Συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης Περιφέρειας για την Αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Ηπείρου

perifereia

perifereiaΤην Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 17:00 συνεδριάζει η Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας Ηπείρου στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (κτίριο Περιφέρειας Ηπείρου – 2ος όροφος), με θέμα:

«Γνωμοδότηση για την Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Ηπείρου»

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35, παρ. 2, εδ. Γ του Ν.4042/2012 (ΦΕΚ24/Α/13-2-2012).

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου (http://www.php.gov.gr)  –  κατηγορία: Διαβούλευση για την Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων

βρίσκεται αναρτημένο, από τις 02 Δεκεμβρίου 2013, το κείμενο «Μη τεχνική περίληψη αναθεώρησης ΠΕΣΔΑ Ηπείρου».