Οι εργαστηριακοί συνεργάτες εκπαιδευτικοί του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων τοποθετούνται για το κλείσιμο

tei igoumenitsas

Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για αφαίρεση του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα από το μηχανογραφικό δελτίο της επόμενης ακαδημαϊκής χρονιάς, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις συνθήκες και τις ανάγκες της αγοράς στο συγκεκριμένο κλάδο. Αναλυτικότερα είναι διαπιστωμένο ότι:

  • Ο τουρισμός αποτελεί το μοναδικό ανταγωνιστικό προϊόν της Ελλάδος, ο οποίος μάλιστα παρουσιάζει κατά το τρέχον έτος και αύξηση, σε αντίθεση με την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Όλοι, από την κυβέρνηση ως τον απλό επιχειρηματία – έμπορο, προσβλέπουν σε αυτόν ως τον κινητήριο μοχλό για να υπάρξει σύντομα ανάπτυξη.
  • Η εκπαίδευση στον τουρισμό αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού.
  • Η εκπαίδευση στη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων δεν προσφέρεται από κανένα τμήμα του Πανεπιστημίου, σε προπτυχιακό επίπεδο και τα τμήματα των ΤΕΙ αποτελούν τα μοναδικά κρατικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τουρισμό.
  • Οι απόφοιτοι των τμημάτων τουριστικών επιχειρήσεων εμφανίζουν υψηλό δείκτη απορρόφησης από την αγορά εργασίας.
  • Οι άμεσα εργαζόμενοι στον τουρισμό στην Ελλάδα, ανέρχονται σε 280.000 και οι απόφοιτοι από τα τμήματα των ΤΕΙ Τουριστικών επιχειρήσεων, ανέρχονται κάθε χρόνο μόλις σε 600 ή σε ποσοστό 0,2% των εργαζομένων στον τουρισμό.
  • Κατά συνέπεια οι ανάγκες για τουριστική εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι μεγάλες, με αποτέλεσμα ο τουρισμός να αποτελεί το πιο διαδεδομένο πεδίο προσφοράς γνώσης των ιδιωτικών κολεγίων στην Ελλάδα.


           
Σε ότι αφορά δε το κριτήριο του υπουργείου, ότι το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων δεν τυγχάνει της προτίμησης των υποψηφίων και κατά συνέπεια εμφανίζει τα τελευταία χρόνια μικρό αριθμό εισακτέων, δεν είναι δίκαιο, αφού συγκρίνονται ανόμοια τμήματα με διαφορετικές προϋποθέσεις εισαγωγής. Ο λόγος του μειωμένου αριθμού εισακτέων οφείλεται στο γεγονός ότι τα τμήματα των τουριστικών επιχειρήσεων αποτελούν τα μοναδικά Τμήματα των ΤΕΙ, που για την εισαγωγή τους απαιτείται πρόσθετη εξέταση σε ειδικό μάθημα (ξένη γλώσσα), μάθημα το οποίο διατηρεί τη βάση του 10. Η πρόταση που διατυπώθηκε και προς τη σημερινή ηγεσία του υπουργείου για κατάργηση των εξετάσεων στο ειδικό μάθημα δεν εισακούστηκε, χωρίς να δοθεί καμία απάντηση.

            Τέλος θέλουμε να τονίσουμε πως η ανάπτυξη της περιφέρειας και ειδικότερα των παραμεθόριων περιοχών περνάει και μέσα από την στήριξη των περιφερειακών ΤΕΙ. Δυστυχώς όμως, βλέπουμε να παραμένουν και να ενισχύονται σε αριθμό εισακτέων τα τμήματα Τουριστικών Επιχειρήσεων τόσο στο ΤΕΙ Αθήνας όσο και στο ΤΕΙ Πειραιά. Αντιθέτως, ολόκληρη η Περιφέρεια Ηπείρου, στην οποία μεγάλο μέρος του πληθυσμού της δραστηριοποιείται στον τουρισμό, δεν θα έχει ένα επιστημονικό φορέα τουριστικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα η Θεσπρωτία θα υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα αφού όχι μόνο το τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων θα κλείσει αλλά και το τμήμα Ιχθυοκομίας. Επιπλέον, η αποδυνάμωση του παραρτήματος Ηγουμενίτσας (θα λειτουργεί μόνο το τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στην Διοίκηση και το Εμπόριο), δίνει επιχειρήματα στον διάλογο για τον εκπαιδευτικό Καλλικράτη και τις συγχωνεύσεις, κάνοντας πιο εύκολη την κατάργηση ολόκληρου του παραρτήματος Ηγουμενίτσας.

            Πιστεύουμε πως οι φορείς της Θεσπρωτίας και της Ηπείρου αλλά και ο απλός πολίτης, μπορούν να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον από το διαγραφόμενο.

Οι έκτακτοι εκπαιδευτικοί του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων Ηγουμενίτσας

Σολάκης Κωνσταντίνος

Σιώζης Μιχάλης

Καζάνα Κατερίνα

Τσιάβος Ιωάννης