Σταύρος Καλογιάννης: Να απαλλαγούν οι Φορείς Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών από τον ΦΠΑ

Την τροποποίηση του ισχύοντος καθεστώτος ΦΠΑ των Φορέων Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της χώρας έφερε στη Βουλή ο Σταύρος Καλογιάννης, με Ερώτησή του (υπ’ αρ. πρωτ. 1762/2014) προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος (ΠΕΚΑ), ώστε να μπορούν οι Φορείς να έχουν συμπληρωματικά έσοδα από ίδιες δραστηριότητες.
Ειδικότερα στην Ερώτησή του αναφέρει:
«Οι Φορείς Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του ευρύτερου δημοσίου τομέα και εποπτεύονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).
Λόγω του χαρακτήρα τους οι Φορείς Διαχείρισης δεν εντάσσονται σε καθεστώς ΦΠΑ. Για το λόγο αυτό είναι αδύνατο να έχουν έσοδα από ίδιες δραστηριότητες, όπως από την πώληση δικών τους εκδόσεων, αναμνηστικών δώρων, κλπ.
Οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών επιτελούν σημαντικό έργο για την προστασία των ευαίσθητων οικοσυστημάτων της χώρας μας και είναι σκόπιμη η συνέχιση της λειτουργίας τους με ενισχυμένους μάλιστα πόρους».
Ο Σταύρος Καλογιάννης ρωτά τον αρμόδιο Υπουργό:
 Εάν είναι στις προθέσεις του Υπουργείου ΠΕΚΑ να επανεξετάσει το ισχύον καθεστώς ΦΠΑ ώστε να μπορούν οι Φορείς Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών να έχουν συμπληρωματικά έσοδα από ίδιες δραστηριότητες;
Ποιές οι ενέργειες του Υπουργείου για τη συνέχιση λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών μετά τις 31/12/2015, οπότε λήγει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» από το οποίο χρηματοδοτούνται.