Νεολαία σε δράση…

horamaYOUTH IN ACTION 1.1

Ηγουμενίτσα 04-07-2012

Θέμα: «ΚΙΝΗΣΗ, ΧΟΡΟΣ, ΘΕΑΤΡΟ, ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ»,  7 – 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

Διοργάνωση: Όμιλος για την Κοινωνία, τον Πολιτισμό και τη Νεολαία: «ΟΡΑΜΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ»

Τόπος:  Κάμπινγκ Ναυτίλος, Πλαταριά Ηγουμενίτσας και σε ολόκληρη τη Θεσπρωτία.
Στόχοι
: Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει σειρά ενεργειών και εκδηλώσεων που θα στοχεύουν να ευαισθητοποιήσουν ακόμα περισσότερο τους Νέους της Ευρώπης για ζητήματα σύγκλισης μέσω αποδοχής της διαφορετικότητας. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στο να γίνει ακόμα πιο κατανοητό ότι τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά κάθε Έθνους είναι δική του κληρονομιά αλλά και της Ανθρωπότητας και πρέπει να γίνονται γέφυρες επικοινωνίας και όχι αιτίες αντιπαλότητας.

Χώρες: Εσθονία, Γαλλία, Ιταλία, Σλοβακία και Ελλάδα.
Αριθμός Συμμετεχόντων, εκτός συνοδών : Σαράντα(40). Ηλικίες: 15 ως 18 χρονών
Δραστηριότητες:
Εκπαίδευση, συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων, επισκέψεις σε χώρους ιδιαίτερης πολιτιστικής αξίας και σε δομές πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Δημιουργία πολιτιστικών γεγονότων και παρουσίασή τους. Ψυχαγωγία και εναλλακτικές δραστηριότητες στη Φύση.
Εκπαιδευτικές Μέθοδοι: Μη τυπική εκπαίδευση. Βασική μέθοδος η βιωματική όπου μέσα από θεωρία, συζήτηση, παρατήρηση, επισκέψεις ,πρακτική άσκηση- παίξιμο ρόλων θα διευρυνθεί η γνώση ,θα αποκτηθεί εμπειρία, θα διευκολυνθούν οι συμμετέχοντες στην αλλαγή στάσεων, αντιλήψεων, συμπεριφορών.
Κύκλος: Το προτεινόμενο πρόγραμμα είναι το κλείσιμο ενός κύκλου που πραγματοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια στις υπόλοιπες χώρες και συμμετείχαμε κι εμείς.

 «Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.»