Υπέρ της άμεσης λειτουργίας του Τμήματος στην Ηγουμενίτσα η Σύγκλητος του ΤΕΙ

tei igoumenitsas

tei igoumenitsasΈκφραση γνώμης και παρατηρήσεις της Συγκλήτου του ΤΕΙ Ηπείρου επί του σχεδίου νόμου «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων».

Η Σύγκλητος του ΤΕΙ Ηπείρου χαιρετίζει την εισαγωγή του σ/ν «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, μέσω της οποίας τα συλλογικά όργανα των δύο Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ηπείρου αλλά και κάθε ενεργός πολίτης έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους, ώστε το σ/ν να λάβει την τελική του μορφή και να ακολουθήσει την κοινοβουλευτική οδό προς ψήφιση.

Επί της αρχής, η Σύγκλητος αξιολογεί ως ιδιαίτερα σημαντική τη νομοθετική πρωτοβουλία του ΥΠΠΕΘ, η οποία εν πολλοίς εδράζεται στο πόρισμα στο οποίο ομόφωνα κατέληξε η επιτροπή διαβούλευσης των δύο Ιδρυμάτων στις αρχές του έτους και επικύρωσε με την ένθερμη αποδοχή του ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για τον οποίο θα ήταν παράλειψη να μην αναγνωρίσουμε τη θετική του συνεισφορά. «Καινοτομώντας» και κατά παρέκκλιση της πρακτικής που ακολούθησαν όλοι οι προκάτοχοί του που χειρίστηκαν ζητήματα των ΑΕΙ, αποποιήθηκε των «προνομίων» του να επιβάλει οριζόντια και κατά το δοκούν μια ενιαία λύση για τους πάντες, αλλά με σεβασμό στην αυτοτέλεια, την κρίση και τη γνώση των ενδιαφερόμενων κατά τόπους Ιδρυμάτων, ζήτησε από τα ίδια να εκτιμήσουν τα επιμέρους ακαδημαϊκά δεδομένα και αναλόγως να προτείνουν τόσο το εύρος όσο και τη φύση των εν δυνάμει συνεργειών που μπορούν να αναπτυχθούν μεταξύ τους.

Η αναμόρφωση του χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας στην Ήπειρο είναι ένα ώριμο αίτημα, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την αναπτυξιακή πορεία του τόπου, και για αυτό απόλυτα αναγκαίο. Κομβικό σημείο και πυρήνα της φιλοσοφίας του σ/ν αποτελεί η διαπίστωση ότι οι ακαδημαϊκές μονάδες που συγκροτούν σήμερα το ΤΕΙ Ηπείρου και το προσωπικό τους έχουν εν τοις πράγμασι κατακτήσει status ισοδύναμο/ισότιμο των πανεπιστημιακών, καθώς έχουν να επιδείξουν διαχρονικά τέτοιας ποιότητας και εύρους εκπαιδευτικό, ερευνητικό και επιστημονικό έργο, με διεθνή εμβέλεια και αναγνώριση, καθώς και ευρύτατη κοινωνική αποδοχή λόγω του υψηλού βαθμού εξωστρέφειας που τις χαρακτηρίζει, ώστε με την κατάλληλη εξ αρχής υποβοήθηση, κυρίως ως προς τη στελέχωσή τους, και τις αναγκαίες προσαρμογές των προγραμμάτων σπουδών τους μετεξελίσσονται σε αξιοζήλευτα πανεπιστημιακά Τμήματα, τα οποία θα εμπλουτίσουν και θα ενισχύσουν το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, θεραπεύοντας ευδόκιμα διεθνώς παραδεκτά γνωστικά πεδία. Συνεπώς, κάθε κακόβουλη αναφορά, ευτυχώς από ελάχιστους, στη δια νόμου

«πανεπιστημιοποίηση» του ΤΕΙ Ηπείρου, υπαινισσόμενη τη χαριστική «αναβάθμισή» του, δεν παραγνωρίζει απλώς την ιστορική πορεία του Ιδρύματος και το μόχθο όσων το υπηρέτησαν και συνεχίζουν να το υπηρετούν, κατορθώνοντας να το αναδείξουν ως ένα διακριτό και αναγνωρισμένο περιφερειακό πόλο παραγωγής και μετάδοσης γνώσης, ιδίως κατά την τελευταία οκταετία της κρίσης και σε πείσμα των αποδομητικών πολιτικών που διαχρονικά η ελληνική Πολιτεία επιφύλαξε για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, αλλά εξυπηρετεί και υπακούει σε ιδιότυπες, ελιτίστικες λογικές και παρωχημένες αντιλήψεις.

Η Σύγκλητος του ΤΕΙ Ηπείρου θεωρεί ότι με την υιοθέτηση των προτεινόμενων τροποποιήσεων και προσθηκών στο σ/ν, το σύνολο των παραπάνω διαπιστώσεων αντανακλώνται και μετουσιώνονται νομοτεχνικά σε ένα υλοποιήσιμο σχέδιο θεσμικού επαναπροσδιορισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά την ενσωμάτωση σε αυτό του ΤΕΙ Ηπείρου. Το πνεύμα σεβασμού που επιδεικνύεται στο σ/ν, ιδίως ως προς τη θεώρηση των δικαιωμάτων, της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας των μελών του ακαδημαϊκού

προσωπικού του Ιδρύματος, θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει τους υφιστάμενους ενεργούς φοιτητές και το σύνολο του διοικητικού του προσωπικού, αποδεικνύοντας έμπρακτα την προσήλωση της Πολιτείας στη συνταγματική επιταγή για ισονομία και ισοπολιτεία και την εμπέδωση του αισθήματος δικαίου.

