Όλες οι θέσεις κοινωφελούς εργασίας που προκηρύσσονται στους Δήμους της Ηπείρου… Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων

Δεκάδες θέσεις εργασίας προκηρύσσονται στην Ήπειρο στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας. Αυτοδιοίκηση, υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, υπηρεσίες του ΙΚΑ ακόμη και Μητροπόλεις μετέχουν στο πρόγραμμα προσφέροντας τα περίφημα πεντάμηνα, τα οποία αποτελούν ασπιρίνη για την αντιμετώπιση του οξύτατου προβλήματος ανεργίας, το οποίο έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις στην περιοχή.

Η πρόσκληση δόθηκε στη δημοσιότητα από τον ΟΑΕΔ όπου θα γίνουν και οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

Στους 18 Δήμους της Ηπείρου αντιστοιχούν αυτή τη φορά 631 θέσεις εργασίας.

Η υποβολή των αιτήσεων των εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα του Οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινά στις 13/11/2013 και λήγει στις 20/11/2013 (ώρα 12:00 μ.μ) και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στο www.oaed.gr, μέσω του σχετικού πεδίου καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων στην ενότητα e-Υπηρεσίες / Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα οι θέσεις που προβλέπονται για την Ήπειρο είναι συνολικά 2.623 και κατανέμονται ως εξής:
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων 925
Περιφερειακή Ενότητα Άρτας 431
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας 356
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας 300

Οι θέσεις που προκηρύσσονται για τους Δήμους της Ηπείρου αναλυτικά είναι οι ακόλουθες:

Για τον Δήμο Άρτας προκηρύσσονται 63 θέσεις οι οποίες κατανέμονται ως εξής: Μία θέση ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, μία θέση ΠΕ Κοινωνιολόγων, δύο θέσεις ΠΕ Πληροφορικής, δύο θέσεις ΤΕ Πληροφορικής, τρεις θέσεις ΤΕ Νοσηλευτών, δύο θέσεις ΠΕ Οικονομικού, δύο θέσεις ΠΕ Ψυχολόγων, μία θέση ΠΕ Νοσηλευτών, μία θέση ΔΕ Νοσηλευτών, τέσσερις θέσεις ΔΕ Βοηθοί βρεφοκόμοι, τέσσερις θέσεις ΠΕ Διοικητικού, τέσσερις θέσεις ΤΕ Διοικητικού, τέσσερις θέσεις ΤΕ Οικονομικού, δύο θέσεις ΤΕ Φυσικοθεραπευτών, δύο θέσεις ΔΕ Φυσικοθεραπευτών, οκτώ θέσεις ΤΕ Βρεφοκόμων και 20 θέσεις ΔΕ Διοικητικού.

Για το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων προκηρύσσονται δεκατέσσερις θέσεις. Δύο θέσει ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμοι, τέσσερις θέσεις ΤΕ Οικονομικού και οκτώ θέσεις ΔΕ Διοικητικού.

Για το Δήμο Γεωργίου Καραισκάκη προκηρύσσονται συνολικά οκτώ θέσεις. Μία θέση ΠΕ Διοικητικού, μία θέση ΤΕ Διοικητικού, μία θέση ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, μία θέση ΠΕ Οικονομικού, μία θέση ΤΕ Οικονομικού και τρεις θέσεις ΔΕ Διοικητικού.

Στο Δήμο Δωδώνης προκηρύσσονται συνολικά 28 θέσεις εργασίας. Αναλυτικά πρόκειται για μία θέση ΤΕ Βρεφοκόμων, μία θέση ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, μία θέση ΠΕ Κοινωνιολόγων, δύο θέσεις ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμοι, δύο θέσεις ΤΕ Διοικητικού, τέσσερις θέσεις ΠΕ Οικονομικού, δύο θέσεις ΤΕ Οικονομικού, μία θέση ΠΕ Νοσηλευτών, μία θέση ΤΕ Νοσηλευτών, μία θέση ΔΕ Νοσηλευτών και δώδεκα θέσεις ΠΕ Διοικητικού.

Επτά θέσεις προκηρύσσονται στο Δήμο Ζαγορίου. Πρόκειται για δύο θέσεις ΠΕ Οικονομικού, δύο θέσεις ΤΕ Οικονομικού και τρεις θέσεις ΔΕ Διοικητικού.

