Νέο Δ.Σ στην Ένωση Βιοτεχνών Επισκευαστών Αυτοκινήτων και Μηχανημάτων Νομού Άρτας

Η ένωση Βιοτεχνών Επισκευαστών Αυτοκινήτων και Μηχανημάτων Νομού Άρτας, πραγματοποίησε εκλογές στις 14 Νοέμβρη του 2012. Με βάση τα αποτελέσματα έγινε η συγκρότηση σε σώμα σε ειδική συνεδρίαση στις 21 του Νοέμβρη. Η νέα διοίκηση που εξελέγη είναι η εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:        ΜΠΑΝΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:   ΜΟΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:   ΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ:  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΜΕΛΟΣ:   ΚΑΤΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 
Αντιπρόσωποι στην Τοπική Ομοσπονδία ( ΟΕΒΕ) και την Κλαδική ( ΕΟΒΕΑΜΜ) εκλέγονται:
ΜΠΑΝΙΑΣ  ΚΩΣΤΑΣ 
ΚΟΥΣΗΣ  
                                                                ΑΡΤΑ  22  ΝΟΕΜΒΡΗ 2012