Το Συντονιστικό του ΓΕΩΤΕΕ στην Ηγουμενίτσα

Η τακτική συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με τη συμμετοχή 45 γεωτεχνικών, εκλεγμένων στα ανώτερα όργανα διοίκησης του Επιμελητηρίου (Διοικητικό Συμβούλιο και Διοικούσες Επιτροπές) πραγματοποιείται στις 27 και 28 Νοεμβρίου, στην Ηγουμενίτσα, στο Ξενοδοχείο «ANGELIKA PALLAS».

Οι εργασίες του Συντονιστικού Συμβουλίου θα ξεκινήσουν την Κυριακή 27 Νοεμβρίου στις 5:00 μ.μ. και η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί στις 8:00 μ.μ.

Οι εργασίες θα συνεχιστούν τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου, στις 09:00 π.μ.

Κύριο θέμα του Συντονιστικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θα αποτελέσει το ζήτημα των νέων συνθηκών στον αγροτικό χώρο και του ρόλου του γεωτεχνικού σ’ αυτόν, ενώ παράλληλα θα συζητηθούν και θέματα που αφορούν στο συντονισμό λειτουργίας και δράσης του κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου και των Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών Παραρτημάτων του Επιμελητηρίου και γενικότερα την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..

Οι εργασίες του Συντονιστικού Συμβουλίου θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 28/11 στις 15:00.