Ο Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά συμμετείχε στην 1η απογραφή Πελεκάνων ΝΑ Ευρώπης και Τουρκίας

 Το Σάββατο 07/05/2015 το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά συμμετείχε με επιτυχία σε συνεργασία διεθνούς επιπέδου, στην 1η απογραφή πελεκάνων ΝΑ Ευρώπης και Τουρκίας. Σε συνέχεια των επιτυχημένων πανελλαδικών απογραφών πελεκάνων που υλοποιήθηκαν τις 3 προηγούμενες χρονιές, με πρωτοβουλία της Ελληνικής Εταιρίας Πρεσπών (ΕΕΠ), σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία (ΕΟΕ), με την συμμετοχή του προσωπικού από δώδεκα (12) Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) της χώρας και πλήθος εθελοντών, φέτος για πρώτη φορά διοργάνωσε μια ακόμα φιλόδοξη δράση: την ταυτόχρονη απογραφή ατόμων πελεκάνων σε Υγρότοπους της ΝΑ Ευρώπης και της Τουρκίας.

Οι χώρες που συμμετείχαν είναι η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Ελλάδα, το Μαυροβούνιο, η ΠΓΔΜ, η Ρουμανία και η Τουρκία, δηλαδή όλες οι χώρες που φιλοξενούν πληθυσμούς των δύο ειδών πελεκάνων [Αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus) και Ροδοπελεκάνος (Pelecanus onocrotalus)] στη Γηραιά Ήπειρο συν την Τουρκία καθώς, καθώς οι επιμέρους πληθυσμοί όλων αυτών των χωρών αποτελούν έναν ενιαίο μεταπληθυσμό που χρησιμοποιεί το δίκτυο περισσότερων από 80 υγροτόπους αυτής της περιοχής του κόσμου για την κάλυψη των αναγκών του.  Στόχος της ταυτόχρονης απογραφής ήταν να καταμετρηθεί ο συνολικός αριθμός των ατόμων πελεκάνων που είναι παρόντα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου στους Υγρότοπους αυτών των χωρών. 

Απώτερος στόχος της ταυτόχρονης απογραφής είναι να εκτιμηθεί ο συνολικός αριθμός ατόμων κάθε είδους (ανεξάρτητα αν πρόκειται για μη αναπαραγόμενα ή αναπαραγόμενα είδη) ώστε να αποκτηθεί η εικόνα του μεγέθους του πληθυσμού των πελεκάνων που χρησιμοποιούν τα ενδιαιτήματα της χώρας μας και των άλλων χωρών της ΝΑ Ευρώπης συν την Τουρκία. Η συλλογή αυτών των στοιχείων θα δώσει μια τεράστια ώθηση στην προσπάθεια που γίνεται για τη κατανόηση της οικολογίας και των πληθυσμιακών τάσεων των πουλιών αυτών στα Βαλκάνια. Η έλλειψη γνώσης για τον αριθμό των μη-αναπαραγόμενων ατόμων αποτελεί ως σήμερα τροχοπέδη στη κατανόηση της δυναμικής των πληθυσμών αυτών και ιδιαίτερα του Αργυροπελεκάνου, ενός είδους παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

Το εγχείρημα εκτός από φιλόδοξο είναι και αξιόλογο όχι μόνο για τη σημαντική γνώση που θα δώσει για πρώτη φορά αλλά και γιατί θα αναδείξει τη σημασία των συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο.
Την απογραφή στην Ελλάδα έφεραν σε πέρας το προσωπικό δώδεκα ΦΔΠΠ (Φ.Δ. Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου, Φ.Δ. Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας, Φ.Δ. Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης, Φ.Δ. Λίμνης Κερκίνης, Φ.Δ. Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, Φ.Δ. Εθνικού Δρυμού Πρεσπών, Φ.Δ. Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου, Φ.Δ. Λίμνης Παμβώτιδας, Φ.Δ. Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά, Φ.Δ. Υγροτόπων Αμβρακικού, Φ.Δ. Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου και Φ.Δ. Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς) σε συνεργασία με το δίκτυο εθελοντών ορνιθοπαρατηρητών της ΕΟΕ και της ΕΠΠ. Στις υπόλοιπες χώρες συμμετείχαν διάφοροι φορείς όπως οι Φορείς Διαχείρισης των Πάρκων, δίκτυα εθελοντών από τους αντίστοιχους Birdlife partners άλλων χωρών καθώς και Πανεπιστημιακά ιδρύματα.
Συνολικά καταμετρήθηκαν 12 ανώριμα P.crispus και 3 ενήλικα που τρέφονταν στις περιοχές του Δέλτα Καλαμά.