Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος

 

2011-01-18 19:31:36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγαπητά μέλη – φίλοι, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος & Αρχαιολογικών χώρων Ν. Θεσπρωτίας σας προσκαλεί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, που θα γίνει την Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δασάκι Ηγουμενίτσας. Θα πραγματοποιηθεί συζήτηση αναφορικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα που υφίστανται στην περιοχή μας.

 

Θα είναι μεγάλη χαρά για εμάς να παρευρεθείτε.

 

 

 

Με εκτίμηση το Δ.Σ. του Συλλόγου

 

 

 

 

 

 

 

 

Επανέρχεται το υδροηλεκτρικό στην Αβαρίτσα;

2011-01-17 22:11:35

 

 

Επανέρχεται το υδροηλεκτρικό στην Αβαρίτσα;

 

Εγκρίθηκε, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος – Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Μελέτη για την κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 5,7 MW στον Καλαμά και συγκεκριμένα στα όρια των Δήμων Φιλιατών και Παραμυθιάς. Φορέας Υλοποίησης του έργου θα είναι η ΔΕΗ Ανανεώσιμες – ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΕ.

 

H ΔΕΗ Ανανεώσιμες – ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΕ κατέχει άδειες παραγωγής για τρία μικρά υδροηλεκτρικά έργα στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Θεσπρωτίας και Αρκαδία, συνολικής ισχύος 21,4W. Ένα από αυτά ήδη κατασκευάζεται, επί του ποταμού Αξιού, ΜΥΗΕ Ελεούσας, ισχύος 6,6ΜW.

 

Το υδροηλεκτρικό έργο, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, προτείνεται να αξιοποιήσει ενεργειακά τις παροχές του ποταμού. Λαμβάνοντας υπόψιν τον σχεδιασμό του έργου και τον τρόπο λειτουργίας, μπορεί να χαρακτηριστεί ως σχετικά μικρής κλίμακας ως προς το σύνολο των παραμέτρων του.

 

Το ιστορικό του έργου

 

Για το έργο αυτό, όπως αναφέρεται στη σχετική προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που υπεβλήθη στο ΥΠΕΧΩΔΕ από την εταιρεία, είχε υποβληθεί αρχικά στο ΥΠΑΝ, από την τότε ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ, αίτημα για έκδοση Άδειας Εγκατάστασης και παράλληλα είχε υποβληθεί ο σχετικός φάκελος Προέγκρισης Χωροθέτησης. Ωστόσο, δεν καταστεί δυνατή η εξέλιξη της διαδικασίας τότε και συγκεκριμένα:

 

Στις 18/02/2002 υπεβλήθη στην Περιφέρεια Ηπείρου – Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, αίτηση για άδεια εγκατάστασης και ενάμισι χρόνο μετά, στις 28.08.2003, εκδόθηκε τελικά απορριπτική απόφαση από την Δ/νση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Ηπείρου βασιζόμενη στα εξής:

 

– Κίνδυνος υπερκάλυψης του φράγματος από τη μεταφορά φερτών στερεών υλικών

 

– Δυσμενείς επιπτώσεις στην κυκλοφορία ψαριών

 

– Δυσκολία στην εξάσκηση ναυταθλητικών δραστηριοτήτων (rafting, canoe-cayak)

 

– Κίνδυνος πλημμυρών και υποβάθμισης – καταστροφής των παρακείμενων γεωργικών εκτάσεων εξαιτίας εξαιτίας των φαινομένων του μαιανδρισμού που θα εμφανιστούν μετά τις προσχώσεις.

 

Η επενδύτρια εταιρεία, θεωρώντας καταχρηστική την έκδοση της απορριπτικής απόφασης, υπέβαλλε στις 23.10.2003 προσφυγή στο τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων. Μετά την παρέλευση σχεδόν 3 ετών, στις 12.12.2006 το θέμα συζητήθηκε και η απόφαση του δικαστηρίου εξεδώθη την 05.06.2007, η οποία παραπέμπει την υπόθεση στο ΣτΕ, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι στερείται αρμοδιότητος.

