Τοποθετήσεις της παράταξης ΑΥΡΙΟ στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 1-6-2011

Τα βασικά σημεία των τοποθετήσεων του «ΑΥΡΙΟ για την Ήπειρο» στη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (Συστήματα Υγείας & Κανονισμός Λειτουργίας)

1.      Αναδιάρθρωση των συστημάτων Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου

Σύμφωνα με το «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο» βάση για την προσέγγιση της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης στα ζητήματα υγείας πρέπει να είναι ο κεντρικός στόχος για ένα «δημόσιο, δωρεάν, υψηλής ποιότητας, καθολικό σύστημα υγείας». Θεωρούμε την υγεία δημόσιο αγαθό, που πρέπει να το απολαμβάνουν όλοι, και είναι ασυμβίβαστη με τη δική μας αξιακή κλίμακα η ανάπτυξη εμπορικών – κερδοσκοπικών σχέσεων σ’ αυτή.

Συνεπώς το πρώτο πράγμα, που πρέπει κανείς να λάβει υπόψη, είναι η κυβερνητική πολιτική επίθεσης στο δημόσιο χαρακτήρα της υγείας και συντριβής του κοινωνικού κράτους, την οποία προβλέπει το μνημόνιο. Συγκεκριμένα η Ελληνική Κυβέρνηση υλοποιεί μια πολιτική περικοπής 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ από τη δημόσια υγεία για την τριετία 2010-2012. Αυτό συνεπάγεται μεγάλης κλίμακας εγκατάλειψη δημόσιων δομών και υπηρεσιών και παραχώρησή τους στο ιδιωτικό κεφάλαιο.

Ήδη στη χώρα μας, παρά τις υπαρκτές σπατάλες, φαινόμενα διαπλοκής κλπ., το ποσοστό των δημόσιων δαπανών στο συνολικό ποσοστό δαπάνης για την υγεία είναι πολύ πιο χαμηλό από τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. (58 % αντί του 76 % ως μέσου όρου στην Ε.Ε.) και πλησιάζει τα αντίστοιχα ποσοστά των Ηνωμένων Πολιτειών. Επομένως ο απαραίτητος εξορθολογισμός είναι αναγκαίο να συμβαδίσει με γενναία αύξηση και όχι μείωση της δημόσιας δαπάνης για την υγεία.

Αντ’ αυτού όλες οι εξελίξεις και κυβερνητικές πρωτοβουλίες αφορούν στην επιτάχυνση της ιδιωτικοποίησης της υγείας.

Ας αναφέρω ενδεικτικά

● την μόλις χθεσινή απόφαση του Υπουργού Υγείας κ. Λοβέρδου να επιτρέψει τη λειτουργία ιδιωτικών ιατρείων από τους γιατρούς του ΕΣΥ και την εγκατάλειψη της αρχής της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στο δημόσιο σύστημα υγείας

● τον πολλαπλασιασμό των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, την εκχώρηση καθαριότητας και σίτισης σε ιδιώτες, τα διάτρητα συστήματα προμηθειών

● στην περιοχή των Ιωαννίνων τη λειτουργία ιδιωτικού Κέντρου Αποκατάστασης, χρηματοδοτημένου μάλιστα από ευρωπαϊκά προγράμματα, αντί ενός δημόσιου.

Η προφανής συνέπεια είναι ο ταξικός αποκλεισμός χιλιάδων πολιτών από τις υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας και η εμπορευματοποίηση, διαδικασία που ενισχύεται από τις αποφάσεις για εισιτήριο 5 € χωρίς διακρίσεις, τη διαγραφή 500 φτηνών φαρμάκων και άλλων απαραίτητων βοηθημάτων από τις λίστες των ασφαλιστικών ταμείων κλπ.

Αυτό το κεντρικό πολιτικό ζήτημα και οι δύο εισηγήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και της πλειοψηφίας και της μείζονος αντιπολίτευσης, δείχνουν να μην το αντιλαμβάνονται. Εκτιμούμε ότι και οι δύο εισηγητές έχουν καταβάλει σοβαρή προσπάθεια για την αποτύπωση των προβλημάτων και την περιγραφή στόχων, αγνοώντας όμως τις απαραίτητες πολιτικές προϋποθέσεις.

