Την αναβάθμιση της Γαλακτοκομικής Επαγγελματικής Σχολής Ιωαννίνων ζητάει ο Σταύρος Καλογιάννης

kalogiannis

Την αναβάθμιση της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων προτείνει ο Σταύρος Καλογιάννης, με Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή (υπ’ αρ. 21138/2011) προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης. Στην Ερώτησή του αναφέρει:

Στον Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ» υπάγονται οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ), οι οποίες εποπτεύονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και λειτουργούν σύμφωνα με το Ν.3475/2006.

Στις Σχολές αυτές ανήκει και η Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων, στην οποία λειτουργεί η ειδικότητα της «Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας» που αποτελεί το μοναδικό φορέα εκπαίδευσης τυροκόμων στην Ελλάδα. Στη Σχολή, η οποία έχει πολύ σημαντική προσφορά όχι μόνον στον πρωτογενή τομέα αλλά γενικά στον τόπο, φοιτούν περισσότεροι από εκατό (100) νέοι, απ’ ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ παράλληλα στη Σχολή λειτουργεί και οικοτροφείο, στο οποίο παρέχεται δωρεάν στέγαση και σίτιση σε όσους το επιθυμούν.

Στον ίδιο χώρο με τη Γαλακτοκομική Σχολή λειτουργεί και ο Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Ιωαννίνων. Το 1989 ο Σταθμός εντάχθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) όπως όλα τα ερευνητικά Ιδρύματα του Υπουργείου Γεωργίας. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Σταθμού, τα τελευταία 30 χρόνια, αφορούν τις ενότητες: α) Γενετική βελτίωση προβάτων της ντόπιας φυλής «Μπούτσικο», β) Διατροφή των προβάτων, γ) Φυσιολογία αναπαραγωγής, δ) Λιβάδια , τεχνητοί λειμώνες και κτηνοτροφικά φυτά.

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» κατατέθηκε τροπολογία, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται: Με κοινή υπουργική απόφαση συγχωνεύονται σε ενιαίο φορέα με την επωνυμία «Ενιαίος Γεωργικός Οργανισμός – «ΔΗΜΗΤΡΑ», τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία: αα) «Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ)». ββ) «Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ) – «ΔΗΜΗΤΡΑ». γγ) ο «Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ)» με διακριτικό τίτλο AGROCERT και δδ) ο «Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛΟΓΑΚ)».

Οι νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στον αγροτικό τομέα, τονίζει ο Σταύρος Καλογιάννης, επιβάλλουν τη συνεχή επιμόρφωση και κατάρτιση αυτών που δραστηριοποιούνται και όσων πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο, ώστε να είναι σε θέση να υιοθετήσουν τις σύγχρονες γνώσεις, καινοτομίες και πρακτικές στην αγροτική παραγωγή.

Ο Σταύρος Καλογιάννης ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς εάν προτίθενται να αναβαθμίσουν τη λειτουργία της Γαλακτοκομικής Επαγγελματικής Σχολής και του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Ιωαννίνων, που τόσα πολλά προσέφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν στον τόπο μας.