Δεκατέσσερις θέσεις προκηρύσσονται στο Δήμο Ζηρού. Αναλυτικά πρόκειται για μία θέση ΤΕ Βρεφοκόμων, μία θέση ΠΕ Ψυχολόγων, δύο θέσεις ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, τρεις θέσεις ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμοι, τρεις θέσεις ΔΕ Διοικητικού, μία θέση ΠΕ Νοσηλευτών, μία θέση ΤΕ Νοσηλευτών και δύο θέσεις ΔΕ Νοσηλευτών.

Στο Δήμο Ζίτσας προκηρύσσονται 27 θέσεις. Μία θέση ΤΕ Βρεφοκόμων, μία θέση ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, μία θέση ΠΕ Οικονομικού, μία θέση ΠΕ Ψυχολόγων, δύο θέσεις ΔΕ Διοικητικού, δύο θέσεις ΤΕ Νοσηλευτών, μία θέση ΤΕ Φυσικοθεραπευτών, μία θέση ΔΕ Φυσικοθεραπευτών, τρεις θέσεις ΠΕ Διοικητικού, τρεις θέσεις ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, τρεις θέσεις ΤΕ Οικονομικού και οκτώ θέσεις ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμοι.

Στο ΚΕΠ του Δήμου Ηγουμενίτσας προκηρύσσονται τέσσερις θέσεις ΤΕ Πληροφορικής. Στο Δήμο Ηγουμενίτσας προκηρύσσονται 55 ακόμη θέσεις. Πρόκειται για δύο θέσεις ΠΕ Διοίκηση Επιχειρήσεων, δύο θέσεις ΔΕ Διοικητικού, μία θέση ΤΕ Φυσικοθεραπευτών, μία θέση ΔΕ Φυσικοθεραπευτών, δύο θέσεις ΠΕ Ψυχολόγων, έξι θέσεις ΠΕ Οικονομικού, τρεις θέσεις ΤΕ Οικονομικού, τέσσερις θέσεις ΤΕ Βρεφοκόμων, τέσσερις θέσεις ΠΕ Διοικητικού, τέσσερις θέσεις ΤΕ Διοικητικού, τέσσερις θέσεις ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, τέσσερις θέσεις ΠΕ Κοινωνιολόγων, μία θέση ΠΕ Νοσηλευτών, δύο θέσεις ΤΕ Νοσηλευτών, δύο θέσεις ΔΕ Νοσηλευτών και 13 θέσεις ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμοι.

Στο Δήμο Ιωαννιτών προκηρύσσονται 248 θέσεις εργασίας. Πρόκειται για οκτώ θέσεις ΤΕ Οικονομικού, τρεις θέσεις ΤΕ Πληροφορικής στο ΚΕΠ, 22 θέσεις ΠΕ Οικονομικού, πέντε θέσεις ΠΕ Διοίκηση Επιχειρήσεων, πέντε θέσεις ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, δύο θέσεις ΤΕ Φυσικοθεραπευτών, τρεις θέσεις ΔΕ Φυσικοθεραπευτών, επτά θέσεις ΤΕ Διοίκηση Επιχειρήσεων, οκτώ θέσεις ΠΕ Κοινωνιολόγων, 10 θέσεις ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμοι, δέκα θέσεις ΠΕ Ψυχολόγων, 15 θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών, πέντε θέσεις ΠΕ Νοσηλευτών, 25 θέσεις ΤΕ Νοσηλευτών, πέντε θέσεις ΔΕ Νοσηλευτών, 20 θέσεις ΤΕ Βρεφοκόμων, 26 θέσεις ΔΕ Διοικητικού, 28 θέσεις ΤΕ Διοικητικού και 40 θέσεις ΠΕ Διοικητικού.

Στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων προκηρύσσονται δεκατέσσερις θέσεις εργασίας και συγκεκριμένα! Δύο θέσεις ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, δύο θέσεις ΤΕ Νοσηλευτών, τρεις θέσεις ΤΕ Οικονομικού, τρεις θέσεις ΠΕ Οικονομικού και τέσσερις θέσεις ΠΕ Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Στο Δήμο Κόνιτσας προκηρύσσονται δώδεκα θέσεις. Μία θέση ΠΕ Διοίκηση Επιχειρήσεων, μία ΠΕ Διοικητικού, μία ΔΕ Νοσηλευτών, μία θέση ΠΕ Οικονομικού, δύο ΤΕ Πληροφορικής για το τοπικό ΚΕΠ, δύο ΤΕ Βρεφοκόμων, δύο ΔΕ Διοικητικού και δύο ΤΕ Οικονομικού.

