Συνεδριάζει τη Μ. Τετάρτη η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

perifereia21

Τη Μεγάλη Τετάρτη   20/4/2011,  και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1 Ιωάννινα, 2ος όροφος), συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης με 16 θέματα ημερήσιας διάταξης, τα εξής:

 1. Επικύρωση αποφάσεων 1ου Πρακτικού της Συνεδρίασης της Επιτροπής  Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου
 2. Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΙΓΜΕ και της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου καθώς και την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη: «Μελέτη κατολισθήσεων στα Δ.Δ. Μουζακαίων, Δαφνούλας, και Μάζια του Δήμο Ιωαννιτών».
 3. Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Δήμου Σουλίου και ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς καθώς και την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη: «Επισκευή αντλιοστασίων ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς»
 4. Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Ιωαννίνων, Δήμο Ζίτσας & ΤΟΕΒ Κρύας – Λαψίστας καθώς και την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη: « Επισκευή καταθλιπτικού αγωγού Α4 Ροδοτοπίου»
 5. Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Ιωαννίνων, Δήμο Ζίτσας και ΤΟΕΒ Λιθίνου, καθώς και την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη: « Αποκατάσταση αρδευτικού Λιθίνου»
 6. Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Πρέβεζας, Δήμο Ζητού  και ΤΟΕΒ Μπόϊδα Μαυρής, καθώς και την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη: « Αποκατάσταση βλαβών αντλιοστασίου Αο Παντάνασσας (ΤΟΕΒ Μπόϊδα Μαυρής)».
 7. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: «Αιολικός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  συνολικής ισχύος 17,5 Mwp  στις θέσεις «Ράχη Λάνη»,«Νάστος»,«Καθάρια Ράχη»,«Κολοβού» (όρη Κουρέντων) των Δήμων Δωδώνης και Ζίτσας Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, Περιφέρεια Ηπείρου.» της εταιρείας «ADEMCO ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΥΡΕΝΤΩΝ ΕΠΕ».(εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού)
 8. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά  στην εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών, έκτασης 27.101,94 τ.μ. στη θέση «Πολύκενο», Τ.Δ. Δελβινακίου, Δήμου Πωγωνίου, φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η κ. Όλγα  Πάντου (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).     
 9. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: «Αύξηση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας (τροποποίηση αρ. 67138/13-10-08 απόφασης Γ.Γ.Π.Η.),  δυναμικότητας 230 τόνων ετησίως σε θαλάσσια έκταση 19,6 στρ.. στη θέση «Όρμος Παναγιά»  Λωρίδας  Σαγιάδας , Δήμου Φιλιατών Θεσπρωτίας.», της εταιρείας «ΛΩΡΙΔΑ Α.Ε.» (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).
 10. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: «Αύξηση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας (τροποποίηση αρ. 4122/19-9-07 απόφασης Γ.Γ.Π.Η.),δυναμικότητας 230 τόνων ετησίως σε θαλάσσια έκταση 10 στρ. στη θέση «Κάτω Αετού» Λωρίδας Σαγιάδας , Δήμου Φιλιατών Θεσπρωτίας.», της  εταιρείας : «ΝΗΡΕΥΣ  Α.Ε (πρώην Ερινός Α.Ε.).». εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).
 11. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά το έργο: «Αύξηση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας  ιχθυοκαλλιέργειας (τροποποίηση αρ. 1845/28-4-09 απόφασης Γ.Γ.Π.Η.), δυναμικότητας 230 τόνων ετησίως σε θαλάσσια έκταση 20 στρ. στη θέση «Σταυρός Αετού» Λωρίδας Σαγιάδας, Δήμου Φιλιατών Θεσπρωτίας.», της Εταιρείας: «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. (πρώην Ιχθυοκαλλιέργειες Καλαμά)».(εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).
 12. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: «Αύξηση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας  ιχθυοκαλλιέργειας (τροποποίηση αρ. 2103/30/0/07 απόφασης Γ.Γ.Π.Η.), δυναμικότητας 204 τόνων ετησίως σε θαλάσσια έκταση 16,9 στρ. στη θέση «Κάτω Αετός» Λωρίδας Σαγιάδας , Δήμου Φιλιατών Θεσπρωτίας.», της εταιρείας: «MARICOM FISH A.E.»,(εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).
 13. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά το έργο: «Κατασκευές στον αιγιαλό και θαλάσσιο χώρο, στη θέση «Χασομέρι Αετού» Λωρίδα Σαγιάδας της Δημοτικής Ενότητας Σαγιάδας του Δήμου Φιλιατών, Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, Περιφέρειας  Ηπείρου», της εταιρείας: «ΔΕΛΦΙΝΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).
 14. Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά το έργο: «Αξιοποίηση της υφιστάμενης αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «Βρυση Πασιά» Τοπικής Κοινότητας Ασπραγγέλων της Δημοτικής Ενότητας Κεντρικού Ζαγορίου του Δήμου Ζαγορίου, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, με σκοπό τον ποιοτικό έλεγχο του νερού αυτής για βιομηχανία εμφιάλωσης». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι οι κ.κ. Μαντζούκας Βασίλειος – Απόστολος και Ελευθέριος. (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).
 15. Έγκριση Συμμετοχής  στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση : « ΤΑΞΙΔΙ»
 16. Έγκριση Συμμετοχής  στην Έκθεση «20 AGRO QUALITY FESTIVAL»