Δέκα (10) εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την αξιοποίηση του Γεωθερμικού Πεδίου στην περιοχή Συκιών Π.Ε. Άρτας

Μεγάλο ενδιαφέρον για την αξιοποίηση του Γεωθερμικού Πεδίου Συκεών στην  Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, εκδήλωσαν δέκα (10) εταιρείες, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης προκαταρκτικού ενδιαφέροντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας που δημοσιεύτηκε τις 26 Απριλίου 2012 με καταληκτική ημερομηνία την 28 Μαίου 2012.

Η πρόσκληση αφορούσε την εκδήλωση προκαταρκτικού ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του δικαιώματος του δημοσίου για έρευνα πιθανών γεωθερμικών πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας ή τμημάτων αυτών καθώς και για τη διαχείριση πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας ή τμημάτων αυτών στην περιοχή της Ηπείρου και ειδικότερα το βεβαιωμένο ή το πιθανό γεωθερμικό πεδίο χαμηλής θερμοκρασίας στις Συκιές Άρτας.

Την ικανοποίησή της για τη μεγάλη συμμετοχή εξέφρασε η Γενική Γραμματέας κ. Δήμητρα Γεωργακοπούλου – Μπάστα δηλώνοντας ότι «η έκδοση του νέου νομοθετικού πλαισίου για την αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας μας επέτρεψε να υλοποιήσουμε  την εκφρασμένη βούλησή μας για την άμεση αξιοποίηση του Γεωθερμικού Πεδίου Άρτας, δεδομένου ότι αποτελούσε πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής και  καθυστερούσε λόγω του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου. Πιστεύουμε ότι η εν λόγω αξιοποίηση θα δημιουργήσει νέες δυνατότητες στην ανάπτυξη της περιοχής. Για το λόγο αυτό άμεσα θα προβούμε στη διαδικασία δημοπράτησης του γεωθερμικού πεδίου καλώντας όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων να συμμετάσχουν σ’ αυτή τη διαδικασία».

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύμφωνα με μελέτη που εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) στο πλαίσιο του Γ’ Κ.Π.Σ. προκύπτει ότι η βεβαιωμένη έκταση του πεδίου υπολογίστηκε σε 11,2 km2, η θερμοκρασία του νερού που ανέρχεται στην επιφάνεια αρτεσιανά κυμαίνεται από 32ο  C έως 50οC και η οροφή του γεωθερμικού ταμιευτήρα βρίσκεται σε βάθος κυμαινόμενα από τα 280 m έως 480 m. Για τη μέση θερμοκρασία 35ο C τα αποθέματα αντιστοιχούν σε ενεργειακό δυναμικό 120.000 τόνων πετρελαίου ανά έτος.

Παράλληλα προσδιορίστηκε περιοχή με πιθανό γεωθερμικό πεδίο που καταλαμβάνει έκταση 53,3 km2. Για τη μέση θερμοκρασία 38ο C τα αποθέματα αντιστοιχούν σε ενεργειακό δυναμικό 760.000 τόνων πετρελαίου ανά έτος.

Οι χρήσεις που ενδείκνυνται αφορούν στη θέρμανση θερμοκηπίων, την ιχθυοκαλλιέργεια, την αντιπαγετική προστασία, την κάλυψη θερμικών αναγκών πτηνοτροφικών μονάδων, τη θέρμανση οικισμών καθώς και τον ιαματικό τουρισμό.