Συνεδριάζει αύριο η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 09:30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 18-11-2014 συνεδριάσεως.

 1. Απόφαση επί της από 03-11-2014, ένστασης του Π. Ντούλια, κατά του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 21-10-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
 2. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-11-2014 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση οδικού ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο Φανερωμένης της 2ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 23.000,00 με ΦΠΑ.
 3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Ροδαυγής», αναδόχου Κ/Ξ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΜΥΡΗΣ, μέχρι την 30-01-2015.
 4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Μετσόβου προς Κατάρα», αναδόχου εταιρείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε., μέχρι την 31-03-2015.
 5. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ενίσχυση ύδρευσης – αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Προδρομίου και Τ.Κ. Ζερβοχωρίου του Δήμου Σουλίου», αναδόχου εταιρείας «ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.», μέχρι την 21-12-2014.
 6. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση κόμβου Εγνατίας Οδού προς Γραμμενοχώρια», αναδόχου εταιρείας «Δημοσθένης Βήχας & Σια Ο.Ε.», μέχρι την 09-04-2015.
 7. Έγκριση του από 18-11-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή στεγάστρου αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Μετσόβου – Προμήθεια υλικών», προϋπολογισμού € 73.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 8. Έγκριση του από 17-11-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2014 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 9. Έγκριση του Πρακτικού 1/31-10-2014 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση τοιχογραφιών στο καθολικό της Ιεράς Mονής Αγίου Γεωργίου Καμίτσιανης Τσαμαντά», προϋπολογισμού 157.929,76 € πλέον Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ318/8 με Κ.Α. 2013ΕΠ31880010 και τίτλο «Cult. Routes: Cross- Border Cultural Routes- Περιφέρεια Ηπείρου».
 10. Έγκριση του Πρακτικού 1/05-11-2014 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση τοιχογραφιών Ιεράς Μονής Γηρομερίου», προϋπολογισμού 115.852,85 € πλέον Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ318/8 με Κ.Α. 2013ΕΠ31880017 και τίτλο «ICE- I.C.E. Innovation, culture and Creativity for a new economy – Περιφέρεια Ηπείρου».
 11. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της Διακήρυξης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Ν. Γεννεσίου της Θεοτόκου Βαριάδων», προϋπολογισμού 113.821,14 € πλέον Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ318/8 με Κ.Α. 2013ΕΠ31880010 και τίτλο «Cult. Routes: Cross- Border Cultural Routes- Περιφέρεια Ηπείρου».
 12. Έγκριση διενέργειας δημόσιας προφορικής δημοπρασίας και κατάρτιση της διακήρυξης,  για τη μίσθωση ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Περιφέρειας Ηπείρου.
 13. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 37/1633/20-12-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.
 14. Έγκριση δαπάνης για πάγιο κατ’ αποκοπή χορήγημα καθαριότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 15. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης εργασιών για την Συντήρηση ατμοσφαιρικών και μετεωρολογικών σταθμών στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 16. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 17. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή Δευτεροβάθμιας Ιατρικής Επιτροπής για το έτος 2014.
 18. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια μιας φωτογραφικής μηχανής, για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρεια Ηπείρου.
 19. Έγκριση δαπανών για την προμήθεια δειγμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και για την μεταφορά δειγμάτων πατάτας του προγράμματος επισκοπήσεων, του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγιειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 20. Έγκριση προμήθειας κτηνιατρικών υλικών και υλικών δειγματοληψίας, για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 21. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 22. Έγκριση διοργάνωσης Συνάντησης Διαβούλευσης για υλοποίηση Επιχειρησιακού Σχεδίου TEBA/FEAD με το Υπουργείο Εργασίας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 23. Έγκριση μετακίνησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Σταύρου Παργανά στις Βρυξέλλες και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 24. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου του Τμήματος Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Δνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Όλγας Αντωνακούδη στη Θεσσαλονίκη, στις 27 και 28-11-2014 για τη συμμετοχή της στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 – Μέτρο 2.1.4: Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις – Εκπαίδευση χρηστών σε θέματα επί της διαδικασίας πληρωμής» που θα διεξαχθεί στις 27 και 28-11-2014 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 25. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-11-2014 επαναληπτικής δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Αντιπλημμυρικά έργα στο Δ.Δ. Ζερβού του Δήμου Ζηρού») προϋπολογισμού € 15.000,00 με ΦΠΑ, ο οποίος απέβη άγονος και ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου.
 26. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/21-11-2014 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας της διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της», προϋπολογισμού 44.560,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων.
 27. Έγκριση προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας (υποδήματα & είδη ένδυσης), για τη χορήγησή τους στους υπαλλήλους που ασχολούνται με εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 28. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια προστατευτικών τζαμιών θυρίδων εξυπηρέτησης πολιτών, για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 29. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, Γάτσιου Αναστασίου, στην Αθήνα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΙΝ.ΕΠ. από 01 έως 05/12/2014 με θέμα «Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 30. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 21/894/24-07-2013 απόφασης της οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την ανάθεση της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Γεωτεχνική – Εδαφοτεχνική Μελέτη Έργων Ανάσχεσης Βραχοπτώσεων Τμήματος Ανθούσα – Αγιά της 5ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προεκτιμώμενης αμοιβής € 58.978,95 χωρίς ΦΠΑ.
