Συνάντηση στην Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος «InterregV-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» για το έργο «DOCK-BI»

Share Button

Αντιπροσωπεία της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε συμμετείχε σε σύσκεψη που διοργανώθηκε στις 24 Ιουλίου 2019, από την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ -ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020, στο Μπάρι της Ιταλίας. Αντικείμενο της συνάντησης η συζήτηση για την πορεία του έργου με ακρωνύμιο DOCK-BI του προγράμματος InterregV-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο συντονιστής της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ -ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020 κ. Gianfranco Gandalleta, ο χειριστής του έργου DOCK-BI κ. Francesco Basile, καθώς και εκπρόσωποι από τον Επικεφαλή του έργου Κοινοπραξία ASI του Μπρίντιζι (Consortium for the Industrial Development Area of Brindisi).

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας παρουσίασε τις μέχρι στιγμής ενέργειές του στα πλαίσια του έργου. Η Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος δέχτηκε με ικανοποίηση το γεγονός ότι η Ο.ΛΗΓ. Α.Ε. πρώτη από όλους τους εταίρους έχει συμβασιοποιήσει σχεδόν το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου και οι εργασίες για τη διαμόρφωση/ολοκλήρωση του κτιρίου του Τερματικού Σταθμού Τ3 έχουν ήδη ξεκινήσει.

Υπενθυμίζεται ότι το αντικείμενο του έργου για την Ο.ΛΗΓ. Α.Ε. είναι η ολοκλήρωση του κτιρίου του Τερματικού Σταθμού Τ3 με χρονοδιάγραμμα το Δεκέμβριο του 2020.

Τέλος, εξετάζεται το ενδεχόμενο μετά την ολοκλήρωση του έργου DOCK-BI να γίνει παρουσίασή του, ως παράδειγμα καλής πρακτικής, σε διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια.

Το έργο με ακρωνύμιο DOCK-BI «Ανάπτυξη των συνδέσεων μεταξύ των βασικών λιμένων του Μπρίντιζι και της Ηγουμενίτσας» (“Development Of Connections between the Key ports of Brindisi and Igoumenitsa”), συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg VA Greece-Italy 2014-2020 με συνολικό προϋπολογισμό για την Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε 993.425,00€ .

Το DOCK-BI, που χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας 3 (Πολυτροπικό Σύστημα Αειφόρου Μεταφοράς) του Προγράμματος INTERREG Ελλάδας-Ιταλίας 2014-2020, είναι ένα έργο υποδομής που αποσκοπεί στην αναβάθμιση των λιμενικών περιοχών και της διασυνοριακής διασύνδεσης με πλοία μεταξύ των βασικών λιμένων του Μπρίντιζι και της Ηγουμενίτσας, μέσω της υλοποίησης στρατηγικών παρεμβάσεων στον τομέα της υποδομής, προκειμένου να ενισχυθούν οι θαλάσσιες μεταφορές και να βελτιωθεί η προσβασιμότητα και η ολοκλήρωση με τις παρακείμενες περιοχές των λιμένων.

Το DOCK-BI είναι ένα από τα 51 έργα που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας InterregV-AGreece-Italy 2014-2020. Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι ο ορισμός μιας στρατηγικής διασυνοριακής ανάπτυξης μεταξύ της Απουλίας και της Ελλάδας, με στόχο την ανάπτυξη μιας δυναμικής οικονομίας βασισμένης σε έξυπνα, βιώσιμα και χωρίς αποκλεισμούς συστήματα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.