Πρόσκληση στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

perifereia

perifereiaΤην Τετάρτη 25 Ιουλίου 2012 και ώρα 15:30 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1) Επικύρωση των αποφάσεων  – Πρακτικών της 6ης και 7ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

2) Περί καθορισμού των εδρών – διοικητικών μονάδων ΤΑΞΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Νόμου 4070/2012 (Α’ 82)

(συνέχεια της συζήτησης  από  προηγούμενη συνεδρίαση)

(εισήγηση: ο  Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Καραμπίνας)

3) Χορήγηση αδειών σε πλωτά μέσα στη λίμνη Παμβώτιδα.

(εισήγηση: ο Θεματικός  Αντιπεριφερειάρχης  κ. Γ. Καραμπίνας)

4) Έγκριση τροποποίησης Προγραμμάτων Κ.Α.Π. Περιφέρειας Ηπείρου.

(εισήγηση: η Δ/νση  Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)

5) Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων  οικονομικού έτους 2011  της Περιφέρειας Ηπείρου.

(εισήγηση: Δ/νση Οικονομικού)

6) Σχετικά με τις εξελίξεις στο θέμα  του  ΧΥΤΑ Ελληνικού

(εισήγηση: η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»)