Υπόγειος σταθμός στάθμευσης στην Ηγουμενίτσα μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου Jessica

perifereia

perifereiaΕνημέρωση για τις δυνατότητες αξιοποίησης του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA

Οι δυνατότητες αξιοποίησης του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA απασχόλησαν την ενημερωτική συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα στα Γιάννινα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε η εμπειρογνωμοσύνη για τη διερεύνηση εφαρμογής δράσεων μέσω του JESSICA στην Περιφέρεια Ηπείρου, καθώς και ο ρόλος και ο τρόπος λειτουργίας του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) Ηπείρου, που συστήθηκε από την Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος για την υλοποίηση του προγράμματος.

Τη σχετική ενημέρωση πραγματοποίησαν εκπρόσωποι του Τομέα Περιφερειακής Ανάπτυξης της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος, της IBG Management και της Grant Thornton. Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προγράμματος JESSICA αναφέρθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων (αρμόδια για θέματα Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών) κ. Τατιάνα Καλογιάννη. «Το «νέο» χαρακτηριστικό που εισάγεται με το πρόγραμμα αυτό είναι ότι η χρηματοδότηση έργων αστικής ανάπτυξης γίνεται μέσα από τη «μετατροπή των επιδοτήσεων» σε χρηματοδοτικό μηχανισμό «επιστρεπτέων χρηματοδοτήσεων». Έτσι, εξασφαλίζεται καλύτερη και αποτελεσματικότερη χρήση των κοινοτικών κονδυλίων, γιατί δημιουργούνται ισχυρότερα κίνητρα για την υλοποίηση βιώσιμων έργων. Ουσιαστικά, πρόκειται για μία προσπάθεια παρακίνησης του Ιδιωτικού Τομέα να αναζητήσει σε ένα μη επιδοτούμενο πλαίσιο, αλλά με εξασφαλισμένη την αρωγή του Τραπεζικού Τομέα, την εφαρμογή ενός ‘επιχειρηματικού οράματος’», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στην ενημερωτική συνάντηση παρουσιάστηκε το έργο «Εμπειρογνωμοσύνη για τη διερεύνηση εφαρμογής δράσεων μέσω του JESSICA στην Περιφέρεια Ηπείρου». Το συγκεκριμένο έργο βασίστηκε στα έργα των Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αστικής Αναγέννησης των Δήμων, τα ΓΠΣ και άλλες δράσεις. Μετά την αξιολόγηση των έργων (βάσει της συμβατότητάς του με το πλαίσιο, τους σκοπούς και τις ρυθμίσεις του JESSICA, την εφικτότητα υλοποίησης, τη σκοπιμότητα της παρέμβασης, τα αναμενόμενα έσοδα και τη δυνατότητα προσέλκυσης ιδιωτικών πόρων) διαμορφώθηκαν οι πίνακες κατάταξης των έργων. Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, τα έργα που αξιολογήθηκαν θετικά, κατατάχθηκαν σε τρεις κατηγορίες – «δεξαμενές». Τη «Δεξαμενή Α: Εντατικής Προετοιμασίας», που αφορά έργα άμεσης ένταξης για χρηματοδότηση, τη «Δεξαμενή Β: Ωρίμανσης», που περιλαμβάνει έργα τα οποία αποτελούν πιθανές μελλοντικές επενδύσεις για χρηματοδότηση, καθώς και τη «Δεξαμενή Γ: Ζύμωσης», που περιέχει κυρίως ιδέες και προθέσεις, παρά έργα.

Στη «Δεξαμενή Α» περιλαμβάνονται τα έργα:

–          Θερμαλιστικό Κέντρο Πρέβεζας

–          Ανάπλαση διατηρητέου κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου της «ΟΑΣΗΣ»

–          Διαμόρφωση υπαρχόντων κτισμάτων και περιβάλλοντος χώρου στα «Ψαροπλιά» Άρτας για ήπιες εμπορικές χρήσεις

–          Θεματικό ψυχαγωγικό πάρκο Περάματος

–          Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε σχολικές μονάδες και δημόσια κτίρια στα Ιωάννινα

–          Εκθεσιακό Κέντρο Άρτας

–          Υπόγειος σταθμός στάθμευσης στην Ηγουμενίτσα

–          Τουριστικό περίπτερο Περιάνθης

Την ενημερωτική συνάντηση απασχόλησαν ακόμη ο ρόλος και ο τρόπος λειτουργίας του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης Ηπείρου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΤΑΑ Ηπείρου ανέρχεται σε 21 εκ. ευρώ, ενώ η συνεισφορά του ΠΕΠ στο πρόγραμμα αγγίζει τα 15 εκ. ευρώ. Σκοπός του ΤΑΑ είναι να χρηματοδοτήσει έργα αστικής ανάπλασης που καθίστανται αρκούντως βιώσιμα μέσω παροχής δανεισμού με ευνοϊκούς όρους.

Η επενδυτική πολιτική με τον καθορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης των έργων και τον αρχικό προσδιορισμό των πλέον ώριμων έργων ολοκληρώνεται σταδιακά, και το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η δημοσίευση της ανοιχτής πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση στο JESSICA. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλλουν βασικά στοιχεία για τα προτεινόμενα έργα, όπως το επιχειρηματικό σχέδιο, τη διαδικασία ωρίμανσης και το ύψος της χρηματοδότησης. Στη συνέχεια το ΤΑΑ θα αξιολογήσει τα έργα και σε συνεργασία με την Περιφέρεια θα παρακολουθήσει τη διαδικασία ωρίμανσής τους.