 31. Έγκριση του Πρακτικού Νο3/14-11-2014 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Θεσπρωτίας για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2013-2014 και το σχολικό έτος 2014-2015 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων.
 32. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/21-11-2014 της Επιτροπής Διενέργειας της 3ης διαδικασίας διαπραγμάτευσης για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2014-2015 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων.
 33. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/15-10-2014 της Επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια: 1) πετρελαίου θέρμανσης, 2) υγρών καυσίμων κίνησης και 3) λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠΔΔ του Νομού (ΤΕΙ Ηγουμενίτσας, ΙΚΑ Ηγουμενίτσας και Βρεφονηπιακού Σταθμού Ηγουμενίτσας), για το έτος 2015.
 34. Έγκριση διακήρυξης μίσθωσης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης για τη μίσθωση του δημόσιου ιχθυοτροφείου Λούτσα-Παπαδιά της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 35. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Π.Ε. Θεσπρωτίας Λογοθέτη Θωμά, Κόκορη Αρετής – Μελίνας και Αθανασίου Κωνσταντίνου, μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης & παραλαβής και της Ομάδας Εργασίας του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ACROSSE (Accessibility improved at border CROSings for the integration of South East Europe)”, στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας SOUTHEAST EUROPE 2007-2013, στη Βιέννη (Αυστρία), για τη συμμετοχή τους στο συνέδριο (workshop) που διοργανώνεται στα πλαίσια του ανωτέρω έργου, στις 05-12-2014 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 36. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Σαρμπάνη Χρυσούλας, στην Αθήνα, προκειμένου να παρακολουθήσει το επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης με κωδικό 80256Ο14 και τίτλο “Εκπαίδευση στις Ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις”, που θα διεξαχθεί από 02/12/2013 μέχρι 04/12/2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 37. Έγκριση δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης (εκσκαφέας -φορτωτής – φορτηγό – χορτοκοπτικό κλπ), για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Άρτας (άρση καταπτώσεων, καθαρισμός δρόμων, κοπή βλάστησης κλπ), από 3/6/2014, που προκλήθηκαν από έντονα φαινόμενα που βρίσκονταν σε εξέλιξη, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 2114/2014/Φ300.09. ΜΙΜΟ  (ΑΔΑ: 74Η27Λ9-ΩΩ7)  απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
 38. Έγκριση δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης (βυτίων μεταφοράς νερού, χορτοκοπτικών και διαφόρων άλλων μηχανημάτων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών κατά την αντιπυρική περίοδο 2014 και ιδιαίτερα κατά τον χρόνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 2632/2014/ (ΑΔΑ: ΩΖΑΙ7Λ9-Φ5Σ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
 39. Έγκριση δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης, από 3-9-2014, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1583/16.06.14 (ΑΔΑ:ΒΧΛΒ7Λ9-ΥΔΛ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, για την κοπή της ανεπιθύμητης βλάστησης στο έρεισμα του δρόμων στις παρακείμενες τάφρους και την αποκατάσταση της ορατότητας από ανεπιθύμητη βλάστηση στο επαρχιακό δίκτυο και σε τεχνικά δρόμων με πολύ βλάστηση της Π.Ε. Άρτας.
 40. Έγκριση δαπάνης για την μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης (εκσκαφέας ελαστικοφόρος) για τον καθαρισμό διαφόρων στραγγιστικών τάφρων στο πεδινό τμήμα της Π.Ε. Άρτας, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 3386/21.11.2014 απόφαση (ΑΔΑ: ΒΑΨ17Λ9-ΥΝ5) του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Άρτας.
 41. Έγκριση των Πρακτικών Ι/7-11-2004 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής) και ΙΙ/19-11-2014 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη της Π.Ε. Άρτας που θα υλοποιήσει το παραδοτέο 5.2.4 «Αξιοποίηση & Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Σχεδίου (Exploitation Business Plan)», προϋπολογισμού € 34.000,00 με ΦΠΑ, για το Έργο «Development of sustainable biogas strategies for integrated agro industrial waste management και ακρωνύμιο BioGAIA», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013».
 42. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, Φυσέκη Αικατερίνης στη Θεσσαλονίκη, από 26 έως 29-11-2013 για την παρακολούθηση εκπαίδευσης με θέμα «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 – Μέτρο 2.1.4: Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις – Εκπαίδευση χρηστών σε θέματα επί της διαδικασίας πληρωμής», και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 43. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Γεωργαλή Ιωάννη, στην Θεσσαλονίκη στις 25-11-2014 και την 1-12-2014 για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας (αναχώρηση και επιστροφή από την έκθεση «ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 2014» στο Μόναχο), και έγκριση των σχετικών δαπανών.