Μέτρα στον ΧΥΤΑ για τις μέρες που πλημμυρίζει

KARBOYNARI 1 2013Η λήψη μέτρων για τον ΧΥΤΑ Καρβουναρίου, σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως αυτές μετά από έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες, αποτέλεσε το αντικείμενο σύσκεψης όλων των δημάρχων οι περιοχές των οποίων εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο έργο.

Στη σύσκεψη πήραν μέρος ο Δήμαρχος Πρέβεζας κ. Μπαϊλης Χρήστος, ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Λώλος Ιωάννης, ο Δήμαρχος Πάργας και πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ (Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) κ. Νάστας Αντώνιος, η Δήμαρχος Σουλίου κ. Μπραϊμη-Μπότση Σταυρούλα, ο Δήμαρχος Φιλιατών κ. Σπύρος Παππάς.

Επίσης παρόντες ήταν ο πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουλίου κ. Αθανασίου Νικόλαος, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου Σουλίου κ. Φράγκος Θωμάς, οι δημοτικοί σύμβουλοι και μέλη του Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ κ. Ροπόκης Ευάγγελος και κ. Κατσιπανέλης Δημήτριος καθώς και ο κ. Ζώμπρας Άρης επιστημονικά υπεύθυνος στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου.

Αρχικά έγινε εκτενής ενημέρωση των προβλημάτων που ενέκυψαν κατά τις έντονες βροχοπτώσεις στη λειτουργία του ΧΥΤΑ.

Μετά απο διαλογική συζήτηση οι Δήμαρχοι Πρέβεζας, Ηγουμενίτσας, Πάργας, Φιλιατών και Σουλίου συναποφάσισαν και συνυπογράφουν τα ακόλουθα:

Τα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών και το ύψος της βροχόπτωσης ήταν ακραία και ανεξέλεγκτα προκαλώντας πρωτοφανείς καταστροφές σε όλη την Ήπειρο. Ανάμεσα σε αυτά και η δυσκολία ως αδυναμία διαχείρισης ομβρίων και στραγγισμάτων στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου. Διορθρωτικές παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν από την Περιφέρεια Ηπείρου που αφορούσαν κατασκευαστικές ατέλειες του ΧΥΤΑ και προβλήματα κατά την λειτουργία του βελτίωσαν την κατάσταση αλλά δεν έλυσαν το πρόβλημα. Το ενδιαφέρον όμως για την προστασία του Περιβάλλοντος και τη δημόσια υγεία είναι αυτονόητο από όλους τους υπηρετούντες την τοπική αυτοδιοίκηση και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο του Δήμου Σουλίου.

Γι αυτό:
• Σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής του ΦΟΔΣΑ της 2ης διαχειριστικής ενότητα θα μπορεί να γίνεται αναστολή της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου.

• Να γίνεται μεταφορά ομβρίων και στραγγισμάτων στον πλησιέστερο βιολογικό με εντατικότερο ρυθμό.

• Να ανατεθεί μελέτη διαχείρισης των στραγγισμάτων με άμεση εφαρμογή απο το ΦΟΔΣΑ.

• Να οριστεί ομάδα επίβλεψης διαδημοτική.

• Να γίνει άμεσα παρέμβαση για νέο περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης στερεών αποβλήτων Ηπείρου.

• Να υλοποιηθούν όλα τα απαιτούμενα συμπληρωματικά έργα για την εύρυθμη λειτουργία του.