ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΟΤ 2012-2013

                                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων

                                   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  ΕΟΤ  2012-2013

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού ( ΕΟΤ ) θέτει σε εφαρμογή τα  παρακάτω προγράμματα  :

  1. 1)       Πρόγραμμα « Τουρισμός για όλους » Εξαήμερων  Διακοπών ( 5 διανυκτερεύσεις)  2012-2013 , το οποίο θα ισχύει από Αύγουστο  2012  έως 31.05.2013
  2. 2)       Πρόγραμμα « Τουρισμός για όλους Γ Ηλικίας Εξαήμερων διακοπών  ( 5 διανυκτερεύσεις ) 2012 -2013 , το οποίο θα ισχύει από 01.10.2012 ως 31.05.13  

Όροι και διαδικασίες ένταξης Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα:

 

Αίτηση / δήλωση συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι Επιχειρηματίες, προκειμένου να συμμετέχουν στο  Πρόγραμμα  «Τουρισμός για όλους»  του Ε.Ο.Τ., απαραίτητα πρέπει να έχουν υποβάλλει στην αρμόδια Δ/νση Μελετών & Επενδύσεων του Ε.Ο.Τ Τσόχα 7 ΤΚ 115 21 Αθήνα , αίτηση / δήλωση συμμετοχής, ιδιόχειρα ή ταχυδρομικά  ,   μέχρι τις 23-07-2012  .

 

Η αίτηση / δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται :

·        από αντίγραφο του ειδικού σήματος λειτουργίας σε ισχύ , από το οποίο να προκύπτει ότι η πυρασφάλεια του καταλύματος είναι σε ισχύ. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνυποβάλλεται πρόσφατη ανανέωση της ισχύος του πιστοποιητικού πυρασφάλειας του καταλύματος .

·        από  αντίγραφο άδειας παρασκευαστήριου με αίθουσα πρωινού ή από αντίγραφο άδειας εστιατορίου για τις επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων που επιθυμούν να παρέχουν πρωινό.

Επιδότηση ΕΟΤ :

Πρόγραμμα « Τουρισμός για όλους »

12 ευρώ το άτομο/ανά διανυκτέρευση   για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια /διαμερίσματα

 14 ευρώ το άτομο /ανά διανυκτέρευση   για τις τουριστικές επιπλωμένες κατοικείς και επαύλεις. 

Πρόγραμμα « Τουρισμός για όλους Γ Ηλικίας

22 ευρώ ανά άτομο ανά διανυκτέρευση για όλες τις μορφές και κατηγορίες καταλυμάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα παραπάνω τηλέφωνα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ μας .

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  Κ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ   ΗΠΕΙΡΟΥ.   

« Ο ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ »                                                                                                         

Ταχ. Διεύθυνση: Παλιό Λιμάνι Ηγουμενίτσα        Ταχ. Κώδικας:  46 100 Ηγουμενίτσα

Τηλέφωνο : 2665-0- 27728

Fax : 2665-0-27738

Ηλεκτρ. Δ/νση www.ipirosholidays.gr

e-mail :     info@ipirosholidays.gr