Θεωρούμε καλύτερα δομημένο και ιεραρχημένο το κείμενο της μείζονος αντιπολίτευσης. Συμφωνούμε με τα περισσότερα σημεία στόχων με τις εξής επιμέρους διαφοροποιήσεις

–          Η αποκατάσταση δεν μπορεί να γίνει στα Κέντρα Υγείας αλλά σε αυτόνομες δημόσιες δομές υψηλής ειδίκευσης

–          Υποστηρίζουμε την πρόταση για το 4ο κτίριο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων με την ανάπτυξη των κλινικών που προβλέπει η μελέτη.

Εκεί όμως που διαφωνούμε απόλυτα με την εισήγηση του κ. Ζούμπα είναι η εμμονή στην ωραιοποίηση και στα συνθήματα τύπου «πρότυπη υγειονομική περιφέρεια» και η υποτίμηση του κεντρικού πολιτικού προβλήματος και ο περιορισμός του σε δυό ουδέτερες αράδες «προβλήματα στη χρηματοδότηση του συστήματος». Αντίθετα η παράταξή μας αντιλαμβάνεται ως πρόβλημα την πολιτική επίθεση στη δημόσια υγεία και ως καθήκον την υπεράσπισή της.                                                                                

2.      Κανονισμός Λειτουργίας Περιφερειακού Συμβουλίου

Η σημερινή συζήτηση για τον Κανονισμό Λειτουργίας έχει όλα τα χαρακτηριστικά της προχειρότητας. Η Περιφερειακή Αρχή, αφού αδράνησε επί μήνες, φέρει το θέμα προς συζήτηση χωρίς την απαιτούμενη προετοιμασία. Πήραμε μέρος μόνο σε μία προκαταρκτική σύσκεψη, ακούσαμε κάποιες ιδέες και σκέψεις χωρίς να εκφράσουμε τη συμφωνία μας και χωρίς επιπλέον να παρευρίσκεται σ’ αυτήν ο Εκτελεστικός Γραμματέας κ. Σιώλος, τον οποίο ακούσαμε μόλις τώρα να διατυπώνει τις παρατηρήσεις του. Αυτό που υποστήριξα ως εκπρόσωπος του «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο» στη σύσκεψη εκείνη, το επαναλαμβάνω και σήμερα, ότι πρέπει δηλαδή να αφιερωθεί ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στον Κανονισμό Λειτουργίας με επαρκή χρόνο προετοιμασίας για τις παρατάξεις, ώστε να μπορέσουν να το συζητήσουν στο εσωτερικό τους, να κωδικοποιήσουν τα σημεία αιχμής, να υποβάλουν προτάσεις κλπ.

Επί της ουσίας ο βασικός στόχος του Κανονισμού πρέπει να είναι η διευκόλυνση του λαϊκού ελέγχου και επομένως των δικαιωμάτων της μειοψηφίας, της οποίας ο κύριος ρόλος είναι ελεγκτικός. Χωρίς να θεωρούμε ότι ο κατάλογος περιορίζεται μόνο σε αυτές, εκτιμούμε ωστόσο ότι πρέπει να γίνουν βασικές αλλαγές σε 3 σημεία

–          στο δικαίωμα των παρατάξεων της μειοψηφίας να θέτουν θέματα εκτός Η.Δ. προς συζήτηση ή εναλλακτικά στην καθιέρωση θεσμού συζήτησης εκτός ημερήσιας διάταξης με δυνατότητα κάθε παράταξης να θέτει ένα τουλάχιστον θέμα

–          στα δικαιώματα των παρατάξεων, που ελέω του εκλογικού συστήματος δεν εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο

–          στη συγκρότηση βοηθητικών συμβουλίων στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας για την καλύτερη προετοιμασία και ανταλλαγή απόψεων σε περιφερειακή βάση.

(ΣΗΜ. Μετά από την άρνηση της πλειοψηφίας να συζητήσει οποιαδήποτε τροποποίηση πέραν της εισήγησης αλλά και την πρόταση για ειδική συνεδρίαση η παράταξή μας καταψήφισε το Σχέδιο Κανονισμού).   

Γιάννης Παπαδημητρίου

Περιφερειακός Σύμβουλος