Οι Ενώσεις Αγροτικών Συν/σμών προωθούν την πρότασή τους για τη Δωδώνη Α.Ε.

dodoni

dodoniΟι Ενώσεις Αγροτικών Συν/σμών της Ηπείρου  μετά την κατάθεση της επικαιροποιημένης δεσμευτικής προσφοράς για την εξαγορά των μετοχών της Γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ απέστειλαν στην πολιτική ηγεσία , τα κόμματα  καθώς και την τοπική αυτοδιοίκηση την παρακάτω επιστολή:

“Θα θέλαμε διά της παρούσης να σάς ενημερώσουμε ότι την Τετάρτη 22 Αυγούστου 2012 η «Ένωση» των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Άρτας – Φιλιππιάδας υπέβαλε Επικαιροποιημένη Δεσμευτική Προσφορά στο πλαίσιο του Διαγωνισμού για την απόκτηση του μετοχικού πακέτου της εταιρείας ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, το οποίο μέχρι πρότινος κατείχε η ΑΤΕBank, κατόπιν και της σχετικής επικοινωνίας που είχαμε με τους συμβούλους της Τράπεζας την 10η Αυγούστου ε.ε.

Στη Δεσμευτική Προσφορά συμπεριλήφθηκε και σχετική Τραπεζική Επιστολή βεβαίωσης διαθεσίμων κεφαλαίων, στο πλαίσιο σχετικής συμφωνίας με στρατηγικό συνεργάτη την εταιρεία ΒΙΚΟΣ Α.Ε., η οποία διαθέτει την απαραίτητη επιχειρηματική δυναμική και εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων για την ανασυγκρότηση της εταιρείας και την περαιτέρω ανάπτυξή της.
Θα θέλαμε στο σημείο αυτό να επαναδιατυπώσουμε τη θέση μας ότι μόνον οι ΕΑΣ – μέτοχοι της ΔΩΔΩΝΗ έχουν τη θέληση και τη δυνατότητα να αναπτύξουν την εταιρεία και να συνεισφέρουν δυναμικά στην προσαρμογή αυτής στις νέες συνθήκες της αγοράς, σε αγαστή συνεργασία με τη ΒΙΚΟΣ Α.Ε. η οποία πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της εταιρείας, έχει δε δεσμευτεί ότι οι εγκαταστάσεις της ΔΩΔΩΝΗ θα παραμείνουν στα Ιωάννινα και όλα τα προϊόντα της εταιρείας θα παράγονται εκεί, διασφαλίζοντας την αξιοποίηση των εργαζομένων, την ανάπτυξη της Ζώνης Γάλακτος της περιφέρειας και την ενίσχυση των δεσμών με τους παραγωγούς και την τοπική κοινωνία της Ηπείρου.
Περαιτέρω, θεωρούμε ότι η προσφορά που έχουμε υποβάλλει ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στις απαιτήσεις που έχουν τεθεί από τη Διακήρυξη και ιδιαίτερα ως προς την ανάπτυξη και λειτουργία της εταιρείας στην περιοχή, την αξιοποίηση του υφιστάμενου προσωπικού και τη διατήρηση της ζώνης γάλακτος στην Ήπειρο, εν αντιθέσει με:
•    Προσφορές που προέρχονται από επενδυτικούς – χρηματοπιστωτικούς ομίλους (funds), των οποίων κύριο μέλημα είναι να σημειώσουν υπεραξίες επί των επενδύσεων και στη συνέχεια να πωλήσουν το μερίδιό τους, μη προσφέροντας ουσιαστικά τίποτα στην επιχείρηση και την τοπική κοινωνία,
•    Προσφορές που προέρχονται από επιχειρήσεις οι οποίες οφείλουν αρκετά εκατομμύρια ευρώ στη ΔΩΔΩΝΗ
•    Προσφορές, των οποίων ένα σημαντικό μέρος του τιμήματος ουσιαστικά θα καλυφθεί από τη λειτουργία και τα μελλοντικά κέρδη της εταιρείας.
•    Προσφορές που προέρχονται από επιχειρήσεις οι οποίες έχουν προσφύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια αμφισβητώντας την ελληνικότητα της Φέτας, του κυριότερου παραγόμενου προϊόντος της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων με παγκόσμια αναγνώριση ως το μεγαλύτερο brand name.
Για τους λόγους αυτούς, πιστεύουμε ότι είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για τη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας της εταιρείας, να αξιολογηθεί δεόντως η προσφορά μας και να μεταβιβαστεί το πακέτο μετοχών της ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ στην «Ένωση» των ΕΑΣ Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας και του ΑΣ Άρτας – Φιλιππιάδας.”