έχει αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ, με επικεφαλής τον Πρόεδρο της, Γιώργο Πατούλη, στη Βουλή.

Τα 10 αιτήματα της ΚΕΔΕ

1. Η συμμετοχή των Δήμων, ως ποσοστό και ως ποσό, στην αύξηση των προβλεπόμενων εσόδων του Κράτους από τους φόρους, που αποτελούν το «χρηματοδοτικό καλάθι» των ΚΑΠ, όπως ορίζει ο Ν. 3852/2010.

2. Η συμμετοχή των Δήμων στα έσοδα από Π.Ο.Ε., η οποία σήμερα είναι μηδενική.

3. Η ουσιαστική αύξηση του μεριδίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με προτεραιότητα σε μικρούς και ορεινούς Δήμους, που δεν διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια.

4. Η απαίτηση για διάθεση 2 δις € από το νέο Ε.Σ.Π.Α., για τη δημιουργία Επιχειρησιακού Προγράμματος για τους Δήμους με τελικούς δικαιούχους τους Δήμους και ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και τους Δήμους με διαχειριστική επάρκεια.

5. Η απόδοση στους Δήμους των αναγκαίων πόρων για τη συντήρηση και λειτουργία των μεταφερόμενων Δομών.

6. Η συνέχιση της χρηματοδότησης κρίσιμων Κοινωνικών Δομών και Υπηρεσιών, όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι».

7. Να επανέλθει το ποσοστό κατανομής εσόδων του «Πράσινου Ταμείου» στους Δήμους από 2,5% που είναι σήμερα, στο αρχικό 10%, κυρίως για έργα περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής. 

8. Να μειωθεί το επιτόκιο δανεισμού των Δήμων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο ύψος του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

9. Να καλυφθούν οι οικονομικές απώλειες των Δήμων λόγω της κατάργησης της Δημοτικής Αστυνομίας και της κάλυψης δαπανών από φθορές λόγω της κατάργησης των Σχολικών Φυλάκων.

10. Nα διατηρηθεί το ειδικό φορολογικό καθεστώς του μειωμένου Φ.Π.Α. σε περιοχές της Ελλάδος, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 120 της 92/77/ΕΟΚ, Ευρωπαϊκής Οδηγίας του Συμβουλίου της 19ηςΟκτωβρίου 1992, με την οποία προβλέπονται εξαιρέσεις στους κανόνες εφαρμογής ορισμένων ποσοστών Φ.Π.Α. σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές ιδιαίτερης γεωγραφικής θέσης, με στόχο να ληφθεί υπόψη η μοναδικότητα της γεωγραφικής τους θέσης και να εξασφαλισθεί η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των μεταφορών.

11. Να υπάρξει πρόβλεψη πίστωσης στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2015 για:

– Την πρόσληψη ειδικών γραμματέων σε όλους τους Δήμους.

– Την πρόσληψη ειδικών συνεργατών, ειδικών συμβούλων σε αριθμό αντίστοιχο με αυτό των αντιδημάρχων και ιδιαιτέρων γραμματέων.

– Την κάλυψη εξόδων παράστασης για όλους τους Αντιδημάρχους.

– Την κάλυψη εξόδων μετακίνησης των Δημοτικών Συμβούλων σε Καλλικρατικούς Δήμους.

Το κόστος για την κάλυψη των συγκεκριμένων δαπανών δεν θα ξεπεράσει τα 20 εκατ. €, ετησίως, αλλά το όφελος που θα προκύψει για την Αυτοδιοίκηση θα είναι πολλαπλάσιο, όπως υποστηρίζει η ΚΕΔΕ.