Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Ημερήσια Διάταξη της Οικονομικής Επιτροπής

 

 Την Πέμπτη 19-05-2011  και ώρα 12.00 μ.μ.  συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή  της Περιφέρειας Ηπείρου  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από  13-05-2011 συνεδρίασης.
 2. Διεξαγωγή του πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης Δημόσιου Κτήματος Καστρίου Πρέβεζας, για τα έτη 2011-2012.
 3. Διεξαγωγή του πλειοδοτικού διαγωνισμού Μίσθωσης Δημόσιου Κτήματος Λούρου Πρέβεζας, για τα έτη 2011-2012.
 4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή Γυμνασίου – Λυκείου Πραμάντων (Β’ Φάση)», αναδόχου εταιρείας «Κολώνας Ευάγγελος & Σία Ε.Ε.», μέχρι την 30-11-2011.
 5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου «Μέγγουλης» Περιστερίου Πωγωνίου», αναδόχου Γεωργίου Ζιάκκα, μέχρι την 31-08-2011.
 6. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω διαφοράς αξίας ασφάλτου) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση και αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου Δήμου Τζουμέρκων Ν. Ιωαννίνων», αναδόχου Βασιλείου Χριστιά.
 7. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-05-2011 δημοπρασίας  με πρόχειρο διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επισκευή καταθλιπτικού αγωγού Α4 Ροδοτοπίου» προϋπολογισμού € 32.000,00 με ΦΠΑ.
 8. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής στην Αθήνα, του νομικού συμβούλου της Π.Ε. Ιωαννίνων, για τη συμμετοχή του στο συνέδριο που οργανώνει η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., στις 27 και 28-05-2011.
 9. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην ημερίδα – ανοιχτή συζήτηση που διοργανώνεται στα Ιωάννινα στις 15/6/2011, με πρωτοβουλία της οικονομικής εφημερίδας «ΕΞΠΡΕΣ» και θέμα «Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης, τουρισμός, υποδομές και νέες επενδύσεις: Πώς θα εξελιχθούν σε ισχυρούς πυλώνες στήριξης της οικονομίας της Ηπείρου. Πλεονεκτήματα, αδυναμίες και αναγκαίες προσαρμογές».
 10. Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση της συνδρομής, για το έτος 2011, του έργου «Διαρκής Κώδικας Προμηθειών & Μισθώσεων του Δημοσίου Τομέα», του Δημ. Σολδάτου, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 11. Συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου της Π.Ε. Άρτας, με τίτλο «Κατασκευή γέφυρας στο δόμο Πολύδροσο – Βίγλα», προϋπολογισμού για δημοπράτηση €1.545.839,99.
 12. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας, με τίτλο «Επείγουσες εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης στο επαρχιακό ορεινό οδικό δίκτυο», αναδόχου Τεχνικής Εταιρείας «Ελευθέριος και Λάμπρος Γεωργούλας Ο.Ε.».
 13. Έγκριση διεξαγωγής επαναληπτικού ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠΔΔ, με σύντμηση του χρόνου δημοσίευσης (15 ημέρες) λόγω του επείγοντος, και έγκριση των όρων της διακήρυξης.
 14. Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασμού της ημέρας μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.
 15. Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασμού της ημέρας μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.
 16. Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασμού της ημέρας μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.
 17. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.