Πεζόδρομοι στην Ηγουμενίτσα μέσω ΕΣΠΑ

espa

espaΠρος ένταξη στο ΕΣΠΑ η «Ανάπλαση πεζοδρόμων και κλιμάκων στο κέντρο της Ηγουμενίτσας»

Την επιλογή για χρηματοδότηση της πράξης «Ανάπλαση πεζοδρόμων και κλιμάκων στο κέντρο της πόλης της Ηγουμενίτσας» στη θεματική προτεραιότητα «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική Ανάπτυξη και Αγροτική Αναγέννηση» υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, μετά από εισήγηση της προϊσταμένης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής.

Η απόφαση επιλογής, το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων καθώς και το Τεχνικό Δελτίο Εγκεκριμένης Πράξης εστάλησαν στο Δήμο Ηγουμενίτσας, που εντός πέντε εργάσιμων ημερών καλείται να υπογράψει το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση της Απόφασης Ένταξης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 520.000 ευρώ.