 

Τι γίνεται σήμερα

 

Η εταιρεία – προκειμένου της συντομότερης και ουσιαστικότερης διευθέτησης του θέματος, όπως αναφέρει στην ΠΠΕ, παραιτήθηκε από προσφυγή που είχε υποβάλλει στο ΣτΕ κατά της Απορριπτικής Απόφασης και επανέρχεται με τροποποιημένη την αρχική προμελέτη ως εξής:

 

Εγκατάσταση 8 βαθειών διωρύγων επί του φράγματος, οι οποίες φράσσονται με θυροφράγματα, με σκοπό την ενίσχυση της πρόληψης φαινομένων πλημμυρών και πρόσχωσης φερτών, καθώς και η εγκατάσταση διόδου κανόε – καγιάκ για την εξάσκηση ναυταθλητικών δραστηριοτήτων κατά τη λειτουργία του έργου. Σύμφωνα με την προμελέτη, με την εγκατάσταση των διωρύγων επιτυγχάνεται απόλυτη προστασία έναντι πλημμυρών, ακόμα και σε ακραίες περιπτώσεις πλημμυρικών φαινομένων.

 

Επί της νέας τροποποιημένης/προμελέτης το τμήμα αλιείας της Ν.Α. Θεσπρωτίας, έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά με το εξής σκεπτικό:

 

· «Η Π.Π.Ε.Α. δεν μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για τη σύνταξη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη στιγμή που δεν αναλύει και δεν τεκμηριώνει τις επιπτώσεις στην ιχθυοπανίδα ούτε ανά είδος και πολύ περισσότερο ούτε ποσοτικά. Χαρακτηριστικό είναι ότι ουσιαστικά παρακάμπτει το ζήτημα της θνησιμότητας στους στροβίλους για τα άτομα με μεγέθη που ξεφεύγουν από «την κατάλληλη εσχάρα» (σελίδα 101 της Π.Π.Ε.Α.)

 

· Η Π.Π.Ε.Α. περιγράφει στοιχειωδώς τον ιχθυοδιάδρομο χωρίς να τεκμηριώνει την αποτελεσματικότητά του ανά είδος ιχθυοπανίδας και ενώ αναφέρεται ότι ο σχεδιασμός των ιχθυοδρόμων εξαρτάται από πολλές παραμέτρους με σημαντικότερο κριτήριο το είδος της ιχθυοπανίδας κλπ. Στην περίπτωση του ποταμού Καλαμά για τον σχεδιασμό του ιχθυοδρόμου θα ληφθούν υπόψη κατά κύριο λόγο οι ικανότητες κολύμβησης και άλματος της πέστροφας.

 

· Μια λεκάνη κατάκλισης έκτασης 223.000 m2 θα αλλάξει ριζικά τα ενδιαιτήματα των ειδών ψαριών και των άλλων υδρόβιων και μη οργανισμών της περιοχής και όχι μόνο τη φωλεοποίηση και αναπαραγωγή ορισμένων ειδών όπως αναφέρεται στην Π.Π.Ε.Α. (σελίδα 99)

 

· Η Π.Π.Ε.Α. δεν περιλαμβάνει περιγραφή της κατακλυζόμενης περιοχής με την απαιτούμενη λεπτομέρεια για τα κρίσιμα στοιχεία του περιβάλλοντος και δεν σχολιάζει ούτε τεκμηριώνει την επίδραση των αλλαγών ως προς τα ρευστοδυναμικά και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του ποταμού στη λεκάνη κατάκλισης καθώς και στην γειτονική προστατευόμενη περιοχή των “Στενών Καλαμά”.

 

· Δεν γίνεται συνολική θεώρηση του ποτάμιου οικοσυστήματος σε όλο του το μήκος, ενώ η Π.Π.Ε.Α. παρακάμπτει ουσιαστικά το κρίσιμο ζήτημα της αθροιστικής επίδρασης των υπαρχόντων και σχεδιαζόμενων υδροηλεκτρικών έργων στον Καλαμά».