Επιγραμματικά, αναφέρουμε τις σημαντικότερες προτάσεις μας για τη βελτίωση του υπό διαβούλευση σ/ν:

·         Η εισήγηση και η τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα ίδρυσης Τμήματος Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας προέρχεται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου, το οποίο με την εφαρμογή του σχεδίου «Αθηνά» διαδέχθηκε από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 το Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο. Η ακαδημαϊκή δεοντολογία αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της κάλυψης ενός διεθνώς αναγνωρισμένου γνωστικού πεδίου και η πρόνοια για τη βέλτιστη αξιοποίηση του ακαδημαϊκού προσωπικού που υπηρετεί σε αυτό επιβάλλουν η ίδρυση του εν λόγω Τμήματος να ολοκληρωθεί: α) εντάσσοντας το Τμήμα Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας στα Τμήματα της παρ. 1 του άρθρου 3 του σ/ν (ίδρυση την 1η-10-2018), και β) εντάσσοντας το ακαδημαϊκό προσωπικό και τις υποδομές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου απευθείας στο Τμήμα Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας, όπως συμβαίνει με όλα τα υφιστάμενα Τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου που μετεξελίσσονται σε πανεπιστημιακά.

·         Το υπό ίδρυση Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών να ονομαστεί Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ώστε να αντιστοιχεί σε διεθνώς παραδεκτό και αναγνωρισμένο γνωστικό πεδίο.

·         Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών να ενταχθεί στα Τμήματα πενταετών προπτυχιακών σπουδών, για λόγους εναρμόνισης με τα άλλα ομότιτλα πανεπιστημιακά Τμήματα ΑΕΙ.

·         Δεδομένου ότι η Σχολή θα πρέπει να οριοθετεί μια επιστημονική περιοχή στην οποία συμπεριλαμβάνεται μια ενότητα συγγενών κλάδων για τους οποίους θα εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση, προτείνεται: α) η Σχολή Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών να ονομαστεί Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, και β) η Σχολή Οικονομικών Επιστημών να ονομαστεί Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών.

·         Παράλληλα με το παρόν σ/ν θα πρέπει να ετοιμαστούν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες θα ενισχύονται με ακαδημαϊκό προσωπικό όλα τα νέα πανεπιστημιακά Τμήματα που ιδρύονται ως μετεξέλιξη των υφιστάμενων Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου.

·         Να προβλεφθεί η πλήρης συμμετοχή των νέων Τμημάτων στη διοίκηση των πολυτμηματικών Σχολών στις οποίες εντάσσονται.

·         Στους ενεργούς φοιτητές (μέχρι το 12ο εξάμηνο φοίτησης) των Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου που ολοκληρώνουν τις σπουδές στο Τμήμα εισαγωγής τους να δοθεί η δυνατότητα απονομής του πανεπιστημιακού τίτλου, μετά από επιτυχή παρακολούθηση των επιπλέον μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του αντίστοιχου πανεπιστημιακού Τμήματος.

·         Για την εμπέδωση του αισθήματος εργασιακής ασφάλειας στο διοικητικό προσωπικού του ΤΕΙ Ηπείρου, κατά την ενσωμάτωσή του στον οργανισμό του Πανεπιστημίου, πέραν των άλλων στοιχείων, να καταγραφεί η πόλη εργασίας τους,

από την οποία θα συνεχίζουν να υπηρετούν το νέο Ίδρυμα και μόνο με αίτησή τους θα δύνανται να μετακινηθούν σε άλλη πόλη.

·         Το Συμβούλιο που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 1 να ονομαστεί Συμβούλιο Μετάβασης και ο Πρόεδρός του να μετέχει στη Σύγκλητο με πλήρη δικαιώματα, ώστε να δύναται να επιτελέσει αποτελεσματικά τα καθήκοντα που του ανατίθενται.

·         Να ενισχυθεί η διοικητική δομή του ΝΠΙΔ «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», ώστε να εξυπηρετήσει αποτελεσματικά το Πρότυπο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου (Π.Α.ΤΕ.Π.Η.), το οποίο εντάσσεται στις αρμοδιότητές της.

Λεπτομερής καταγραφή και αιτιολόγηση των προτεινόμενων τροποποιήσεων και προσθηκών επί των διατάξεων του σ/ν γίνεται στο υπόμνημα που επισυνάπτεται.

Οι προτάσεις μας κινούνται μέσα σε ένα πλαίσιο που οριοθετεί η αντίληψη της ακαδημαϊκής πραγματικότητας και η εκτίμηση της δυναμικής και της προοπτικής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ήπειρο. Στόχος μας είναι με τη σύγκλιση των υφιστάμενων δυνάμεων και μέσω της επιδιωκόμενης ακαδημαϊκής ώσμωσης, να προκύψει μια ενισχυμένη και εύρωστη Πανεπιστημιακή δομή, η οποία θα τιμά την ιστορική διαδρομή των προκατόχων της και θα υπηρετεί επάξια την Επιστήμη, την Παιδεία και την Ελληνική Κοινωνία. Είναι βέβαιο, ότι η επιτυχία του συνολικού εγχειρήματος θα εξαρτηθεί στο μέγιστο βαθμό από τη δυναμική που θα δημιουργήσει στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό οικοσύστημα, η ενεργή συμμετοχή του οποίου θα είναι απολύτως καθοριστική και για την επίτευξή της δηλώνουμε ότι το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΤΕΙ Ηπείρου θα εργαστεί συνειδητά.

Η Σύγκλητος του ΤΕΙ Ηπείρου επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί με νεότερη απόφασή της, μετά την οριστικοποίηση των διατάξεων του σ/ν.