Ξεκίνησαν οι εργασίες για το Βιολογικό Καθαρισμό Φιλιατών

filiati

filiatiΤο πρωί της Δευτέρας 19 Αυγούστου, παρουσία του Δημάρχου Φιλιατών κ. Μηνά Παππά, των Aντιδημάρχων κ. Γεώργιου Μπεράτη και κ. Παναγιώτη Στεργίου, του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Φιλιατών κ. Νίκου Μάνου και του εκπροσώπου της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας κ. Λάμπρου Ντέτσικα,  ξεκίνησε το σημαντικότερο ίσως έργο των τελευταίων δεκαετιών, αυτό της «Αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων».

Ο Δήμαρχος Φιλιατών δήλωσε ότι : «Η υλοποίηση του έργου της Αποχέτευση και της εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, η οποία ήταν ένας από τους  στόχους του Δήμου μας  εδώ και τρεις δεκαετίες, γίνεται πράξη. Πρόκειται για ένα έργο πολύ μεγάλης σημασίας για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. Ως δημοτική αρχή θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για  την απρόσκοπτη  υλοποίηση του έργου  και για  να μειώσουμε  όσο είναι το δυνατό την όχληση των κατοίκων από τις σχετικές εργασίες»

Σύμφωνα με τη σύμβαση, το έργο θα έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα τριάντα ενός (31) μηνών (από τις 31-07-2013 μέχρι 29-02-2016) και ειδικότερα:

•  σε δέκα τρεις (13) μήνες η κατασκευή των έργων, (μέχρι 31-08-2014)

•  και σε δέκα οκτώ (18) μήνες, για την δοκιμαστική λειτουργία της εγκατάστασης λειτουργίας (μέχρι 29-02-2016).     

Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 4.543.103,52 ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με συγχρηματοδότηση από Εθνικούς πόρους.