 

Έχει δε κατατεθεί διαμαρτυρία από πολίτες στην ΕΥΠΕ του ΠΕΧΩΔΕ με το σκεπτικό: «Στην δημοσιοποίηση ΜΠΕ για παρόμοια έργα και στην συγκεκριμένη Π.Π.Ε.Α., δεν γίνεται συνολική θεώρηση του ποτάμιου οικοσυστήματος σε όλο το μήκος του και δεν εξετάζεται η αθροιστική επίδραση των υπαρχόντων και σχεδιαζόμενων Υ/Η στον ποταμό. Ήδη πριν από ένα-δυο χρόνια είχε σχεδιαστεί άλλο ΥΗΕ στη θέση «Πέντε Εκκλησιές» του ποταμού Καλαμά, από την «HYDROTEN».Πληροφορηθήκαμε στη συνέχεια τον σχεδιασμό και άλλων δύο Υ/Η στις θέσεις «Μαζαράκι» του Δήμου Άνω Καλαμά και «Γκρίμποβο» του Δήμου Μολοσσών του Ν. Ιωαννίνων επί του ποταμού Καλαμά. Για τα σχεδιαζόμενα έργα και τον τρόπο σχεδιασμού, είχαν διατυπωθεί έντονες διαμαρτυρίες και αντιρρήσεις από πολίτες και φορείς (Ν.Α.Θεσπρωτίας, Δήμοι κλπ.) Την ίδια στιγμή η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων έχει δηλώσει ότι δεν είναι σε θέση να εκπονήσει συνολική μελέτη. Ο κίνδυνος να γίνει ο Καλαμάς, σειρά συνδεόμενων λεκάνων/ταμιευτήρων χωρίς ζωή και-επιπλέον-να μην αξιοποιηθούν τελικά οι πιο πρόσφορες θέσεις, είναι προφανής».

 

 

 

Τι προβλέπει το έργο

 

Σύμφωνα με την ΠΠΕ, το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία μικρού υδροηλεκτρικού έργου ισχύος 5,7ΜW επί του Ποταμού Καλαμά, στους Δήμους Φιλιατών και Παραμυθιάς του Ν. Θεσπρωτίας.

 

Το έργο χωροθετείται στην περιοχή του συνοικισμού Αβαρίτσα, πολύ κοντά στην περιοχή της Μπολιάνας και της ιστορικής Γέφυρας που υπάρχει εκεί.

 

Το έργο περιλαμβάνει:

 

– Φράγμα βαρύτητας από σκυρόδεμα ύψους 10,50 μέτρων και μήκους 150 μ. συνολικά. Στο φράγμα προβλέπεται διάταξη ελευθεροεπικοινωνίας της ιχθυοπανίδας και διάταξη άσκησης αθλητικών δραστηριοτήτων.

 

– Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

 

– Βελτιώσεις της υφιστάμενης οδοποιίας για την προσπέλαση στη θέση του φράγματος

 

– Δίκτυο σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο διανομής

 

 

 

 

Ημερίδα για τη βιοποικιλότητα στην Παμβώτιδα

2011-01-17 22:05:09

 

 

Σταύρος Καλογιάννης: Ας ακούσει επιτέλους το ΥΠΕΚΑ και τις φωνές της λογικής, η αλαζονεία δεν είναι καλός σύμβουλος στην πολιτική

 

Στην ημερίδα με θέμα «Βιοποικιλότητα και παραγωγικότητα στη λίμνη Παμβώτιδα» που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ο Φορέας Διαχείρισης της Παμβώτιδας παρέστη το περασμένο Σάββατο, (15/01), ο βουλευτής Σταύρος Καλογιάννης ο οποίος στο χαιρετισμό του μεταξύ άλλων ανέφερε:

 

«Πολλές είναι σήμερα οι απειλές για τη βιοποικιλότητα, όμως δύο είναι οι σοβαρότερες που σχετίζονται με την συμπεριφορά του ίδιου του ανθρώπου.

 

1η απειλή : Η κλιματική αλλαγή

 

Τα τελευταία διακόσια χρόνια η οικονομική ανάπτυξη και το κυνήγι της παραγωγικότητας ώθησαν τον άνθρωπο σε άλλη νοοτροπία, σε άλλες πρακτικές. Ο άνθρωπος συμπεριφέρθηκε πολλές φορές στη Γη ως κατακτητής, την περιφρόνησε βαθιά και η φύση τον εκδικήθηκε.

 

Χρειάστηκε πολύς χρόνος για να πεισθεί ο άνθρωπος ότι η Γη διαθέτει δικό της ρυθμιστικό σύστημα, που λειτούργησε εκατομμύρια χρόνια. Μόνο τις τελευταίες δεκαετίες ο άνθρωπος αντελήφθη ότι οι παραγωγικές του δυνάμεις είναι πεπερασμένες, άκουσε τα προειδοποιητικά μηνύματα των επιστημόνων και άρχισε να λαμβάνει μέτρα σε διεθνές επίπεδο. Όμως μόνο τα διαχειριστικά μέτρα, όπως το εμπόριο δικαιωμάτων εκπομπών, δεν αρκούν. Χρειάζεται να αλλάξει συμπεριφορά και τρόπο ζωής ο άνθρωπος για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση του πλανήτη.

