Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος επανέρχεται η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Φυσικού Αερίου

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη διέλευση του αγωγού φυσικού αερίου από την Ήπειρο επανέρχεται και θα συζητηθεί τη Δευτέρα 03-12-2012 στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου.Το θέμα είναι τέταρτο στην ημερήσια διάταξη και έχει τίτλο «Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Ελληνοϊταλικός Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης- Ελληνικό Υποθαλάσσιο Τμήμα» και φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία «IGI POSEIDON A.E.».

Όταν εισήλθε για πρώτη φορά το θέμα για συζήτηση, πριν από λίγες εβδομάδες, αναβλήθηκε για να ζητηθούν διευκρινίσεις και επανέρχεται..