Ο Αντ. Μπέζας στη σύνοδο των Προέδρων των Οικονομικών Επιτροπών στο Δουβλίνο

Στις εργασίες της συνόδου των Προέδρων των Οικονομικών Επιτροπών των Εθνικών Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο  στις 24 και 25 Φεβρουαρίου, συμμετείχε ο Βουλευτής Θεσπρωτίας κ. Αντώνης Μπέζας με την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Στις συνεδριάσεις της συνόδου έλαβαν μέρος, ο Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων κ. Όλι  Ρέν, ο Επίτροπος Οικονομικού Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού κ. Ζανούς Λεβαντόφσκι, ο Υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας κ. Μάϊκλ Νούμαν, ο Υπουργός Δημοσίων Δαπανών και Μεταρρυθμίσεων της Ιρλανδίας κ. Μπρένταν Χόουλι,  Πρόεδροι Επιτροπών Εθνικών Κοινοβουλίων, Ευρωβουλευτές και καθηγητές Οικονομικών Πανεπιστημίων.

Στην παρέμβασή του κατά τη συζήτηση για τη μελλοντική εξέλιξη της ΟΝΕ, ο κ. Μπέζας  μεταξύ άλλων, τόνισε  ότι το τελευταίο διάστημα η Ε. Ε. έχει προχωρήσει σε σημαντικά βήματα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ανεπάρκειες της αρχικής της αρχιτεκτονικής, όπως αυτές φάνηκαν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο στην οικονομική κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Στην κατεύθυνση αυτή, σημαντικό γεγονός αποτελεί η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης, στο πλαίσιο της οποίας θα υπάρχει μηχανισμός για την εποπτεία και μηχανισμός για την εξυγίανση των προβληματικών τραπεζών. Το ζητούμενο πλέον είναι, οι μηχανισμοί αυτοί να λειτουργήσουν πλήρως,  να καλύπτουν όλες τις τράπεζες της Ευρωζώνης, να ανακεφαλαιοποιούν απ’ ευθείας τις προβληματικές τράπεζες χωρίς την επιβάρυνση του δημόσιου χρέους των κρατών και να συμπληρωθούν με έναν παράλληλο μηχανισμό εγγύησης των καταθέσεων, που θα σταματήσει τη μεταφορά καταθέσεων μεταξύ  διαφορετικών χωρών και θα προστατεύει όλους τους καταθέτες στην Ε. Ε.

Στην παρέμβασή του κατά τη συζήτηση για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΕΣΠΑ), ο κ. Μπέζας υποστήριξε ότι η πρόσφατη  συμφωνία, αν και ευπρόσδεκτη, δεν ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις ανάγκες της Ε.Ε. στη σημερινή οικονομική συγκυρία που υπάρχει ύφεση και ανεργία. Με δεδομένο ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός αποτελεί το πιο ισχυρό μέσο χρηματοδότησης επενδύσεων  στην Ευρώπη, οι μειώσεις που επιχειρούνται θα επηρεάσουν αρνητικά τη ζωή των πολιτών μας.

 Παρά τις δυσχέρειες και τις αρχικά απαισιόδοξες εκτιμήσεις, οι πόροι που διασφάλισε η Ελλάδα κρίνονται ως ικανοποιητικοί. Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα κονδύλια για την Πολιτική Συνοχής και την αγροτική ανάπτυξη καθώς και η χρηματοδότηση προγραμμάτων για τον τομέα της μετανάστευσης, αφού η Ελλάδα επωμίζεται το μεγαλύτερο βάρος, ως χώρα εισόδου, χιλιάδων μεταναστών ετησίως. Επίσης, πολύ θετική είναι η λεγόμενη «ρήτρα  αναθεώρησης» σύμφωνα με την οποία, μετά το 2016, θα προκύψουν πρόσθετοι πόροι για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της ανεργίας σε χώρες, όπως η Ελλάδα, στις οποίες το μέγεθος της ύφεσης δεν έχει αποτυπωθεί πλήρως με βάση τα διαθέσιμα -όταν έγινε η κατανομή των πόρων- στατιστικά στοιχεία.