Συνάντηση της Γενικής Γραμματέα με την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ε.Δ. Ηπείρου

Τα ζητήματα και προβλήματα που απασχολούν τους Δήμους της Ηπείρου τέθηκαν επί τάπητος στην πρώτη συνάντηση που είχε η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Βίκυ Ευταξά με το προεδρείο της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ηπείρου.

Η Γενική Γραμματέας, το μεσημέρι της Τετάρτης ( 9/10/13) συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Π.Ε.Δ. και Δήμαρχο Αρταίων  Ιωάννη Παπαλέξη, τον Αντιπρόεδρο και Δήμαρχο Ζίτσας Δημήτρη Ρογκότη, και τον Γραμματέα, Δημοτικό Σύμβουλο Ιωαννίνων Γιώργο Παπαδιώτη και αντάλλαξαν απόψεις για όλα τα τρέχοντα ζητήματα που αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Στη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν ζητήματα όπως:

·        η αξιολόγηση των δομών των Δήμων,

·        τα νομοθετικά και θεσμικά προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του «Καλλικράτη»,

·        οι προωθούμενες αλλαγές στον  εκλογικό νόμο που πρόκειται να εφαρμοστεί στις δημοτικές εκλογές τον Μάιο του 2014. 

Κατά τη διάρκεια του διαλόγου που αναπτύχθηκε υπήρξε ταύτιση απόψεων για την αναβάθμιση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσα από την προώθηση συγκεκριμένων Νομοθετικών και Θεσμικών αλλαγών που θα σέβονται και θα ενισχύουν το διακριτό ρόλο των συγκεκριμένων θεσμών.

Ειδικότερα, τονίστηκε πως με αφορμή την κινητικότητα και την αξιολόγηση των δομών, έστω και πυροσβεστικά,  πρέπει να τεθούν οι βάσεις για τη δημιουργία ενός ευέλικτου και εκσυγχρονισμένου μοντέλου Αυτοδιοίκησης και ουσιαστικής αποκέντρωσης του κρατικού μηχανισμού που θα  ενισχύει το ρόλο τόσο των Ο.Τ.Α. , όσο και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όχι μόνο σε επίπεδο αρμοδιοτήτων αλλά και στελεχιακού δυναμικού, για να μπορούν  να επιτελούν το ρόλο τους προς όφελος των πολιτών και του τόπου.

Ταυτόχρονα όλοι τους συμφώνησαν πως η συνεργασία θα πρέπει να είναι στενή και διαρκής προκειμένου να υπάρξουν πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της  άρσης της γραφειοκρατίας και παράλληλα συζήτησαν επιμέρους ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι της Ηπείρου λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους.