ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

igmdimarxeio

igmdimarxeioΚαλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 9 Απριλίου 2012 ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 18:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ 1ο

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, για την καθαριότητα χώρων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Ιωάννης Γόγολος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο

Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Αγοράς Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο

Συζήτηση για τη λειτουργία της Φιλαρμονικής.

-Εισηγητής: Γεώργιος Κωλέττας – Δημοτικός Σύμβουλος

& Πρόεδρος Δ.Σ. ΝΠΔΔ «ΠΑΚΠΠΟ».

ΘΕΜΑ 4ο

Κάλυψη δαπανών άφιξης Ολυμπιακής Φλόγας στην πόλη μας.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο

Έγκριση των υπ’ αριθμ. 4/2011 και 5/2011 Πρακτικών της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή πλατείας Δημαρχείου».

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επιχώσεις με θραυστό υλικό και λοιπές εργασίες έργων υποδομής 3ης Π.Ε.».

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων στο ΔΔ Συβότων».

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο

Παραλαβή και ανάρτηση της μελέτης με τίτλο «Υδρολογική, υδραυλική και περιβαλλοντική μελέτη ρεμάτων 6ης Π.Ε. Δήμου Ηγουμενίτσας».

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σουλίου και Δήμου Ηγουμενίτσας για την πράξη «Προμήθεια εξοπλισμού εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Δήμου Σουλίου».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σουλίου και Δήμου Ηγουμενίτσας για την πράξη «Κατασκευή πεζοδρομίων πόλης Παραμυθιάς – Δήμου Σουλίου».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σουλίου και Δήμου Ηγουμενίτσας για την πράξη «Ανάπλαση ευρύτερης περιοχής παλιάς βρύσης και σχολείου Τ.Κ. Ελαταριάς – Δήμου Σουλίου».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σουλίου και Δήμου Ηγουμενίτσας για την πράξη «Ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου πηγών Κρυσταλλοπηγής – Δήμου Σουλίου».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο

Εξέταση αιτήσεων κατοίκων Περιφερικής Ενότητας Παραποτάμου για νέες παροχές ύδρευσης.

-Εισηγητής: Ιωάννης Γόγολος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο

Έγκριση κανονισμού κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας Δήμου Ηγουμενίτσας (Κανονιστική απόφαση).

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΠΠΑΣ Α. ΘΩΜΑΣ

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 9 Απριλίου 2012 ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 18:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

 

ΘΕΜΑ   1ο

 

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, για την καθαριότητα χώρων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Ιωάννης Γόγολος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   2ο

 

Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Αγοράς Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   3ο

 

Συζήτηση για τη λειτουργία της Φιλαρμονικής.

-Εισηγητής: Γεώργιος Κωλέττας – Δημοτικός Σύμβουλος

                                         & Πρόεδρος Δ.Σ. ΝΠΔΔ «ΠΑΚΠΠΟ».

 

ΘΕΜΑ   4ο

 

Κάλυψη δαπανών άφιξης Ολυμπιακής Φλόγας στην πόλη μας.

-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   5ο

 

Έγκριση των υπ’ αριθμ. 4/2011 και 5/2011 Πρακτικών της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   6ο

 

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή πλατείας Δημαρχείου».

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   7ο

 

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επιχώσεις με θραυστό υλικό και λοιπές εργασίες έργων υποδομής 3ης Π.Ε.».

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   8ο

 

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων στο ΔΔ Συβότων».

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ   9ο

 

Παραλαβή και ανάρτηση της μελέτης με τίτλο «Υδρολογική, υδραυλική και περιβαλλοντική μελέτη ρεμάτων 6ης Π.Ε. Δήμου Ηγουμενίτσας».

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 10ο

 

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σουλίου και Δήμου Ηγουμενίτσας για την πράξη «Προμήθεια εξοπλισμού εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Δήμου Σουλίου».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 11ο

 

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σουλίου και Δήμου Ηγουμενίτσας για την πράξη «Κατασκευή πεζοδρομίων πόλης Παραμυθιάς – Δήμου Σουλίου».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 12ο

 

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σουλίου και Δήμου Ηγουμενίτσας για την πράξη «Ανάπλαση ευρύτερης περιοχής παλιάς βρύσης και σχολείου Τ.Κ. Ελαταριάς – Δήμου Σουλίου».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 13ο

 

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σουλίου και Δήμου Ηγουμενίτσας για την πράξη «Ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου πηγών Κρυσταλλοπηγής – Δήμου Σουλίου».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 14ο

 

Εξέταση αιτήσεων κατοίκων Περιφερικής Ενότητας Παραποτάμου για  νέες παροχές ύδρευσης.

-Εισηγητής: Ιωάννης Γόγολος – Αντιδήμαρχος.

 

ΘΕΜΑ 15ο

 

Έγκριση κανονισμού κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας Δήμου Ηγουμενίτσας (Κανονιστική απόφαση).

-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

         ΠΑΠΠΑΣ Α. ΘΩΜΑΣ