ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25/2/15 ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ

Την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου έτους  2015 και ώρα 15.30, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1.    Επικύρωση των αποφάσεων – πρακτικών 13ης/19-12-2014 και 1ης/14-1-2015 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
2.    Αντιμετώπιση πλημμυρικών και έκτακτων καιρικών φαινομένων – Αποκατάσταση ζημιών.
(εισήγηση: ο Περιφερειάρχης, οι επικεφαλής των παρατάξεων Π.Σ., οι χωρικοί   Αντιπεριφερειάρχες)
3.    Ζητήματα λειτουργίας και αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συμβουλίου.
       (εισήγηση: η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ», εξ αναβολής)

4.    Έγκριση για συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

«COSME PROGRAMME 2014».
        (εισήγηση: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας)

5.    Αποδοχή απόφασης 2ης τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 16352/17-10-2013 Απόφασης ένταξης  έργων της ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ (ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ)» στο Πρόγραμμα ¨Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013¨ (ΠΑΑ), Μέτρο 41, Υπομέτρο L313 «Ενθάρρυνση  τουριστικών δραστηριοτήτων», Δράση  L313-4 «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών».
        (εισήγηση: η Δ/νση Διά Βίου Μάθησης-Απασχόλησης-Εμπορίου & Τουρισμού)

6.    Έγκριση 2ης τροποποίησης  του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2015.
        (εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)

7.    Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το  Δ΄ τρίμηνο έτους 2014.
(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)