Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

giogiakas_edrana

giogiakas_edranaΕπίκαιρη Ερώτηση για τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί σε δικαιούχους του επιδόματος σε άτομα με βαριά νοητική υστέρηση κατέθεσε ο Βασίλης Γιόγιακας προς την αρμόδια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας σημειώνει ότι έχουν καταγγελθεί περιπτώσεις πασχόντων από βαριά νοητική υστέρηση που, αν και διαπιστωμένα χρειάζονται συνεχή και εκτεταμένη βοήθεια άλλου ατόμου, έχουν χάσει ή αποκλείονται από το δικαίωμα να παίρνουν την οικονομική ενίσχυση. Το πλήρες κείμενο της Επίκαιρης Ερώτησης έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Δυσλειτουργίες στην αναγνώριση του δικαιώματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση»

Με την υπ’ αριθ. Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10808/531/19-4-2013 (ΦΕΚ 965 Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση τροποποιήθηκε το κανονιστικό πλαίσιο για την οικονομική ενίσχυση των ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση (ΒΝΚ). Μεταξύ των δικαιούχων περιλαμβάνονται «άτομα με βαριά νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω και δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30». Για την καταβολή της ενίσχυσης απαιτείται γνωμάτευση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Για τον προσδιορισμό του δείκτη νοημοσύνης των ΒΝΚ ατόμων διενεργείται ψυχομετρική αξιολόγηση νοητικού δυναμικού από Κέντρα Ψυχικής Υγείας. Γονείς και κηδεμόνες ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση καταγγέλλουν ότι στις γνωματεύσεις Υγειονομικών Επιτροπών των ΚΕΠΑ δε λαμβάνεται υπόψη ο δείκτης νοητικού δυναμικού, όπως αναφέρεται στην προσκομιζόμενη βεβαίωση εκτίμησης νοητικών ικανοτήτων του οικείου Κέντρου Ψυχικής Υγείας. Αυτό έχει αποτέλεσμα να μην αναγνωρίζεται δικαίωμα οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα με ΒΝΚ, είτε γιατί στις γνωστοποιήσεις του αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας δεν προσδιορίζεται ο δείκτης νοητικού δυναμικού, είτε γιατί γίνεται διαφορετική, προς τα πάνω εκτίμηση του δείκτη σε σχέση με τη βεβαίωση εκτίμησης νοητικών ικανοτήτων.

Επίσης αναφέρθηκαν περιπτώσεις στις οποίες δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης για ΒΝΚ με εφ’ όρου ζωής γνωματεύσεις από Α/βάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των πρώην Νομαρχιών παραπέμπονται στις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕΠΑ για επανεξέταση. Σε ορισμένες δε εξ αυτών η οικονομική ενίσχυση διακόπτεται λόγω επαναξιολόγησης του δείκτη νοητικού δυναμικού σε επίπεδο άνω του 30.  

Ένα άλλο ζήτημα εγείρεται από τη μέγιστη τιμή του δείκτη νοητικού δυναμικού (<30) για τον προσδιορισμό της βαριάς νοητικής υστέρησης. Πολλά άτομα με δείκτη νοημοσύνης άνω του 30 – και ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% – είναι οικονομικώς εξαρτημένα και χρειάζονται συνεχή και εκτεταμένη βοήθεια προκειμένου να έχουν μια αξιοπρεπή ποιότητα ζωής. Επομένως παρά την κλινική εικόνα και την εν γένει κατάστασή τους τα άτομα αυτά δεν ορίζονται ως έχοντα Βαριά Νοητική Καθυστέρηση και στερούνται οικονομικής ενίσχυσης, εφόσον λαμβάνουν ενίσχυση από άλλη πηγή.  


Κατόπιν τούτων ερωτάται η κα Υπουργός:

  • Εάν και τι προτίθεται να πράξει σε σχέση με τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕΠΑ ώστε να λαμβάνεται υπόψη η βεβαίωση εκτίμησης νοητικών ικανοτήτων των Κέντρων Ψυχικής Υγείας,
  • Εάν και τι προτίθεται να πράξει για τις περιπτώσεις ατόμων με ΒΝΚ και εφ’ όρου ζωής γνωματεύσεις πιστοποίησης αναπηρίας ώστε εκείνα και οι οικογένειές τους να μην υφίστανται την ταλαιπωρία που συνεπάγεται η επανεξέτασή τους από τα ΚΕΠΑ,
  • Εάν προτίθεται να τροποποιήσει το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης των ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση, ώστε να συμπεριληφθούν ως δικαιούχοι περισσότερα άτομα που χρειάζονται συνεχή και εκτεταμένη βοήθεια άλλου ατόμου.