Ολοκληρώθηκε η Α΄ φάση της δωρεάς της Αρετής Ντρίτσου στο Νοσοκομείο Φιλιατών

Ολοκληρώθηκε η Α΄ φάση της δωρεάς της Αρετής Ντρίτσου στην μνήμη του συζύγου της Φιλ . Ντρίτσου . Με την συγκεκριμένη δωρεά αγοράστηκε σύγχρονος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός ο οποίος βρίσκεται ήδη σε λειτουργία σε διάφορα τμήματα – κλινικές του νοσοκομείου όπως Ακτινολογικό , Ουρολογικό , Γαστρεντερολογικό, Ορθοπεδικό κλπ.

Η κ. Ντρίτσου εκτιμώντας την αποτελεσματική και ουσιαστική συμβολή της Διοίκησης και του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου στην ταχύτατη ολοκλήρωση της, καθώς και της απήχησης στην τοπική κοινωνία , συνεχίζει την προσφορά της με την διάθεση νέου ποσού για την κάλυψη και άλλων αναγκών σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και λοιπές ανάγκες του Νοσοκομείου.

Η Διοίκηση εκφράζει τις ευχαριστίες της και δεσμεύεται στην ταχύτατη υλοποίηση της νέας σημαντικής προσφοράς με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας που προσφέρει το ΓΝ. Φιλιατών.