Στο Δήμο Μετσόβου προκηρύσσονται έντεκα θέσεις εργασίας. Αναλυτικά πρόκειται για μία θέση ΠΕ Διοικητικού, δύο ΤΕ Διοικητικού, δύο ΠΕ Οικονομικού, δύο θέσεις ΤΕ Οικονομικού, μία θέση ΠΕ Πληροφορικής, μία ΤΕ Πληροφορικής και δύο ΔΕ Πληροφορικής.

Στο Δήμο Νικολάου Σκουφά προκηρύσσονται δεκατρείς θέσεις. Μία θέση ΤΕ Οικονομικού, μία ΔΕ Φυσικοθεραπευτών, τρεις ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμοι και οκτώ θέσεις ΔΕ Διοικητικού.

Στο Δήμο Πάργας προκηρύσσονται 25 θέσεις εργασίες. Πρόκειται για μία θέση ΠΕ Διοικητικού, μία θέση ΠΕ Οικονομικού, μία θέση ΠΕ Ψυχολόγων, δύο θέσεις ΤΕ Βρεφοκόμων, δύο θέσεις ΤΕ Διοίκηση Επιχειρήσεων, δύο θέσεις ΤΕ Διοικητικού, δύο θέσεις ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, τέσσερις θέσεις ΤΕ Οικονομικού, δύο θέσεις ΤΕ Νοσηλευτών, τρεις θέσεις ΔΕ Διοικητικού και πέντε θέσεις ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμοι.

Στο Δήμο Πρέβεζας προκηρύσσονται 48 θέσεις εργασίες. Αναλυτικά πρόκειται για μία θέση ΤΕ Βρεφοκόμων, μία θέση ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, μία θέση ΠΕ Κοινωνιολόγων, μία θέση ΔΕ Φυσικοθεραπευτών, μία θέση ΠΕ Ψυχολόγων, τέσσερις θέσεις ΤΕ Πληροφορικής, τέσσερις ΤΕ Οικονομικού, τρεις θέσεις ΤΕ Διοίκηση Επιχειρήσεων, τρεις θέσεις ΤΕ Διοικητικού, τρεις θέσεις ΔΕ Διοικητικού, τέσσερις θέσεις ΠΕ Διοικητικού, πέντε θέσεις ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμοι, τέσσερις θέσεις ΠΕ Πληροφορικής, τέσσερις θέσεις ΤΕ Πληροφορικής και εννέα θέσεις ΔΕ Πληροφορικής.

Στο Δήμο Πωγωνίου προκηρύσσονται δώδεκα θέσεις. Πρόκειται για μία θέση ΤΕ Διοίκηση Επιχειρήσεων, μία θέση ΔΕ Διοικητικού, μία θέση ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, μία θέση ΠΕ Κοινωνιολόγων, μία θέση ΤΕ Οικονομικού, μία θέση ΤΕ Νοσηλευτών, μία θέση ΔΕ Νοσηλευτών, μία θέση ΠΕ Οικονομικού, μία θέση ΔΕ Φυσικοθεραπευτών, μία θέση ΠΕ Ψυχολόγων και δύο θέσεις ΤΕ Πληροφορικής.

Στο Δήμο Σουλίου προκηρύσσονται δεκατρείς συνολικά θέσεις. Πρόκειται για μία θέση ΤΕ Διοικητικού, μία ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, μία ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, μία ΤΕ Οικονομικού, μία ΤΕ Νοσηλευτών, μία θέση ΔΕ Νοσηλευτών, μία θέση ΠΕ Οικονομικού, δύο θέσεις ΠΕ Διοικητικού και τέσσερις θέσεις ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμοι.

Δεκαπέντε προσλήψεις θα γίνουν στο Δήμο Φιλιατών. Αναλυτικά προκηρύσσονται μία θέση ΤΕ Βρεφοκόμων, μία θέση ΠΕ Οικονομικού, μία θέση ΠΕ Ψυχολόγων, δύο θέσεις ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμοι, δύο θέσεις ΠΕ Διοικητικού, δύο θέσεις ΤΕ Διοικητικού, δύο θέσεις ΤΕ Οικονομικού, τέσσερις θέσεις ΔΕ Διοικητικού.