 

2η απειλή : Η εξάπλωση των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ)

 

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η χωρίς έλεγχο και διαφανείς κανόνες εξάπλωση των ΓΤΟ που προωθείται από τις μεγάλες εταιρείες βιοτεχνολογίας, θα αποτελέσει σημαντική άμεση απειλή για τη βιοποικιλότητα. Όταν ένα είδος χάνεται, εξαφανίζεται δια παντός, δηλαδή η βλάβη που επέρχεται είναι μη αναστρέψιμη. Για το λόγο αυτό η εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης στο χώρο της βιολογικής ποικιλομορφίας έχει μεγάλη βαρύτητα, υπό την έννοια ότι εξασφαλίζει τη συνετή διαχείριση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον.

 

Τονίζω ότι η Ελλάδα πρωτοστάτησε στα Συμβούλια Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ, από κοινού με την Αυστρία, την πενταετία 2004-2009, με τεκμηριωμένες θέσεις για την αποτροπή της εξάπλωσης των ΓΤΟ. Την ίδια περίοδο, για την διατήρηση της βιοποικιλότητας το ΥΠΕΧΩΔΕ υλοποίησε μια σειρά από δράσεις και μέτρα. Στην κατεύθυνση αυτή:

 

– Θεσμοθετήθηκαν 13 νέες προστατευόμενες περιοχές του δικτύου «Natura 2000»

 

– Θωρακίστηκαν οικονομικά και θεσμικά οι Φορείς Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών.

 

– Εκπονήθηκε Εθνική Στρατηγική για την Βιοποικιλότητα για τη δεκαπενταετία 2009-2023, κεντρικός στόχος της οποίας είναι η ανάσχεση απώλειας της βιοποικιλότητας στη χώρα μας. Η Στρατηγική έθεσε το πλαίσιο για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των πιέσεων στη βιοποικιλότητα, μέσα από ενιαίο σχεδιασμό και συντονισμό σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών.

 

– Τέθηκε η βιοποικιλότητα ως ένας από τους στρατηγικούς στόχους του Επιχ/κού Προγράμματος “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη“ (2007 – 2013), όπου προβλέπονται δράσεις ύψους 225 εκατομμυρίων ευρώ για την διατήρησή της.

 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ενώ ξεκίνησε πέρυσι με πολλές τυμπανοκρουσίες δυστυχώς στην πορεία έχασε το δρόμο. Είναι ενδεικτικό ότι κατέθεσε τον περασμένο Ιούλιο σχέδιο νόμου για τη βιοποικιλότητα και μέχρι σήμερα δεν το έχει προωθήσει, παρ’ ότι το 2010 είχε οριστεί ως έτος βιοποικιλότητας από τον ΟΗΕ.

 

Το δε νέο σχέδιο που ετοιμάζει περιέχει τόσες ασάφειες και γενικότητες που είναι βέβαιο ότι δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί ως έχει, διακινδυνεύω δε να πω ότι εάν δεν τροποποιηθεί κινδυνεύει να πέσει η Κυβέρνηση!

 

Κλείνοντας θέλω να επισημάνω για πολλοστή φορά ότι το σχέδιο ΠΔ που προωθείται για την θεσμοθέτηση της λίμνης Παμβώτιδας ως περιοχή οικοανάπτυξης, το οποίο σε κάθε περίπτωση χρειάζεται ουσιαστικές διορθώσεις, πρέπει να ακολουθήσει την θεσμοθέτηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ιωαννίνων. Πρώτα πρέπει να εκδοθεί το ΠΔ του Ρυθμιστικού, που αποτελεί το όλον και μετά το ΠΔ της λίμνης, που αποτελεί το μέρος.

 

Το οικοσύστημα της Παμβώτιδας προστατεύεται σήμερα από την εγκεκριμένη από το ΥΠΕΧΩΔΕ (το 2001) Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Το γεγονός ότι το Ρυθμιστικό Σχέδιο εκπονήθηκε τη διετία 2007 – 2009 και περιλαμβάνει πολύ επικαιροποιημένα στοιχεία για το λιμναίο οικοσύστημα αποτελεί έναν ακόμα λόγο που πρέπει να προηγηθεί η θεσμοθέτησή του.

