Κροκοδείλια δάκρυα… από τη Διοίκηση του ΤΕΙ!

tei igoumenitsas

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το διευρυμένο Συμβούλιο του ΤΕΙ Ηπείρου, σε συνεδρίασή του σήμερα 13-5-2011  σχετικά με την αναστολή εισαγωγής φοιτητών σε τρία Τμήματά του το Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, κρίνει ότι η απόφαση αυτή είναι αποσπασματική και αβάσιμη, διότι δεν εδράζεται, αφενός στον Εθνικό χωροταξικό και θεματικό σχεδιασμό της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Παν/μίων και ΤΕΙ και αφετέρου δεν λαμβάνει υπόψη τα ακαδημαϊκά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των Τμημάτων και την αναπτυξιακή δυναμική της Περιφέρειας Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας.

Ζητάμε από την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας την αναθεώρηση της απόφασής της και την ουσιαστική αποδοχή των καινοτόμων προτάσεων που έχει υποβάλλει το Ίδρυμα, για την αναδιοργάνωση των Σχολών και των Τμημάτων του, έτσι ώστε η δυναμική του ΤΕΙ Ηπείρου να συνεχίσει να συνεισφέρει στην ανάπτυξη και την Παιδεία.

 

Από το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων

 Κ. Κουτσούμπα

Σημ. Συντάκτη: Σας υπενθυμίζουμε ποιά είναι η καινοτόμος πρόταση του… Προέδρου του Ιδρύματος για την “αναδιοργάνωση των Σχολών και των Τμημάτων του”:

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ΤΕΙ κ. Γκίκας, στα πλαίσια του… δημόσιου «διαλόγου», είχε προτείνει την μεταφορά  του τμήματος Ιχθυοκομίας – Αλιείας στην Άρτα (!!!) και τη μεταφορά του τμήματος Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο στην Πρέβεζα όπως και του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων για το οποίο μάλιστα είχε προτείνει και τη συγχώνευσή του με άλλο τμήμα, ενώ ταυτόχρονα εισηγείτο τη λειτουργία του νεοιδρυθέντος Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας στα Ιωάννινα.

Για την Ηγουμενίτσα, την οποία με την παραπάνω πρόταση απογυμνώνει από όλα τα τμήματά της, εισηγείτο ως ευχή(;;;) «να επιδιωχθεί η δημιουργία Σχολής Ξένων Γλωσσών και Επικοινωνίας. Στην περίπτωση αυτή προτείνει να παραμείνει το Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο (ως έχει) και έναν νέο κύκλο σπουδών», όπως η ΒδΕλλα και τότε (Νοέμβριος 2010) είχε δημοσιοποιήσει.