Συνεδριάζει η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων Περιφέρειας Ηπείρου

Την Τρίτη 18 Ιουνίου και ώρα 10:00 π.μ. συνεδριάζει, εξ αναβολής,  η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Περιφέρειας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση πρακτικών προηγουμένης συνεδρίασης.
  2. Εκλογή Αντιπροέδρου.
  3. Έγκριση πρακτικού πενταμελούς επιτροπής τοποθέτησης δικαιούχων παραγωγών και επαγγελματιών στις θέσεις των λαϊκών αγορών των περιοχών Πάργας και Καναλακίου του Δήμου Πάργας της Π.Ε. Πρέβεζας.
  4. Παράταση λειτουργίας του ωραρίου καταστημάτων στο ιστορικό κέντρο της Πρέβεζας.