 

Ας ακούσει επιτέλους το ΥΠΕΚΑ και τις φωνές της λογικής, η αλαζονεία δεν είναι καλός σύμβουλος στην πολιτική».

 

 

 

 

Ενστάσεις για τους Αγωγούς

2011-01-16 11:35:57

 

Η εμπλοκή της Ελλάδας, έστω και με δευτερεύοντα ρόλο, στον διεθνή ανταγωνισμό για τους αγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου προκαλεί αντιφατικές αντιδράσεις. Αρκετοί ενθουσιάζονται με τη συμμετοχή στο σύγχρονο «μεγάλο παιγνίδι» και τα γεωπολιτικά πλεονεκτήματα που εξασφαλίζει. Άλλοι επιμένουν στον αναπτυξιακό χαρακτήρα των αγωγών και στον ρόλο τους στο ξεπέρασμα της κρίσης. Και, τέλος, ορισμένοι επικεντρώνονται στο πολιτικό «χρώμα» των δικτύων, θεωρώντας ότι ορισμένα προάγουν και άλλα υπονομεύουν την εθνική ανεξαρτησία.

 

Για την αριστερά τα πράγματα (θα έπρεπε να) είναι απλούστερα: Τα παγκοσμιοποιημένα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, εκτός από τεράστια κέρδη για τις εμπλεκόμενες μερίδες του κεφαλαίου, εγκυμονούν γεωπολιτικές εντάσεις και ανταγωνισμούς, κινδύνους συγκρούσεων και οικολογικών καταστροφών και οπωσδήποτε περιβαλλοντική υποβάθμιση. Οι ποσότητες του φυσικού αερίου μεταφέρονται τράνζιτ στις μεγάλες αγορές και κατά κανόνα δεν συνδυάζονται με τις αναπτυξιακές προοπτικές των χωρών διέλευσης, οπότε το όφελος περιορίζεται στα, υψηλά βεβαίως, τέλη. Οι θέσεις μας για αποκεντρωμένη παραγωγή, εξοικονόμηση και κοινωνικό έλεγχο στην ενέργεια τη φέρνουν σε θέση αντίθεσης με την κούρσα των αγωγών, ανεξάρτητα εάν την οδηγεί ο Ομπάμα, ο Πούτιν ή οποιοσδήποτε άλλος.

 

Επειδή όμως οι εξελίξεις δεν εξαρτώνται από την αριστερά, σημασία δεν έχει τόσο η γενική θεωρία όσο η στήριξη συγκεκριμένων μετώπων, όπως αυτό για τον τουρκο-ελληνο-ιταλικό αγωγό φυσικού αερίου TGI. Η σχεδιαζόμενη διαδρομή του από την Ήπειρο, μέσα στην καρδιά εθνικών πάρκων, και κυρίως η πόντισή του στο Ιόνιο πέλαγος, στην περιοχή της Πέρδικας Θεσπρωτίας, προκαλούν τις αντιδράσεις των συλλογικών της φορέων. Η περιοχή βρίσκεται στην καρδιά της τουριστικής ζώνης του νομού, υποδέχεται χιλιάδες επισκέπτες και συντηρεί πολλές θέσεις εργασίας, χαρακτηρίζεται δε ως ζώνη υψηλής τουριστικής ανάπτυξης και παραθεριστικής κατοικίας από το Χωροταξικό Σχέδιο Ηπείρου.

 

Το πρόβλημα δεν έγκειται μόνο στις επιπτώσεις στην τουριστική εικόνα της περιοχής και στην υποβάθμιση των χερσαίων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Πιο σοβαροί είναι οι κίνδυνοι έκρηξης λόγω της υψηλής συμπίεσης του αερίου, αναγκαίας για την υποθαλάσσια διαδρομή του στο Ιόνιο πέλαγος. Από την άποψη αυτή, η τοποθέτηση του σταθμού συμπίεσης πολύ κοντά στον οικισμό της Πέρδικας συνιστά μείζον ζήτημα. Εξίσου ανησυχητική είναι η συνέχεια, καθώς, σύμφωνα με παλιότερη ειδησεογραφία, η ελληνική κυβέρνηση προτείνει παράλληλη διαδρομή και σημείο εξόδου στο Ιόνιο και για τον δεύτερο αγωγό φυσικού αερίου, ο οποίος σχεδιάζεται να περάσει από το ελληνικό έδαφος, τον πολυσυζητημένο ρωσικών συμφερόντων South Stream.