Την συνάντηση εργασίας παρακολούθησαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρηματικών φορέων της Ηπείρου. Μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν ο πρόεδρος της ΠΕΔ Ηπείρου, Δήμαρχος Αρταίων κ. Ι. Παπαλέξης, οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ. Μ. Πλιάκος, κ. Στ. Παργανάς, κ. Πρ. Χατζηεφραιμίδης, ο Αντιδήμαρχος Ιωαννίνων κ. Β. Μασσαλάς, ο δημοτικός σύμβουλος Ιωαννίνων κ. Γ. Παπαδιώτης, εκπρόσωποι των Δήμων Ηγουμενίτσας και Πωγωνίου, ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Ηπείρου Α.Ε. κ. Γ. Παπαηλίας, καθώς και ο Α’ αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων κ. Ι. Μήτσης.

H εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη κ. Τ. Καλογιάννη

Κυρίες και κύριοι,

Το πλαίσιο χρηματοδοτήσεων Joint European Support Sustainable Investment City Areas είναι μία πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μεταφράζεται σε Κοινή Ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές.

     Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στοχεύει στην προώθηση βιώσιμων επενδύσεων σε αστικές περιοχές.

     Το «νέο» χαρακτηριστικό που εισάγεται με το πρόγραμμα αυτό είναι ότι η χρηματοδότηση έργων αστικής ανάπτυξης γίνεται μέσα από τη «μετατροπή των επιδοτήσεων» σε χρηματοδοτικό μηχανισμό «επιστρεπτέων χρηματοδοτήσεων».

Έτσι, εξασφαλίζεται καλύτερη και αποτελεσματικότερη χρήση των κοινοτικών κονδυλίων, γιατί δημιουργούνται ισχυρότερα κίνητρα για την υλοποίηση βιώσιμων έργων.

Ουσιαστικά, πρόκειται για μία προσπάθεια παρακίνησης του Ιδιωτικού Τομέα να αναζητήσει σε ένα μη επιδοτούμενο πλαίσιο, αλλά με εξασφαλισμένη την αρωγή του Τραπεζικού Τομέα, την εφαρμογή ενός «επιχειρηματικού οράματος».

     Με την ευκαιρία της σημερινής εκδήλωσης, θεωρώ σκόπιμο να αναφερθώ στις θέσεις της Περιφερειακής Αρχής, για την επιχειρηματικότητα σήμερα, οι οποίες συνοψίζονται στα παρακάτω:

  1. Οι πολιτικές ηγεσίες πρέπει, κατά τρόπο στιβαρό και αποφασιστικό, με θάρρος και διεισδυτικότητα να στοχεύουν σε μεταρρυθμίσεις που δεν θα καταπνίγουν κάθε καινούργια πρωτοβουλία, κάθε καινοτομία κάθε ενθουσιώδες ξεκίνημα.
  2. Οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να προσφέρονται στο κοινωνικό σύνολο χωρίς αλαζονεία, ολιγωρία και οκνηρία, ενώ οι δημόσιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί τήρησης της νομιμότητας πρέπει να είναι διαρκώς δραστήριοι, με ακαριαία δράση και υποδειγματικά δίκαιοι.
  3. Μέσω της ενθάρρυνσης της υγιούς επιχειρηματικότητας θα αναπτυχθούν πολιτικές απασχόλησης, ενώ η παύση της επιδοτούμενης και προστατευόμενης επιβίωσης εταιρειών με αιτιολογία τη διάσωση θέσεων εργασίας στο όνομα της κοινωνικής προστασίας, δεν θα προκαλεί δημόσια ελλείμματα, που δεν καταγράφονται ούτε σαν κοινωνικές δαπάνες
  4. Η επιδίωξη του κέρδους δεν πρέπει να λογίζεται σαν πράξη αντικοινωνική, αλαζονικά εγωιστική και περίπου καταδικαστέα.
  5. Ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος και η λειτουργία του είναι πλέον πασιφανές ότι πρέπει να απογαλακτιστεί από τα πολιτικά ή κομματικά τεκταινόμενα. Η διεισδυτική και ώριμη κρίση με τραπεζικά και επιχειρηματικά κριτήρια καθώς και η εμπορική στόφα των προσώπων που παίρνουν τις αποφάσεις πρέπει να τροφοδοτούν με το απαραίτητο «οξυγόνο» την ανάπτυξη των υγιών ιδεών και όχι να συντηρούν στην εντατική ημιθανείς επιχειρήσεις που παράγουν οτιδήποτε άσχετο προς τις ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας.
  6. Η επιχειρηματικότητα, σε περιβάλλον που το αυτονόητο δεν θα μετατρεπόταν εύκολα σε πολιτική ύλη, θα ήταν σε θέση, να συγκροτήσει έναν κορμό αστικών αξιών και να αποκτήσει το κύρος και την αναγνώριση που της αξίζει.

Το πλαίσιο χρηματοδοτήσεων JESSICA θεωρούμε ότι είναι ένα μικρό βήμα στην δημιουργία μιας μεγάλης λεωφόρου.

Σας ευχαριστώ πολύ.