 

Όχι βέβαια ότι πρόκειται για την ορθολογική επιλογή της συντομότερης διαδρομής προς τη νότια Ιταλία. Αντίθετα, η παράκαμψη του εμποδίου της Κέρκυρας από τον Νότο είναι κατά πολλά χιλιόμετρα μεγαλύτερη και εκατομμύρια ευρώ ακριβότερη από την εναλλακτική επιλογή της βόρειας παράκαμψης και της πόντισης του αγωγού στο ύψος των ελληνοαλβανικών συνόρων. Ακόμη και εάν απαιτούνταν η χρήση του αλβανικού υποθαλάσσιου χώρου με ένα αντίστοιχο ποσοστό των τελών διέλευσης, οι οικονομίες κλίμακας θα ήταν ασύγκριτα μεγαλύτερες. Στο κάτω-κάτω οι ισορροπίες της περιοχής, αλλά και το φάσμα της εγκατάστασης ιταλικών πυρηνικών εργοστασίων στην Αλβανία, την οποία διαπραγματεύονται οι κυβερνήσεις Μπερλουσκόνι και Μπερίσα, επιβάλλουν τη συνεργασία με τη γειτονική χώρα και την προσφορά εναλλακτικών επιλογών στην άρχουσα τάξη της.

 

Επιστρέφοντας στα γεωγραφικά δεδομένα, δεν είναι τυχαίο ότι ο τρίτος αγωγός φυσικού αερίου, που θα περάσει από τη Βόρεια Ελλάδα με κατεύθυνση την Ιταλία, ο Trans Adriatic Pipeline μιας ελβετο-νορβηγικής κοινοπραξίας, αξιοποιεί το χιλιομετρικό πλεονέκτημα μιας ακόμη βορειότερης χάραξης, καθώς η πόντισή του στην Αδριατική τοποθετείται κοντά στην πόλη Φίερι, πολύ βορειότερα μέσα στο αλβανικό έδαφος.

 

Η προοπτική των πολλών αγωγών θέτει το δίλημμα, αντιπροσωπευτικό οπωσδήποτε της σημερινής εποχής: από τη μία πλευρά η επιλογή των παγκοσμιοποιημένων δικτύων, στην οποία μάλιστα επενδύεται και μια επιθετική ρητορεία περί «εθνικού συμφέροντος», από την άλλη η υπαρκτή πραγματικότητα της ανάπτυξης στο τοπικό επίπεδο. Οι κάτοικοι της Πέρδικας έχουν επιλέξει με σαφήνεια το είδος του πατριωτισμού που τους εκφράζει και έχουν αποφανθεί προ διετίας σε δημοψήφισμα κατηγορηματικά (1.259 ψήφοι έναντι 10) εναντίον του αγωγού. Το ζήτημα είναι οι υπόλοιποι.

 

http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=593074

 

 

 

 

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

2011-01-14 19:33:33

 

 

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 

 

 

Σύσκεψη με αντικείμενο τη μελέτη για τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων έγινε σήμερα στο Γραφείο του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, παρόντων των Αντιπεριφερειαρχών και εκπροσώπου της μελετητικής ομάδας που παρουσίασε τα βασικά στοιχεία της μελέτης.

 

Μετά τη σύσκεψη δήλωσε ότι έγινε μια χρήσιμη συζήτηση, ωστόσο, πρόσθεσε, ότι μετά από συναντήσεις που είχε με δημάρχους διαπίστωσε ότι οι Δήμοι, λόγω των οργανωτικών αλλαγών που επιβάλλει ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» δεν είναι σε θέση να καταθέσουν προτάσεις στη Γενική Γραμματεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2011, που είχε τεθεί ως προθεσμία. Για το λόγο αυτό θα ζητήσει από τη Γ.Γ. να δοθεί μικρή παράταση, ώστε να κατατεθούν επεξεργασμένες προτάσεις.

 

 

 

 

Αναθεώρηση του χωροταξικού σχεδιασμού

2011-01-11 21:48:45

 

 

Την Αναθεώρηση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού σχεδιάζει η Περιφέρεια Ηπείρου

 

 

 

Με έγγραφό της (7-1-2011) προς την Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής η Περιφέρεια Ηπείρου, ενημερώνει ότι: α) προτίθεται να κινήσει αμέσως με πρωτοβουλία της τη διαδικασία για την αναθεώρηση του εγκεκριμένου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για την Περιφέρεια Ηπείρου, β) ζητά τη συγκατάθεση του ΥΠΕΚΑ ώστε να κινήσει αμέσως τις σχετικές διαδικασίες και γ) προτείνει να καλυφθεί η δαπάνη της μελέτης αναθεώρησης από οικονομικούς πόρους του ΥΠΕΚΑ, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση του υφιστάμενου στελεχιακού δυναμικού της.

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 

 

 

Με την υπ’ αριθμ. 25301/25-6-2003 απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1451/6-3-203 τεύχος Β), εγκρίθηκε το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

 

Τα Περιφερειακά Πλαίσια πρέπει να εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης και να εξειδικεύουν και συμπληρώνουν τις βασικές προτεραιότητες και επιλογές με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των διαδικασιών χωροταξικού σχεδιασμού και επιλογών χωρικής ανάπτυξης. Αναθεωρούνται ανά πενταετία (παρ. 5 και 6 άρθρου 8 ν. 2742/99), η δε διαδικασία σύνταξης και αναθεώρησής τους μπορεί να κινηθεί με πρωτοβουλία της ενδιαφερόμενης περιφέρειας μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ και ήδη ΠΕΚΑ (παρ. 3.α. άρθρου 8 ν. 2742/1999).

 

Είναι λοιπόν δεδομένη η τεράστια σημασία των Περιφερειακών Πλαισίων για κάθε Περιφέρεια και αδήριτη πλέον η ανάγκη άμεσης αναθεώρησης του εγκεκριμένου Περιφερειακού Πλαισίου Περιφέρειας Ηπείρου για τους παρακάτω λόγους:

 

– Δεν έχει συνταχθεί μέχρι τώρα, αν και έπρεπε, καμία έκθεση αξιολόγησης για το υφιστάμενο Περιφερειακό Πλαίσιο.

 

– Έχει ήδη εκπονηθεί και θεσμοθετηθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ εθνικός χωροταξικός σχεδιασμός με το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΦΕΚ Α 128/3-7-2008) και τα τρία Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια για τις ΑΠΕ (ΦΕΚ Β 2464/3-12-2008), τη Βιομηχανία (ΦΕΚ ΑΑΠ 151/13-4-2009) και τον Τουρισμό (ΦΕΚ Β 1138/11-2009), με τις κατευθύνσεις των οποίων οφείλει να συμμορφωθεί το Περιφερειακό Πλαίσιο, με σχέση ειδικού προς γενικό.

 

– Στο υφιστάμενο Περιφερειακό Πλαίσιο δεν περιλαμβάνονται οι στρατηγικές κατευθύνσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) το οποίο μάλιστα πρόκειται να αναθεωρηθεί.

 

– Με το πρόγραμμα Καλλικράτης (ν. 3852/2010) άλλαξε ριζικά η αρχιτεκτονική της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

 

– Τέλος με το άρθρο 268 παρ. 1 ν. 3852/2010 κάθε Περιφέρεια οφείλει να καταρτίσει στο πρώτο εννεάμηνο της πρώτης περιφερειακής περιόδου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα τριετούς διάρκειας.

 

 

 

 

 

 

Νέο υδροηλεκτρικό στον Καλαμά

2011-01-09 23:01:59

 

Εγκρίθηκε, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος – Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Μελέτη για την κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 5,7 MW στον Καλαμά και συγκεκριμένα στα όρια των Δήμων Φιλιατών και Παραμυθιάς.

 

Φορέας Υλοποίησης του έργου θα είναι η ΔΕΗ Ανανεώσιμες και η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

 

Το υδροηλεκτρικό έργο, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, προτείνεται να αξιοποιήσει ενεργειακά τις παροχές του ποταμού. Λαμβάνοντας υπόψιν τον σχεδιασμό του έργου και τον τρόπο λειτουργίας, μπορεί να χαρακτηριστεί ως σχετικά μικρής κλίμακας ως προς το σύνολο των παραμέτρων του.

 

Ολόκληρη τη γνωμοδότηση μπορείται να κατεβάσετε εδώ.